ดูดวงฤกษ์กำเนิด ดูดวงฤกษ์เกิด
ดูดวงฤกษ์กำเนิด ดูดวงฤกษ์เกิด
ภาพฤกษ์ทั้ง ๒๗ ฤกษ์
ดูดวงฤกษ์กำเนิด ดูดวงฤกษ์เกิด
การพยากรณ์ฤกษ์กำเนิด หรือการดูดวงฤกษ์เกิด หรือดูดวงฤกษ์นี้ เป็นการพยากรณ์ที่อาศัยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่ถูกต้อง(หากเวลาเกิดมีความคลาดเคลื่อนมากผลของการพยากรณ์จะคลาดเคลื่อนสูง) ของเจ้าชะตาในการพยากรณ์เพื่อผูกดวงชะตา โดยการพยากรณ์ในส่วนนี้จะใช้สมผุสพระอาทิตย์และสมผุสพระจันทร์ในในการหาตรียางค์ นวางค์ และฤกษ์สำหรับการพยากรณ์
ตามปกติท้องฟ้าเราแบ่งออกเป็น ๓๖๐ องศา หรือ ๑๒ ราศี โดยกำหนดให้แต่ละราศีมีมุมของตนเองราศีละ ๓๐ องศา หากแบ่งราศีละ ๑๐ องศา จะแบ่งได้ ๓ ส่วนในแต่ละส่วนเรียกว่า ตรียางค์ ดังนั้น ๑ ราศี จึงมี ๓ ตรียางค์ เรียกแตกต่างกันไปตามลำดับของแต่ละตรียางค์ โดยตรียางค์แรกของแต่ละราศีเรียกว่า ปฐมนวางค์ ตรียางค์ลูกที่ ๒ ของแต่ละราศีเรียกว่าทุติยตรียางค์ ส่วนตรียางค์ลูกที่ ๓ เรียกว่าติตยตรียางค์ ดังนั้น๑๒ ราศีรอบราศีจักร จึงมีทั้งสิ้น ๓๖ ตรียางค์ ดังนั้นถึงแม้ว่าบุคคลจะเกิดเวลาไล่เลี่ยกันก็ตามแต่เวลาห่างกันเพียงเล็กน้อยจะทำให้ชะตาของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป นับว่าเป็นเสน่ห์ของวิชาโหราศาสตร์ไทยในส่วนนี้ โดยในแต่ละตรียางค์ของทุกราศีโหรในอดีตได้ใช้ในการพยากรณ์เนื่องากมีความแม่นยำในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากพยากรณ์ตรียางค์แล้ว ถัดมาจะพยากรณ์ฤกษ์กำเนิด
โดยฤกษ์กำเนิดแบ่งจากราศีจักรซึ่งมี ๓๖๐ องศา โดย ๑ ฤกษ์จะมี ๔ บาทฤกษ์ ๑ บาทฤกษ์เท่ากับ ๑ นวางค์ ดังนั้น ๑ ฤกษ์จะมี ๔ นวางค์ หรือ ๑ ฤกษ์เท่ากับ ๘๐๐ ลิปดา โดยใน ๑ วัน ลัคนาจะผ่านฤกษ์ทั้งหมด ๒๗ นักษัตรฤกษ์ และ ๙ หมวดฤกษ์ หลังจากพยากรณ์ฤกษ์กำนิดแล้วจพยากรณ์นวางค์ของฤกษ์ที่มีความละเอียดกว่าฤกษ์กำเนิด แต่ความม่นยำจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเวลาเกิดที่ถูกต้อง
นวางค์ เราแบ่งราศีออกเป็น ๙ ส่วน โดยในแต่ละส่วนเท่ากับ ๓ องศา ๒๐ ลิปดา ทำให้ ๑๒ ราศี จึงเท่ากับ ๑๐๘ นวางค์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น