ดูดวงเศษพระจอมเกล้า ฯ

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดไว้ เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง ซึ่งมีวิธีคำนวณดังนี้
ให้เอาวัน เดือน ปี บวกกันเข้า นับปีชวดเป็น ๑ ปีฉลูเป็น ๒ ตามลำดับ เดือนอ้าย เป็น ๑ เดือนยี่ เป็น ๒ ตามลำดับ วันอาทิตย์ ๑ วันจันทร์เป็น ๒ เมื่อผสมกันแล้ว เกินกว่า ๑๐ ขึ้นไป ให้เอา ๑๐ ลบออกเสีย เหลือเท่าใดทายตามเศษ นั้นดังนี้
เศษ ๑ เสาเรือนไฟไหม้ ชะตาใครทั้งชายหญิง จะไร้เรือนที่พึ่งพิง ที่พานักสำนักเนา จะร่อนเร่ระเหระหน เร่งเจียมตนอย่าดูเบา เพราะว่าชะตาเราประกอบโทษ จึงเกิดกรรม ฯ
เศษ ๒ จะครองได้ มีโรคร้ายซึ่งประจํา หยูกยาจะหาทำ บ่ถูกแท้จนแก่ตัว ฯ
เศษ ๓ มีความสบาย มีขาควายและเกวียนวัว พอสมสกุลตัว เข้าที่ทายสถานกลาง ฯ
เศษ ๔ มีข้าครอก อเนกนอกคณานาง อุปถัมภ์ล้วนสำอาง บ่ไข้ซุกบ่ทุกข์เป็น
เศษ ๕ ชะตากลับ ทั้งทุนทรัพย์แลแสนเข็ญ ภายหลังชะตาเป็น ทุนทรัพย์จะนับพัน ฯ
เศษ ๖ จะยกญาติ เป็นเชื้อชาติประเสริฐสรรพ์ เงินตรายศถาพลัน ทุนทรัพย์ลำดับมี ฯ
เศษ ๗ นั้นผ้าขาด จะนุ่งห่มนั้นเต็มที พักตราย่อมราคี ระคายคับทั้งทรัพย์สิน ๆ
เศษ ๘ นั้นเปรื่องยศ จะปรากฏกระเดื่องดิน ทรัพย์ศฤงคารสถานถิ่น ทั้งอำนาจและวาสนา ฯ
เศษ ๙ กินข้าวกลางตลาด เสมอชาติสุนัขา ถึงจะมีวาสนา ต้องประกอบซึ่งการงาน แม้ตระกูลทลิททก ถึงต่ำตกก็บ่นาน ดั่งนักเลงสุราบาน พอขวนขวายใส่ท้องตนฯ
เศษ ๑๐ ท่านสันนิษฐาน เหมือนนกแขกเต้า ทำรวงรังระวังสวน แสวงดีย่อมมีผล อย่าคลอเคล้ากับเหล่าพาล เหมือนปักษีอันมีปีก รู้หลบหลีกธนูพราน ถ้าประมาทจะเสียการ จะชอกช้ำระกำกายฯ
สำหรับผู้ที่ไม่อยากคำนวณเศษพระจอมเกล้าหรือต้องการดูตัวอย่างการคำนวณและคำพยากรณ์ด้วยเศษพระจอมเกล้า สามารถกรอกรายละเอียดวันเดือนปีเกิดของท่านด้านล่าง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง