ภาพราศีจักรของโหราศาสตร์ไทย
โหราศาสตร์ไทย
ภาพดวงราศีจักรของโหราศาสตร์ไทย ด้านหลังพระผงดวงเศรษฐี หลวงปู่หมุนวัดบ้านจาน
โหราศาสตร์ไทย
โหราศาสตร์ไทย เป็นศาสตร์แห่งการพยากรณ์ชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่ในอดีต โหราศาสตร์ไทยได้รับการศึกษามาจากแดนชมพูทวีปในอดีตและได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยคาดว่าผ่านดินแดนรามัญและพม่าในอดีต คาดว่ามีการนำเข้าในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในอดีตโหราศาสตร์แขนงนี้ในประเทศอินเดียศึกษากันในชนชั้นสูงในขณะนั้น คือวรรณะกษัตริย์และวรรณะพราหมณ์เท่านั้น วรรณะแพศย์และศูทรไม่มีสิทธิ์ที่จะศึกษาโหราศาสตร์ในแขนงนี้ได้ ดังเช่นเจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยวงศ์ทรงสำเร็จศิลปวิทยา ๑๘ ประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีวิชาโหราศาสตร์บรรจุอยู่ในศิลปวิทยา ๑๘ ประการ

สำหรับประเทศไทยเราในอดีตวิชาโหราศาสตร์แขนงนี้ก็ถูกจำกัดอยู่เช่นกัน เนื่องจากการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทยต้องคำนวณตำแหน่งดวงดาวในราศีจักรเพื่อที่จะผูกดวงชะตาซึ่งมีความสลับซับซ้อนมาก เครื่องไม้เครื่องมือในการคำนวณสมผุสพระเคราะห์ต่าง ๆ ทำได้ยาก ทำให้โหราศาสตร์ไทยศึกษากันอยู่ในวงจำกัด คืออยู่ในวงสังคมชั้นสูงซื่งไม่แตกต่างจากสังคมอินเดียมากนัก ต่อมาเมื่อมีการพิมพ์ปฎิทินโหรออกมา ทำให้การศึกษาโหราศาสตร์ไทยขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากสามารถผูกดวงชะตาได้ง่ายขึ้นและมีตำราเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยได้จัดพิมพ์ออกมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะตำราโลกธาตุและตำราโหราศาสตร์ไทยของหลวงวิศาลดรุณกร ที่ใช้เป็นตำราแม่บทสำคัญและได้นำมาใช้ทั้งที่อ้างอิงแหล่งที่มา และไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มา

โหราศาสตร์ไทยที่ทางเวบได้นำมาใช้ในการพยากรณ์ส่วนใหญ่มาจากตำราของท่านอาจารย์สมาน สิงห์มโน อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร อาจารย์จรัญ พิกุล อาจารย์พันเอก ประพิษ สุทธบุตร เป็นหลักใหญ่ ส่วนโหราศาสตร์ไทยภาคคำนวณได้พัฒนามาจาก แนวทางของอาจารย์พลตรีบุญนาค ทองเนียม ปรมจารย์โหราศาสตร์ภาคคำนวณ ซึ่งข้าพเจ้าขอยกท่านเหล่านี้เปรียบดั่งครูของข้าพเจ้าถึงแม้จะอาศัยตำราของท่านเหล่านี้เท่านั้น ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์กับท่านเหล่านี้โดยตรง หากผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าผู้พัฒนาเวบไซต์โหราบุ๊คต้องขอกราบขออภัยในสิ่งที่ผิดพลาด หากเป็นคุณประโยชน์ขอคุณความดีเหล่านั้นจงเกิดแก่อาจารย์ทุกท่านที่กล่าวมาทุกประการเทอญ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี