ชื่อมงคลลำดับที่ 5701-5800
ชื่ออ่านว่าเพศ
ธรรม์ ทัน ชาย
ธรรศ ทัด ชาย
ธรรศกร ทัด-สะ-กอน ชาย
ธรรศญา ทัด-สะ-ยา หญิง
ธรรศธรรม ทัด-สะ-ทำ ชาย
ธรรศวรรณ ทัด-สะ-วัน หญิง
ธรรศวัฒน์ ทัด-สะ-วัด ชาย
ธรันดิ์ ทะ-รัน ชาย
ธรา ทะ-รา ชาย
ธรากร ทะ-รา-กอน ชาย
ธราญา ทะ-รา-ยา หญิง
ธราเทพ ทะ-รา-เทบ ชาย
ธราธร ทะ-รา-ทอน ชาย
ธราธิป ทะ-รา-ทิบ ชาย
ธราธีร์ ทะ-รา-ที ชาย
ธราวรินทร์ ทะ-รา-วะ-ริน หญิง
ธฤดี ทะ-รึ-ดี หญิง
ธฤต ทะ-ริด ชาย
ธฤตมน ทริด-ตะ-มน ชาย
ธฤตวัน ทริด-ตะ-วัน หญิง
ธฤตา ทิด-ตา หญิง
ธฤษณัช ทริด-สะ-นัด ชาย
ธฤษพรวรรณ ทริด-สะ-พอน-ระ-วัน หญิง
ธวรรธน์ ทะ-วัด ชาย
ธวัช ทะ-วัด ชาย
ธวัชชัย ทะ-วัด-ไช ชาย
ธวัฒน์ชัย ทะ-วัด-ไช ชาย
ธวัฒน์ ทะ-วัด ชาย
ธวัตชัย ทะ-วัด-ไช ชาย
ธวัล ทะ-วัน ชาย
ธวัลกร ทะ-วัน-กอน ไม่ระบุ
ธวัลพร ทะ-วัน-พอน หญิง
ธวัลภรณ์ ทะ-วัน-พอน หญิง
ธวัลยา ทะ-วัน-ยา หญิง
ธวัลรัตน์ ทะ-วัน-รัด หญิง
ธสร ทะ-สอน หญิง
ธอร ทะ-ออน หญิง
ธัชกร ทัด-ชะ-กอน หญิง
ธัชกรณ์ ทัด-ชะ-กอน ชาย
ธัชชัย ทัด-ไช ชาย
ธัชธรรม ทัด-ชะ-ทำ ชาย
ธัชธรรม์ ทัด-ชะ-ทัน ชาย
ธัชนก ทัด-ชะ-นก หญิง
ธัชนนท์ ทัด-ชะ-นน ชาย
ธัชนันท์ ทัด-ชะ-นัน หญิง
ธัชพงศ์ ทัด-ชะ-พง ชาย
ธัชพรรณ ทัด-ชะ-พัน หญิง
ธัชพล ทัด-ชะ-พน ชาย
ธัชพันธุ์ ทัด-ชะ-พัน หญิง
ธัชวรรณ ทัด-ชะ-วัน หญิง
ธัชวรรณ์ ทัด-ชะ-วัน หญิง
ธัชวิชญ์ ทัด-ชะ-วิด ชาย
ธัญ ทัน หญิง
ธัญกร ทัน-ยะ-กอน หญิง
ธัญกรณ์ ทัน-ยะ-กอน หญิง
ธัญกันต์ ทัน-ยะ-กัน หญิง
ธัญจิรา ทัน-ยะ-จิ-รา หญิง
ธัญชนก ทัน-ยะ-ชะ-นก หญิง
ธัญญ์กมน ทัน-ยะ-กะ-มน หญิง
ธัญญกมล ทัน-ยะ-กะ-มน หญิง
ธัญญ์กมล ทัน-ยะ-กะ-มน หญิง
ธัญญกัญจน์ ทัน-ยะ-กาน หญิง
ธัญญกัญญ์ ทัน-ยะ-กัน หญิง
ธัญญกันต์ ทัน-ยะ-กัน หญิง
ธัญญจิรา ทัน-ยะ-จิ-รา หญิง
ธัญญ์จิรา ทัน-จิ-รา หญิง
ธัญญฉัตร ทัน-ยะ-ฉัด หญิง
ธัญญ์ฉัตร ทัน-ยะ-ฉัด หญิง
ธัญญชนก ทัน-ยะ-ชะ-นก หญิง
ธัญญ์ชนก ทัน-ชะ-นก หญิง
ธัญญ์ชิตา ทัน-ชิ-ตา หญิง
ธัญญ์ญาณี ทัน-ยา-นี หญิง
ธัญญฐิตา ทัน-ยะ-ถิ-ตา หญิง
ธัญญ์ฐิตา ทัน-ถิ-ติ หญิง
ธัญญดา ทัน-ยะ-ดา หญิง
ธัญญธร ทัน-ยะ-ทอน หญิง
ธัญญธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน หญิง
ธัญญ์ธิชา ทัน-ทิ-ชา หญิง
ธัญญนนท์ ทัน-ยะ-นน ชาย
ธัญญ์นภัส ทัน-นะ-พัด หญิง
ธัญญ์นารา ทัน-นา-รา หญิง
ธัญญพรรษ ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธัญญพัฒน์ ทัน-ยา-พัด หญิง
ธัญญพัทธ์ ทัน-ยา-พัด หญิง
ธัญญ์พิชชา ทัน-พิด-ชา หญิง
ธัญญภัทร ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธัญญภัส ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธัญญภัสร์ ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธัญญมงคล ทัน-ยะ-มง-คน ชาย
ธัญญมัย ทัน-ยะ-ไม หญิง
ธัญญ์รภัสร์ ทัน-ระ-พัด หญิง
ธัญญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด หญิง
ธัญญ์ลภัส ทัน-ละ-พัด หญิง
ธัญญลักษณ์ ทัน-ยะ-ลัก หญิง
ธัญญ์ลักษณ์ ทัน-ยะ-ลัก หญิง
ธัญญ์วรัตน์ ทัน-วะ-รัด หญิง
ธัญญสรณ์ ทัน-ยะ-สอน หญิง
ธัญญสินี ทัน-ยะ-สิ-นี หญิง
ธัญญอร ทัน-ยะ-ออน หญิง
ธัญญา ทัน-ยา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี