ชื่อมงคลลำดับที่ 2401-2500
ชื่ออ่านว่าเพศ
จิณณ์ณณัช จิน-นะ-นัด หญิง
จิณณณัฏฐ์ จิน-นะ-นัด ชาย
จิณณ์ณัฏฐี จิน-นัด-ถี หญิง
จิณณ์ณิชา จิน-นิ-ชา หญิง
จิณณ์ณิตา จิน-นิ-ตา หญิง
จิณณทัต จิน-นะ-ทัด ชาย
จิณณธรรม จิน-นะ-ทำ หญิง
จิณณ์นิภางค์ จิน-นิ-พาง หญิง
จิณณ์นิภา จิน-นิ-พา หญิง
จิณณ์ปณตดา จิน-ปะ-นด-ดา หญิง
จิณณ์ปพัชญา จิน-ปะ-พัด-ชะ-ยา หญิง
จิณณปภา จิน-นะ-ปะ-พา หญิง
จิณณ์พัชร์ จิน-พัด หญิง
จิณณพัฒน์ จิน-นะ-พัด หญิง
จิณณพัต จิน-นะ-พัด หญิง
จิณณพัตภ์ จิน-นะ-พัด หญิง
จิณณ์พิมุกต์ จิน-พิ-มุก หญิง
จิณณวรัญชน์ จิน-นะ-วะ-รัน หญิง
จิณณ์วรา จิน-วะ-รา หญิง
จิณณ์วลัญชน์ จิน-วะ-รัน หญิง
จิณณวัช จิน-นะ-วัด หญิง
จิณณวัต จิน-นะ-วัด ชาย
จิณณวัตร จิน-นะ-วัด ชาย
จิณณ์วิภา จิน-วิ-พา หญิง
จิณณะ จิน-นะ หญิง
จิณณะณัฎฐ์ จิน-นะ-นัด หญิง
จิณณา จิน-นา หญิง
จิณณ์ จิน หญิง
จิณพรต จิน-นะ-พรด หญิง
จิณพรัต จิน-พะ-รัด หญิง
จิณพัต จิน-นะ-พัด หญิง
จิณภัค จิน-นะ-พัก หญิง
จิณวัฒน์ จิน-นะ-วัด ชาย
จิณวัตร จิน-นะ-วัด ชาย
จิณห์จุฑาดา จิน-จุ-ทา-ดา หญิง
จิณห์จุฑา จิน-จุ-ทา หญิง
จิณห์ณดา จิน-นะ-ดา หญิง
จิณห์ณิภาง จิน-นิ-พาง หญิง
จิณห์ทิพ จิน-ทิบ หญิง
จิณห์ธนากาญจน์ จิน-ทะ-นา-กาน หญิง
จิณห์นภา จิน-นะ-พา หญิง
จิณห์วรา จิน-วะ-รา หญิง
จิณัชญา จิ-นัด-ชะ-ยา หญิง
จิณัฐตา จิน-นัด-ตา หญิง
จิณัสนภา จิ-นัด-นะ-พา หญิง
จิดตา จิด-ตา หญิง
จิดาภา จิ-ดา-พา ชาย
จิต จิด ชาย
จิตเกษม จิด-กะ-เสม ชาย
จิตชญา จิด-ชะ-ยา หญิง
จิตชยา จิด-ชะ-ยา หญิง
จิตญาดา จิด-ยา-ดา หญิง
จิตดี จิด-ดี หญิง
จิตต์จรูญ จิด-จะ-รูน หญิง
จิตต์จำรูญ จิด-จำ-รูน หญิง
จิตต์ชญา จิด-ชะ-ยา หญิง
จิตตธนัตถ์ จิด-ตะ-ทะ-นัด ชาย
จิตตธร จิด-ตะ-ทอน ชาย
จิตตนนท์ จิด-ตะ-นน หญิง
จิตตนันท์ จิด-ตะ-นัน หญิง
จิตตนาถ จิด-ตะ-นาด หญิง
จิตตบุญ จิด-ตะ-บุน ชาย
จิตต์ประภัทร จิด-ประ-พัด หญิง
จิตต์พงา จิด-พะ-งา หญิง
จิตตพล จิด-ตะ-พน ชาย
จิตตพัฒน์ จิด-ตะ-พัด หญิง
จิตต์พิชชา จิด-พิด-ชา หญิง
จิตตรัตน์ จิด-ตะ-รัด ชาย
จิตตรามาศ จิด-ตรา-มาด หญิง
จิตตวีร์ จิด-ตะ-วี หญิง
จิตตสิรินทร์ จิด-ติ-สิ-ริน หญิง
จิตตา จิด-ตา หญิง
จิตตานันท์ จิด-ตา-นัน หญิง
จิตตาพร จิด-ตา-พอน หญิง
จิตตาภัทร์ CHITTAPHAT หญิง
จิตตาภา จิด-ตา-พา หญิง
จิตติกร จิด-ติ-กอน ชาย
จิตติญา จิด-ติ-ยา หญิง
จิตตินัดด์ จิด-ติ-นัด ชาย
จิตตินันท์ จิด-ติ-นัน หญิง
จิตติพงศ์ จิด-ติ-พง ชาย
จิตติพัฒน์ จิด-ติ-พัด ชาย
จิตติพัทธ์ จิด-ติ-พัด ชาย
จิตติมนต์ จิด-ติ-มน หญิง
จิตติมา จิด-ติ-มา หญิง
จิตธนา จิด-ทะ-นา ชาย
จิตนภา จิด-นะ-พา หญิง
จิตบุณย์ จิด-ตะ-บุน ชาย
จิตปฏิมา จิด-ปะ-ติ-มา หญิง
จิตปภัส จิด-ปะ-พัด หญิง
จิตพะงา จิด-พะ-งา หญิง
จิตรกร จิด-ตระ-กอน ชาย
จิตรกัญญา จิด-กัน-ยา หญิง
จิตรกัณฐ์ จิด-กัน หญิง
จิตรคุปต์ จิด-ตระ-คุบ ชาย
จิตรดิลก จิด-ดิ-ลก ชาย
จิตรทิพย์ จิด-ทิบ หญิง
จิตรทิวา จิด-ทิ-วา ชาย
จิตรเทพ จิด-ตระ-เทบ ชาย
จิตรธร จิด-ตระ-ทอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น