ชื่อมงคลลำดับที่ 2301-2400
ชื่ออ่านว่าเพศ
จอมนภัส จอม-นะ-พัด หญิง
จอมนันท์ จอม-นัน ชาย
จอมพธู จอม-พะ-ทู หญิง
จอมพล จอม-พน ชาย
จักกาย จัก-กาย ชาย
จักพันธ์ จัก-กะ-พัน ชาย
จักร จัก ชาย
จักรกริช จัก-กริด ชาย
จักรกฤช จัก-กริด ชาย
จักรกฤษ จัก-กริด ชาย
จักรกฤษณ์ จัก-กริด ชาย
จักรชัย จัก-ไช ชาย
จักรณัฏฐ จัก-กระ-นัด ชาย
จักรดุลย์ จัก-กระ-ดุน ชาย
จักรทิพย์ จัก-ทิบ ชาย
จักร์ทิพย์ จัก-ทิบ ชาย
จักรธร จัก-กระ-ทอน ชาย
จักรนารายณ์ จัก-นา-ราย ชาย
จักรปาณี จัก-ปา-นี หญิง
จักรพงศ์ จัก-กระ-พง ชาย
จักรพงษ์ จัก-กระ-พง ชาย
จักรพรรดิ จัก-กระ-พัด หญิง
จักรพรรดิ์ จัก-กระ-พัด ชาย
จักรพล จัก-กระ-พน ชาย
จักรพันธ์ จัก-กระ-พัน ชาย
จักรพันธุ์ จัก-กระ-พัน ชาย
จักรภพ จัก-กระ-พบ ชาย
จักรภัทร จัก-กระ-พัด ชาย
จักรภาณุ จัก-พา-นุ ชาย
จักร์รวี จัก-ระ-วี ชาย
จักรรัตน์ จัก-กระ-รัด ชาย
จักรวาล จัก-กระ-วาล ชาย
จักรวุฒิ จัก-กระ-วุด ชาย
จักรวุธ จัก-กรา-วุด ชาย
จักรเวทย์ จัก-กระ-เวด ชาย
จักรา จัก-กรา ชาย
จักราพัฒน์ จัก-กรา-พัด ชาย
จักรายุทธ จัก-กรา-ยุด ชาย
จักราวุธ จัก-กรา-วุด ชาย
จักริน จัก-กะ-ริน ชาย
จักรินทร์ จัก-กริน ชาย
จักรี จัก-กรี ชาย
จักรีพร จัก-กรี-พอน หญิง
จักร์ จัก ชาย
จังคนิภา จัง-คะ-นิ-พา หญิง
จัญจริน จัน-จะ-ริน ชาย
จัญจรี จัน-จะ-รี หญิง
จัญจุรา จัน-จุ-รา หญิง
จัญจุรี จัน-จุ-รี หญิง
จัดพล จัด-พน ชาย
จัตุเฉลิม จัด-ตุ-ฉะ-เหลิม ชาย
จัตุมงคล จัด-ตุ-มง-คน ชาย
จัตุรงค์ จัด-ตุ-รง หญิง
จันจิมา จัน-จิ-มา หญิง
จันจิรา จัน-จิ-รา หญิง
จันตพัชญ์ จัน-ตะ-พัด หญิง
จันตฤณ จัน-ตริน หญิง
จันทกร จัน-ทระ-กอน หญิง
จันทกานต์ จัน-ทะ-กาน หญิง
จันทกานติ์ จัน-ทะ-กาน หญิง
จันทน์ผา จัน-ผา หญิง
จันทนา จัน-ทะ-นา หญิง
จันทนิภา จัน-ทะ-นิ-พา หญิง
จันทนี จัน-ทะ-นี หญิง
จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา หญิง
จันทปภา จัน-ทะ-ปะ-พา หญิง
จันทพร จัน-ทะ-พอน หญิง
จันทภา จัน-ทะ-พา หญิง
จันทมณี จัน-ทะ-มะ-นี หญิง
จันทร จัน-ทอน หญิง
จันทร์กนก จัน-กะ-หนก หญิง
จันทรกร จัน-ทระ-กอน หญิง
จันทรกัญญ์ จัน-ทระ-กัน หญิง
จันทรกา จัน-ทระ-กา หญิง
จันทรกานต์ จัน-ทระ-กาน หญิง
จันทรคุปต์ จัน-ทระ-คุป หญิง
จันทร์จรี จัน-จะ-รี หญิง
จันทร์จิรา จัน-จิ-รา หญิง
จันทร์จุรีย์ จัน-จุ-รี หญิง
จันทร์เจ้า จัน-เจ้า หญิง
จันทร์ฉาย จัน-ฉาย หญิง
จันทร์ไชย จัน-ไช ชาย
จันทร์ดาริน จัน-ดา-ริน หญิง
จันทร์ทิพย์ จัน-ทิบ หญิง
จันทร์ทิมา จัน-ทิ-มา หญิง
จันทร์ทีปต์ จัน-ทีบ ชาย
จันทร์นิภา จัน-นิ-พา หญิง
จันทร์ประภา จัน-ประ-พา หญิง
จันทรพิมพ์ จัน-ทระ-พิม หญิง
จันทร์เพ็ญ จัน-เพ็น หญิง
จันทร์รวี จัน-ระ-วี หญิง
จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด หญิง
จันทร์รัตน์ จัน-ทะ-รัด หญิง
จันทร์รำไพ จัน-รำ-ไพ หญิง
จันทรวรรณ จัน-ทระ-วัน หญิง
จันทร์วลัย จัน-ทะ-วะ-ไล หญิง
จันทร์วัจน์ จัน-ทะ-วัด ชาย
จันทรวัทน์ จัน-ทระ-วัด ชาย
จันทรวิภา จัน-ทระ-วิ-พา หญิง
จันทรวิมล จัน-ทระ-วิ-มน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี