ชื่อมงคลลำดับที่ 10401-10500
ชื่ออ่านว่าเพศ
วัชรีกุล วัด-ชะ-รี-กุน หญิง
วัชรีพรรณ วัด-ชะ-รี-พัน หญิง
วัชรีพันธุ์ วัด-ชะ-รี-พัน หญิง
วัชรีภรณ์ วัด-ชะ-รี-พอน หญิง
วัชรีย์ วัด-ชะ-รี หญิง
วัชรีรัตน์ วัด-ชะ-รี-รัด หญิง
วัชรีวรรณ วัด-ชะ-รี-วัน หญิง
วัชเรศร์ วัด-ชะ-เรด ชาย
วัชร์ วัด ชาย
วัชสัณห์ วัด-ชะ-สัน ชาย
วัฒนชัย วัด-ทะ-นะ-ไช ชาย
วัฒนพร วัด-ทะ-นะ-พอน ชาย
วัฒนพล วัด-ทะ-นะ-พน ชาย
วัฒนศักดิ์ วัด-ทะ-นะ-สัก ชาย
วัฒนะ วัด-ทะ-นะ ชาย
วัฒนันท์ วัด-ทะ-นัน ชาย
วัฒนา วัด-ทะ-นา ชาย
วัฒนาการ วัด-ทะ-นา-กาน ชาย
วัฒนานนท์ วัด-ทะ-นา-นน ชาย
วัฒนี วัด-ทะ-นี หญิง
วัฒนียา วัด-ทะ-นี-ยา หญิง
วัฒน์ วัด ชาย
วัณณ์ภรณ์ วัน-พอน หญิง
วัณณิตา วัน-นิ-ตา หญิง
วัตตะนะ วัด-ตะ-นะ ชาย
วัทธิกร วัด-ทิ-กอน ชาย
วัทนนันท์ วัด-ทะ-นะ-นัน ชาย
วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ชาย
วัทน์สิริ วัด-ทะ-สิ-หริ ชาย
วัธชัย วัด-ทะ-ไช ชาย
วัน วัน หญิง
วันกาศ วัน-นะ-กาด ชาย
วันฉัตร วัน-ฉัด ชาย
วันเฉลิม วัน-ฉะ-เหลิม ชาย
วันชนก วัน-ชะ-นก หญิง
วันชัย วัน-ไช ชาย
วันชาติ วัน-ชาด ชาย
วันชิต วัน-นะ-ชิด ชาย
วันดี วัน-ดี หญิง
วันทนา วัน-ทะ-นา หญิง
วันทนี วัน-ทะ-นี หญิง
วันทนีย์ วัน-ทะ-นี หญิง
วันธวัฒน์ วัน-ทะ-วัด ชาย
วันนิวัต วัน-นิ-วัด ชาย
วันปรีดี วัน-ปรี-ดี ชาย
วันปีย์ วัน-ปี ชาย
วันพิทักษ์ วัน-พิ-ทัก ชาย
วันวิชัย วัน-วิ-ไช ชาย
วันวิศา วัน-วิ-สา หญิง
วันวิสา วัน-วิ-สา หญิง
วันวิสาข์ วัน-วิ-สา หญิง
วันสกนธ์ วัน-สะ-กน ชาย
วันเอก วัน-เอก ชาย
วัลณิภา วัน-นิ-พา หญิง
วัลภา วัน-ละ-พา หญิง
วัลย์ณภัสร์ วัน-นะ-พัด หญิง
วัลย์ภรณ์ วัน-ละ-พอน หญิง
วัลย์ลดา วัน-ละ-ดา หญิง
วัลยา วัน-ละ-ยา ชาย
วัลยาพัชร วัน-ละ-ยา-พัด หญิง
วัลยาพัชร์ วัน-ละ-ยา-พัด หญิง
วัลยามณี วัน-ละ-ยา-มะ-นี หญิง
วัลลดา วัน-ละ-ดา หญิง
วัลลภ วัน-ลบ ชาย
วัลลภัคร วัน-ละ-พัก หญิง
วัลลภา วัน-ละ-พา หญิง
วัศพล วัด-สะ-พน ชาย
วัศยา วัด-สะ-ยา ชาย
วัศราภาสุ์ วัด-สะ-รา-พา หญิง
วัสพล วัด-สะ-พน ชาย
วัสอร วัด-สะ-ออน หญิง
วาฑิต วา-ทิด ชาย
วาณี วา-นี หญิง
วาทิช วา-ทิด ชาย
วาทิต วา-ทิด ชาย
วาทิตย์ วา-ทิด ชาย
วาทินี วา-ทิ-นี หญิง
วายุ วา-ยุ ชาย
วายูน วา-ยูน ชาย
วาโย วา-โย หญิง
วารดี วา-ระ-ดี หญิง
วารินทร์รัตน์ วา-ริน-รัด หญิง
วารินทร์ วา-ริน ชาย
วารินทิพย์ วา-ริน-ทิบ หญิง
วารินวภัทร วา-ริ-นะ-วะ-พัด หญิง
วาริสา วา-ริ-สา หญิง
วารี วา-รี หญิง
วารุณอร วา-รุน-ออน หญิง
วารุณี วา-รุ-นี หญิง
วารุรี วา-รุ-รี หญิง
วาวพลอย วาว-พลอย หญิง
วาศมณี วาด-มะ-นี หญิง
วาสนา วาด-สะ-หนา หญิง
วาสิตา วา-สิ-ตา หญิง
วาฬุรี วา-รุ-รี หญิง
วิ วิ หญิง
วิกร วิ-กอน ชาย
วิกรม วิ-กรม ชาย
วิกรานต์ วิ-กราน ชาย
วิกาวี วิ-กา-วี หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น