");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ช นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ช นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ชนิดาพัชญ์
ชะ-นิ-ดา-พัดพ่อผู้รู้กรอบ
ชนิษฐา
ชะ-นิด-ถาผู้เป็นที่ปรารถนาของปวงชน,ผู้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชญานุศภัฒค์
ชะ-ยา-นุ-สะ-พัด
ชาณิกา
ชา-นิ-กา
ชนจันทร์
ชะ-นะ-จันเด่นกว่าคนอื่น,ผู้เป็นดั่งดวงจันในหมู่ชน
ชัยภัทร
ไช-ยะ-พัดชนะและเจริญ
ชนนิกานต์
ชน-นิ-กานเป็นที่รักของมารดา
ชนัญภาส
ชะ-นัน-พาดผู้ที่รุ่งเรืองด้วยความรู้
โชติกาล
โช-ติ-กานเวลาแห่งความรุ่งเรือง
ชนิษา
ชะ-นิ-สา[ชนิสา]
ชานุวัฒน์
ชา-นุ-วัดเจริญด้วยหัวเข่า
ชุติกัลยา
ชุ-ติ-กัน-ละ-ยาหญิงงามที่รุ่งเรือง
ชินกฤต
ชิน-นะ-กริดผู้ที่สำเร็จแล้วในชัยชนะ
ชญานัน
ชะ-ยา-นัน[ชญานันท์]
ชฏาธร
ชะ-ดา-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด, ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา
ชนุตต์
ชะ-นุด[ชนุตม์]
ชวสาธน์
ชะ-วะ-สาดกำลังที่ทำให้เร็ว
ชเนตรตรี
ชะ-เนด-ตรี
ชินโชติ
ชิน-นะ-โชดชัยชนะอันรุ่งเรือง
ชนิสา
ชะ-นิ-สาคนที่เป็นใหญ่
ชัยกร
ไช-ยะ-กอนบ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชาญศิลป์
ชาน-สินเชี่ยวชาญในศิลปะ
ชนะกาล
ชะ-นะ-กานชัยชนะเหนือกาลเวลา
ชวพล
ชะ-วะ-พนกำลังที่รวดเร็ว
ชนะ
ชะ-นะชนะ
ชำนิ
ชำ-นิชำนาญ
ชมชน
ชม-ชนชมคน
ชณนภา
ชน-นะ-พา
ชดา
ชะ-ดา[ชฎา]
ชัยสุวัฒน์
ไช-สุ-วัดชัยชนะของผู้เจริญ
ชิษณุญา
ชิด-สะ-นุ-ยาปราชญ์ผู้ชนะ
ชัญญาภัทร
ชัน-ยา-พัดผู้ประเสริฐและเจริญ
เชวงกุล
ชะ-เวง-กุนสกุลที่รุ่งเรือง
เชวงฉลู
ชะ-เวง-ฉะ-หลูปีฉลูที่รุ่งเรือง
ช่อแก้ว
ช่อ-แก้วพวงแก้ว
ชนม์ธนัส
ชน-ทะ-นัด
ชุติภาดา
ชุ-ติ-พา-ดาพี่ชายหรือน้องชายที่รุ่งเรือง
ชนกฤดิ
ชน-นะ-กริด-ดิประชาชนอันทรงเกียรติ
โชติกานติ์
โช-ติ-กานความรักที่รุ่งเรือง
โชติกาน
โช-ติ-กานการตัดที่รุ่งเรือง
ชัชพงษ์สิทธิ์
ชัด-ชะ-พง-สิดเชื้อสายแห่งนักรบอันสำเร็จ
ชลภัสส์
ชน-ละ-พัดแสงสว่างแห่งสายน้ำ
ชาตพัชร
ชา-ตะ-พัดการเกิดขึ้นของเพชร
ไชยยงค์
ไช-ยง
ชนานัท
ชะ-ยา-นัด
ไชยอนันต์
ไช-อะ-นันผู้มีมงคลไม่มีที่สิ้นสุด
ชวนันธร
ชะ-วะ-นัน-ทอน
ชานนท์
ชา-นนผู้เกิดมามีความสุข
ชัชฤทธิ์
ชัด-ชะ-ริดนักรบผู้มีอำนาจวิเศษ
ชญาดาภร
ชะ-ยา-ดา-พอนนักปราชญ์ผู้ค้ำจุน
ชวโรจน์
ชะ-วะ-โรดรุ่งเรืองเร็ว
ชัยสกลธร
ไช-สะ-กน-ทอนชัยชนะที่ค้ำจุนแผ่นดิน
ชนสุชา
ชน-สุ-ชาคนที่เกิดมาดี
ชนาธิิป
ชะ-นา-ทิบผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
เชมิกา
เช-มิ-กา
ชลิดา
ชะ-ลิ-ดาผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชยาภัค
ชะ-ยา-พักผู้ชนะและมีโชค
ชัยยะ
ไช-ยะการชนะ ความชน
ช่อผกา
ช่อ-ผะ-กาช่อดอกไม้
ชรินทร์
ชะ-รินเจ้าแห่งความสะอาดบริสุทธิ์
ชลันตี
ชะ-ลัน-ตีผู้ประทับอยู่ในน้ำ
ชุรีนุช
ชุ-รี-นุด
เชษฐา
เชด-ถาพี่ผู้เป็นใหญ่
ชญาณี
ชะ-ยา-นีหญิงผู้มีความรู้
ชัชชณิษา
ชัด-ชะ-นิ-สา
ชนิกา
ชะ-นิ-กาหญิงผู้ให้กำเนิด ,แม่
เชี่ยววิทย์
เชี่ยว-วิดชำนาญในความรู้
ชัญธิดา
ชัน-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวผู้ประเสริฐ
ชนม์กุลขวัญ
ชน-กุน-ขวันการเกิดอันเป็นมิ่งขวัญของวงศ์สกุล
ไชยเดช
ไช-ยะ-เดดอำนาจที่เหนือกว่า
ชุตินันต์
ชุ-ติ-นัน
ไชยญา
ไช-ยาผู้มีความรู้มากกว่า
ชลันธร
ชะ-ลัน-ทอนทรงไว้ซึ่งน้ำ ทะเลหรือมหาสมุทร
ชวรัตน์
ชะ-วะ-รัดมีไหวพริบที่ดีเลิศ
ชัยสิริ
ไช-สิ-หริชัยชนะที่งดงาม
โชติมา
โช-ติ-มาความรุ่งโรจน์
ชัชพล
ชัด-ชะ-พนกำลังในการรบ
ชนะศักดิ์
ชะ-นะ-สักชนะด้วยอำนาจ
ชาลิณี
ชา-ลิ-นี[ชาลินี]
ชินพัฒน์
ชิน-นะ-พัดผู้ชนะในความเจริญ
ชยานี
ชะ-ยา-นีหญิงผู้ชนะ
ชยานันต์
ชะ-ยะ-นันผู้ชนะไม่มีที่สุด
ชมภูนุช
ชม-พู-นุดทองชมพู
ชมบวรชล
ชม-บอ-วอน-ชนดูสายน้ำอันประเสริฐ
ชย
ชะ-ยะชัยชนะ
ชัญญาลักษณ์
ชัน-ยา-ลักสมบัติเฉพาะตัวผู้ประเสริฐ
ชุมพร
ชุม-พอนชื่อมะเดื่อชนิดหนึ่ง, จังหวัดชุมพร
เชวงศักดิ์
ชะ-เวง-สักผู้มีอำนาจอันรุ่งเรือง
ชิสาพัชร์
ชิ-สา-พัดเพชรอันเป็นใหญ่,ผู้เกิดมายิ่งใหญ่เหมือนเพชร
ชนายุส
ชะ-นา-ยุดผู้ที่มีพละกำลัง
ชวนันท์
ชะ-วะ-นันยินดีในเชาว์ปัญญา,มีความสุขอย่างรวดเร็ว
ชนิศา
ชะ-นิ-สาผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
โชติยา
โช-ติ-ยารุ่งเรือง
ชลสุภา
ชน-สุ-พาสายน้ำที่งดงาม
ชูใจ
ชู-ใจยกใจ
ชวนันทน์
ชะ-วะ-นันยินดีในเชาว์ปัญญา
ชวัลนัทธ์
ชะ-วัน-นัดผู้เกี่ยวเนื่องกับความรุ่งเรือง
ชุติวัต
ชุ-ติ-วัดผู้มีความรุ่งเรือง
ชาญยุทธ
ชาน-ยุดผู้ชำนาญการรบ
ชโยดม
ชะ-โย-ดมมีชัยอันอุดม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี