");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ค นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ค นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
คู่บุญ
คู่-บุนผู้ที่เคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมาในชาติก่อน
คะนึงนิจ
คะ-นึง-นิดคิดถึงเสมอ
คมกริบ
คม-กริบคมมาก
คณวัต
คะ-นะ-วัดความประพฤติของหมู่คณะ
คุณณัฐ
คุน-นัดความดีของนักปราชญ์
คุณาพร
คุ-นา-พอนความดีอันประเสริฐ
คาวี
คา-วีวัว วัวตัวเมีย
คามินทร์
คา-มินผู้เป็นใหญ่ในบ้าน
คณาลักษณ์
คะ-นา-ลักมากด้วยลักษณะที่ดี
คีตชยาภรณ์
คี-ตะ-ชะ-ยา-พอนชัยชนะในการขับร้องเปรียบดั่งเครื่องประดับ
คัคเนศวร์
คัก-คะ-เนดเป็นใหญ่ในสวรรค์
คชศยาภา
คด-ชะ-สะ-ยา-พาการอาศัยแสงสว่างของช้าง
คมน์พิมุกต์
คม-พิ-มุกผู้ไปสู่ความหลุดพ้น
คชานุศิษฎ์
คะ-ชา-นุ-สิดผู้ได้รับการสั่งสอนเรื่องช้าง
คำพอ
คำ-พอทองคำที่ได้ตามต้องการ
คณธัช
คะ-นะ-ทัดหมู่ธง
คเณศอนันต์
คะ-เนด-อะ-นันพระคเนศผู้ไม่จบสิ้น
คชาธฤต
คะ-ชา-ทะ-ริดมั่นคงดั่งช้าง
คณกร
คะ-นะ-กอนผู้สร้างหมู่คณะ
คำสาย
คำ-สายสายทองคำ
คำปราศรัย
คำ-ปรา-สัยคำพูดด้วยไมตรีจิต
คีตพัตรา
คี-ตะ-พัด-ตราเสื้อผ้าสำหรับขับร้อง
คณิศร์ทิชา
คะ-นิด-ทิ-ชาผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะและเกิดสองครั้ง (หัวหน้าคณะพราหมณ์)
คณิศร์ณิชา
คะ-นิด-นิ-ชาผู้เกิดมาบริสุทธิ์และเป็นใหญ่ในหมู่คณะ
แคทรียา
แคด-ทะ-รี-ยา[แคทลียา]
คำปุน
คำ-ปุนทองคำเนื้อดีบริสุทธิ์
คณน
คน-นะคำนวณ
คณะรัตน์
คะ-นะ-รัดหมู่ดวงแก้ว
โคบาล
โค-บานคนเลี้ยงวัว
คมนิษฐ์
คม-นิดความสำเร็จอันเฉียบแหลม
ครองตน
ครอง-ตนความประพฤติและการปฏิบัติส่วนตน
คุ้มบุณย
คุ้ม-บุน-ยะรักษาความดี
คณิตติน
คะ-นิด-ติน[คณิตินทร์]
คณิตินทร์
คะ-นิ-ตินเจ้าแห่งการคำนวณ
คณาธิศ
คะ-นา-ทิด[คณาธิป]
คงเอก
คง-เอกคงความเป็นที่หนึ่ง
คำหล่า
คำ-หล่า
คทา
ทะ-ทากระบอง
คฑา
คะ-ทา[คทา]
คงฤทธิ์
คง-ริดอำนาจที่คงอยู่
คมน์ปภัส
คม-ปะ-พัดการเคลื่อนไปของความรุ่งเรือง
คณิตรา
คะ-นิด-ตรา[คณิตา]
คันธิรา
คัน-ทิ-รา[พันธิรา]
คณานนท์
คะ-นา-นนผู้ยินดีในหมู่คณะ
คำรน
คำ-รน[คำรณ]
คีรินทร์
คี-รินภูเขาใหญ่
คอลีเยาะห์
คอ-ลี-เยาะ
คมกฤต
คม-กริดความสำเร็จอันแหลมคม
คงพล
คง-พนผู้มีพลังอันมั่นคง
คำพัน
คำ-พันมีทองมาก
คำสอน
คำ-สอนการสั่งสอนด้วยวาจา
คำพวง
คำ-พวงพวงทอง
ึึคณานนท์
คะ-นา-นนผู้ยินดีในหมู่คณะ
คชาฤทธิกร
คะ-ชา-ริด-ทิ-กอนช้างที่มีฤทธิอำนาจ
คงกฤช
คง-กริดผู้มั่นคงในความรู้อันเฉียบแหลม
คงชนก
คง-ชะ-นกผู้ทำให้เกิดความมั่นคง, พ่อผู้มั่นคง
คัทลิน
คัด-ทะ-ลิน
เครือมาศ
เครือ-มาดเชื้อสายแห่งทอง
คำไพร
คำ-ไพรป่าที่มีคุณค่าดั่งทอง
คมขำ
คม-ขำงาม
โคอิจิ
โค-อิ-จิ
คำแพง
คำ-แพงผู้ซึ่งเป็นที่รัก, แก้วตาดวงใจของพ่อแม่
คุณวรรณ
คุน-นะ-วันเชื้อสายผู้มีความดี
คงกระพัน
คง-กระ-พันคงทนอาวุธที่มาถูกต้องกาย
คณานิตย์
คะ-นา-นิดสม่ำเสมอมาก
คีริสา
คี-ริ-สาเจ้าแห่งภูเขา
คัชชา
คัด-ชาผู้เกิดมามีช้าง
เคลื่อนพล
เคลื่อน-พนเคลื่อนย้ายกำลังในการรบ
ครุธิกานต์
คะ-รุ-ทิ-กาน
คำนวณ
คำ-นวนคิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข
คุณกฤษณ์
คุน-นะ-กริดความดีของพระกฤษณะ
คิมเบอลีน
คิม-เบอ-ลีน
คนิษฐา
คะ-นิด-ถา[ขนิษฐา]
คเชนทร์เทพ
คะ-เชน-เทบเทวาแห่งช้าง
คำเพ้า
คำ-เพ้า
คมชร
คม-ชอนสายน้ำอันแหลมคม
คณาศักดิ์
คะ-นา-สักมีอำนาจมาก
คมสรรค์
คม-สันสร้างความแหลมคม
คำก้อง
คำ-ก้องผู้มีชื่อเสียงด้วยคำพูด
คุณสุธิรา
คุ-นะ-สุ-ทิ-ราความดีของนักปราชญ์
คมรวี
คม-ระ-วีเฉียบแหลมดุจพระอาทิตย์
ครองทรัพย์
ครอง-ทรับมีทรัพย์
คุณัชญ์ชน
คุ-นัด-ชนคุณที่รู้คุณวิชาความรู้
คุณารัตน์
คุ-นา-รัดแก้วมณีที่มีคุณความดี,ผู้มีความดีดุจแก้วมณี
คนองศักดิ์
คะ-นอง-สัก[คะนองศักดิ์]
คะนองศักดิ์
คะ-นอง-สักอำนาจที่น่ารื่นเริง
คณศร
คะ-นะ-สอนหมู่ศร
คะแนนสิน
คะ-แนน-สินคะแนนที่เกิดจากเงิน
คูณขวัญ
คูน-ขวัญทำให้มิ่งขวัญเพิ่มมากขึ้น
คำเวียง
คำ-เวียงเมืองทอง
คีตกร
คี-ตะ-กอนผู้สร้างการขับร้อง
คณัฐพัฒน์
คะ-นัด-ถะ-พัดความเจริญและมั่นคงของหมู่คณะ
คำปัน
คำ-ปันแบ่งปันทองคำ
คีรีกรณ์
คี-รี-กอนการกระทำที่มั่นคง
คนางค์ณิช
คะ-นาง-นิดท้องฟ้าที่หมดจด ชือเต็ม คือ คคนางค์ณิช
คณพัฒน์
คะ-นะ-พัดความเจริญแห่งหมู่คณะ
เครือหงส์
เครือ-หงเชื้อสายผู้งดงาม
แคว้นไท
แคว้น-ไทประเทศที่เป็นอิสระ, ประเทศที่มีเอกราช
คนงาม
คน-งามคนที่มีรูปงาม
คำประสงค์
คำ-ประ-สงคำพูดที่ต้องการ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี