");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ก นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ก นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
กนก
กะ-หนกทองคำ
กรกนก
กอน-กะ-หนกแสงทอง,ทองกร
กฤษณพร
กริด-สะ-นะ-พอนพรจากองค์พระกฤษณะ
ก่อการ
ก่อ-กานริเริ่มการกระทำ
กิจพร
กิด-จะ-พอนการกระทำอันประเสริฐ หน้าที่อันประเสริฐ
กวินทิพย์
กะ-วิน-ทิบดีงามเหมือนมาจากสวรรค์
กานต์พิชชา
กาน-พิด-ชามีความรู้เป็นที่รัก
กฤตศิกาญจน์
กริด-สิ-กานการกระทำที่ถูกต้องดียิ่ง
กรองขวัญ
กรอง-ขวันจิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน
เกสรา
เกด-สะ-ราเกสรดอกไม้
กฤตย
กริด-ตะ-ยะเกียรติ
กรรณิการ์
กัน-นิ-กาชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว หลอดดอกสีแสด ใช้ย้อมผ้า
กาญจนาพรรณ
กาน-จะ-นา-พันผู้มีผิวพรรณประดุจทองคำ
กาญจนาพันธ์
กาน-จะ-นา-พันผู้มีความผูกพันธ์กันอย่างมาก
กาญจนาภัณฑ์
กาน-จะ-นา-พันสิ่งของที่ทำด้วยทองคำ
กัญจนาพันธ์
กัน-จะ-นะ-พันผูกพันกับทองคำ
กฤฒิเดช
กริด-ติ-เดดผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
กนกวรรณ
กะ-หนก-วันผู้มีผิวพรรณงามประดุจทองคำ
กิจเจริญ
กิด-จะ-เรินผู้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ก้องกิดากร
ก้อง-กิ-ดา-กอนเสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
กรภัทร
กอ-ระ-พัด มีโชคมีสิริมงคลในการกระทำ
กฤตภรณ์
กริด-ตะ-พอนผู้ได้ทำการค้ำจุนแล้ว
กานต์สินี
กาน-สิ-นีสตรีผู้เป็นที่รักยิ่ง
กาญจนา
กาน-จะ-นาทองคำ
กฤษณาพร
กริด-สะ-นา-พอนประเสริฐดุจกฤษณา,ดำดี
กชมน
กด-ชะ-มนมีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กฤตพัส
กริด-ตะ-พัดทำให้เกิดฝน
กมลมาศ
กะ-มน-มาดดอกบัวทอง
กันยรัตน์
กัน-ยะ-รัดนางแก้ว
กันยกร
กัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล, สร้างความสมบูรณ์พูนสุข,หญิงสาวที่สร้างความงดงาม บริสุทธิ์และมีทรัพย์
กันยากร
กัน-ยา-กอนสร้างสิริมงคล, สร้างความสมบูรณ์พูนสุข,หญิงสาวที่สร้างความงดงาม บริสุทธิ์และมีทรัพย์
กัญจนา
กัน-จะ-นาทองคำ
กมลชนก
กะ-มน-ชะ-นกผู้เกิดจากใจ
กัลยกร
กัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
กฤติกา
กริด-ติ-กาดาวฤกษ์ที่ ๓ มี ๘ ดวง เห็นเป็นรูปธงสามเหลี่ยม มีหางเรียวยาว
กรรณาภรณ์
กัน-นา-พอนเครื่องประดับหู
เกศกวีพรรณ
เกด-กะ-วี-วันศีรษะของกวี
กานดา
กาน-ดาหญิงที่รัก
กมลวรรณ
กะ-มน-วันมีผิวพรรณดุจดอกบัว
กิตติชัย
กิด-ติ-ไชผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
กัญญาภัทร
กัน-ยา-พัดหญิงสาวผู้มีความเจริญ
กฤติเดชน์
กริด-ติ-เดดผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
กฤาณากร
กริด-สะ-นา-กอนสร้างจากไม้กฤษณา
กฤษณากร
กริด-สะ-นา-กอนผู้ปลูกต้นกฤษณา
กฤชพล
กริด-ชะ-พลกำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง
กฤตชยา
กริด-ชะ-ยาผู้ชนะแล้ว
กฤตชญา
กริด-ชะ-ยาผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว
กนกแพรว
กะ-หนก-แพรวทองคำอันแวววาว
กชพร
กด-ชะ-พอนผู้ประเสริฐดุจดอกบัว
กฏชพร
กด-ชะ-พอน
กุลจิรา
กุน-จิ-ระมีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
กาสา
กา-สาแร่ชนิดหนึ่งมีสีเขียว, ผ้าชนิดหนึ่ง
กิตติศักดิ์
กิด-ติ-สักผู้มีอำนาจและความสามารถ อำนาจที่น่าสรรเสริญ
กิตติเดช
กิด-ติ-เดชมีชื่อเสียงในด้านความสามารถ มีชื่อเสียงในด้านอำนาจ
กฤษฎา
กริด-สะ-ดาที่ทําแล้ว
กนกพร
กะ-หนก-พอนทองคำอันประเสริฐ, ประเสริฐเหมือนทองคำ
กรพัชร์
กอ-ระ-พัดผู้ถือสายฟ้า หมายถึงพระอินทร์
กชกร
กด-ชะ-กอนกระพุ่มมือ
กชนันท์
กด-ชะ-นันยินดีในดอกบัว ดอกบัวอันพึงใจ
กชนุช
กด-ชะ-นุชหญิงสาวที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
กชพรรณ
กด-ชะ-พันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
กชวรรณ
กด-ชะ-วันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
กณิกนันต์
กะ-นิก-นันละเอียดที่สุด เล็กหรือจิ๋ว
กณิกา
กะ-นิ-กาเล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
กนิศ
กะ-นิดรวงข้าว
กตัญญู
กะ-ตัน-ยูผู้รู้คุณคน
กนกนิภา
กะ-หนก-นิ-พาเหมือนทอง
กนกพล
กะ-หนก-พนมีพลังคือทอง
กนกพิชญ์
กะ-หนก-พิดปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง
กนกพันธุ์
กะ-หนก-พันเผ่าพันธุ์คนร่ำรวย
กนกภัณฑ์
กะ-หนก-พันมีค่าดุจทอง
กนกรดา
กะ-หนก-ระ-ดายินดีในทอง
กนกสิริ
กะ-หนก-สิ-หริงดงามดุจทอง
กนต์ธร
กน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งอันเป็นที่รัก
กนต์รพี
กน-ระ-พีพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
กนธิชา
กน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล
กนธี
กน-ทีทะเล มหาสมุทร
เกศนีย์
เกด-สะ-นีนางผู้มีผมงาม
กมนียา
กะ-มะ-นี-ยางามเป็นที่พึงพอใจ
กมลฉัตร
กะ-มน-ฉัดร่มใจ
กมลฉันท์
กะ-มน-ละ-ฉันความพอใจ
กมลนัทธ์
กะ-มน-นัดเป็นที่พึงใจ เกลียวใจ
กมลนัยน์
กะ-มน-ละ-ไนงามดุจดอกบัว
กมลนิตย์
กะ-มน-นิดคนที่มีความมั่นคงในใจ
กมลปัตร
กะ-มน-ปัดกลีบบัว
กมลภพ
กะ-มน-ละ-พบเกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลภู
กะ-มน-พูเกิดจากดอกบัว
กมลรส
กะ-มน-รดน้ำใจ
กมลโรจน์
กะ-มน-โรดดวงใจที่รุ่งเรือง ความรุ่งเรืองของดวงใจ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี