");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 9601-9700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กมนพัช แปลว่า
ผู้มีเสน่ห์ที่อยู่ในกรอบ
กัลยพร แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
กรัสวัน แปลว่า
เสียงปรบมือ
กัญกมล แปลว่า
หญิงผู้เปรียบเหมือนดอกบัว
กฤฎีกา แปลว่า
[กฤษฎีกา]
กฤษติญา แปลว่า
[กฤติยา]
กศิณา แปลว่า
[กสิณา]
กฐินา แปลว่า
ไม้สะดึง
กัลย์นภัส แปลว่า
นางฟ้า
กุลฉัตร แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นดั่งร่มเงา,ผู้เป็นร่มเงาของวงศ์ตระกูล
แก้วกานดา แปลว่า
หญิงคนรักที่มีคุณค่า,หญิงที่รักมาก
กัญญาเกศ แปลว่า
ผมของหญิงสาว, หญิงสาวผู้สูงสุด
ก้องเกียรติ แปลว่า
มีชื่อเสียง
กิตติ์ญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง
กุลชญา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
กีรตา แปลว่า
ผู้มีเกียรติ
กมลภร แปลว่า
ค้ำจุนดอกบัว,ผู้ค้ำจุนจิตใจ
กันย์กมล แปลว่า
หญิงผู้เป็นดั่งดวงใจ
กิตติพัชญ์ แปลว่า
ผู้มีเกียรติและมีความรู้ที่อยู่ในกรอบ
เกศสุภางค์ แปลว่า
ผมงาม
การันต์ แปลว่า
อักษรตัวที่สุดแห่งคำ ทัณตฆาต
กาญจนงค์นิษฐ์ แปลว่า
หญิงที่มีคุณค่าดุจดั่งทองเนื้อบริสุทธิ์
กฤษณ์ดนัย แปลว่า
ลูกชายที่เปรียบดั่งพระกฤษณะ
กานต์สิริ แปลว่า
ึความรักที่งดงาม
กุุลนิตย์ แปลว่า
เสมอด้วยวงศ์ตระกูล
กฤตภณ แปลว่า
กระทำด้วยคำพูด,สำเร็จในการกล่าว
เกษมสุข แปลว่า
มีความสุขความปลอดภัย
กนรัตน์ แปลว่า
[กนกรัตน์]
กิตติธาร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติยศ,ผู้มีเกียรติ
เกสินี แปลว่า
[เกศินี]
กิตติพา แปลว่า
ผู้ที่นำพาเกียรติยศมาให้
กลอยวิมุตติ แปลว่า
หลุดพ้นร่วมกัน
กษิดิ์พัทธ์ แปลว่า
ผู้มีความผูกพันกับแผ่นดิน
กัญญธร แปลว่า
สตรีผู้ทรงไว้ซึ่งความงามและความบริสุทธิ์
กสิศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการเพาะปลูก,เจ้าแห่งการเพาะปลูก
กษมณ แปลว่า
[กษมล]
แก้วเกล้า แปลว่า
ผู้เป็นที่เคารพยิ่ง, ผู้เป็นมิ่งขวัญ,ผู้ที่ีคุณค่ายิ่ง
กมลชณก แปลว่า
[กมลชนก]
กษมณพร แปลว่า
[กษมลพร]
กษมลวรรณ แปลว่า
ขจัดความหม่นหมองของผิวพรรณ,เชื้อสายของผู้ขจัดสิ้นซึ่งความมัวหมอง
กนกพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งทอง
กิตติดา แปลว่า
มีชื่อเสียงมาก
แก้วกัลยา แปลว่า
หญิงที่มีคุณค่าดุจแก้วมณี,หญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง
กรกณต แปลว่า
[กรปณต]
เกษมศักดิ์ แปลว่า
มีความสุขในอำนาจ,มีความสุขและมีอำนาจ
กัญติภัค แปลว่า
หญิงผู้มีโชค ๓ ประการ
เกรียวศักดิ์ แปลว่า
[เกรียงศักดิ์]
กัญญ์ณภัค แปลว่า
สตรีผู้มีโชคและมีปัญญา
เกรียงศัก แปลว่า
[เกรียงศักดิ์]
กัณฐณัฏฐ์ แปลว่า
ส่วนของนักปราชญ์
กาชาด แปลว่า
เครื่องหมายรูปกากบาทสีแดงบนพื้นขาว,กาสีแดงที่ทำหน้ารักษาพระบรมธาตุเจดีย์ทางทิศใต้
กมลพรลภัส แปลว่า
ผู้มีจิตใจอันประเสริฐและมีลาภ
ไกรเทพ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่ เป็นใหญ่ดั่งเทวดา
กาญจน์กีรติ แปลว่า
มีเกียรติดั่งทอง
กิตติกาญ แปลว่า
[กิตติกาญจน์]
กมลพัชญ์ แปลว่า
กรอบความคิด
กิ่งธนัฏฐา แปลว่า
สาขาแห่งทรัพย์ทั้ง ๘
กัณพิชชา แปลว่า
[กันต์พิชชา]
กัญญาภัศ แปลว่า
[กัญญาพัศ]
กันญาภัศ แปลว่า
[กัญญาพัศ]
กัณนดา แปลว่า
กัญนิดา แปลว่า
สตรีผู้ฝึกตนมาดีแล้ว
กันต์จินดา แปลว่า
แก้วอันพึงใจ,ผู้คิดดี
กันจณัฐ แปลว่า
กันยณัฐ แปลว่า
สตรีที่บริสุทธิ์และเป็นนักปราชญ์
กัณธิชา แปลว่า
กนกกาญจน์มณี แปลว่า
ทองคำและแก้วมีค่า
กิติภพ แปลว่า
ความมีเกียรติ,ผู้มีเกียรติในแผ่นดิน
กฤตนารา แปลว่า
การกระทำที่รุ่งเรือง
กฤตณารา แปลว่า
[กฤตนารา]
กัณต์ศภัทน์สร แปลว่า
[กัญญภัสสร]
กัณต์ญภัทน์สร แปลว่า
[กัญญภัสสร]
กวิลทรา แปลว่า
[กวินทรา]
กนกรัฐ แปลว่า
ประเทศที่มีความรุ่งเรืองดั่งทอง
ก้องไท แปลว่า
เป็นใหญ่มาก
กรพัฒน์ แปลว่า
แขนที่สร้างความเจริญ ผู้สร้างความเจริญ
กิจศภณ แปลว่า
[กิจโศภน]
กานต์ศวิน แปลว่า
[กานต์ศราวิน]
กฤษณะชัย แปลว่า
มีชัยชนะดุจพระกฤษณะ
กำไลทอง แปลว่า
กำไลที่ทำด้วยทองคำ
กันตวรวัฒน์ แปลว่า
งดงามในความเจริญอันประเสริฐ
กันตพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้น่ารัก
แก้วกัญญา แปลว่า
นางแก้ว หญิงที่ดี
กัลยสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่งดงาม
กรัญภัฎ แปลว่า
บ่าวของผู้รู้ในสิ่งที่กระทำ
กมลกานต์ แปลว่า
รักดั่งดวงใจ
กาญน์ชญาณ์ แปลว่า
[กาญจน์ชญาณ์]
กมนทัต แปลว่า
ที่ให้ตามความปรารถนา
กัญชลา แปลว่า
หญิงผู้เปรียบดั่งน้ำ
กวินพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ดีงาม
กัญญาภัคทิชา แปลว่า
หญิงที่มีโชคจากการเกิดสองครั้ง
กัญญ์พิดา แปลว่า
กัญวรรณ แปลว่า
หญิงผู้มีผิวพรรณดี
กานต์เทพ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของเทวดา
กิตติยาพร แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงที่ประเสริฐ
กุลภัทร์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
กิ่งกาญ แปลว่า
[กิ่งกาญจน์]
กันตะ แปลว่า
น่ารัก
กฤชภัช แปลว่า
แสงแห่งกริช
กิ่งกาญจนา แปลว่า
กิ่งทอง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี