");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 9501-9600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กล้วยหอมทอง แปลว่า
กล้วยหอมพันธุ์หนึ่ง
กัณฑกิตติ์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในการเทศน์เป็นตอน
แก้วใจ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง
กณกนุช แปลว่า
[กนกนุช]
กัณญารินทร์ แปลว่า
กฤษณพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายของพระกฤษณะ
กัลยาลักษณ์ แปลว่า
หญิงผู้มีลักษณะงดงาม
กัญญาภัสร์ แปลว่า
หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กุลพิชฌาย์ แปลว่า
[กุลพิชชา]
กิติยา แปลว่า
มีเกียรติ
กัญญภัสน์ แปลว่า
[กัญญภัสร์]
แก้วนรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้รุ่งเรืองดุจดวงแก้ว,ดวงแก้วของพระเจ้าแผ่นดิน
กวิ แปลว่า
กวี
เกศศิรินทร์ แปลว่า
ผู้ที่เป็นใหญ่และงดงามที่สุด
กมนพร แปลว่า
มีเสน่ห์เป็นเลิศ
กัญจน์ณิศา แปลว่า
หญิงที่เจ้าแห่งความรู้และความมีคุณค่ายิ่งดุจทองคำ
กนกเรขา แปลว่า
รูปงาม
กัญณนน แปลว่า
[กัญณนนท์]
เกศวลี แปลว่า
เส้นผม,ถ้อยคำอันสูงส่ง
กัลย์ลดา แปลว่า
หญิงผู้เกิดมามีชาติตระกูล
เกศินีภรณ์ แปลว่า
หญิงผู้ค้ำจุนและมีผมงาม
กุลวรา แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
กัญญ์ฐญา แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้อันมั่นคง
กรวิทย์ แปลว่า
ผู้สร้างความรู้,แสงสว่างแห่งความรู้,แสงสว่างแห่งปัญญา
โกสุมัลย์ แปลว่า
[กุสุมาลย์]
เกตุอาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งธงชัย,ผู้มีความรุ่งเรืองดุจธงชัย
กุมุทินี แปลว่า
สระบัว
กัญญ์ณณัฏฐ์ แปลว่า
สตรีผู้มีปัญญาเสมอด้วยนักปราชญ์
กิตติวัชร แปลว่า
มีชื่อเสียงเหมือนเพชร
กิรวยา แปลว่า
กฤตยชญ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรู้
กัญญนลิน แปลว่า
หญิงผู้เปรียบดั่งดอกบัว,หญิงที่งดงาม
กัญจนพัทธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่งดงาม,ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยทองคำ
กิมเฮง แปลว่า
ผู้โชคดีในทองคำ
กัญญาพัค แปลว่า
[กัญญาภัค]
เกิดสิริ แปลว่า
เกิดความเป็นมงคล
กฤษณศักดิ์ แปลว่า
พระกฤษณะผู้ทรงอำนาจ มีอำนาจดุจพระกฤษณะ
กัณภัทร แปลว่า
[กรรณภัทร]
กรณ์ภาคย์ แปลว่า
การกระทำแห่งโชค โชคอันเกิดจากการกระทำ
เกษรา แปลว่า
[เกสรา]
กัชชพัชร์ แปลว่า
บัวแก้ว
กัณทิมา แปลว่า
กัณต์ญภัสรศภร แปลว่า
[กัญญภัสสราภรณ์]
กิ่งกัลยา แปลว่า
เชื้อสายของหญิงงาม,หญิงสาวผู้มีเชื้อสาย
กัญชลี แปลว่า
หญิงผู้อ่อนน้อม
กมลภา แปลว่า
แสงสว่างจากใจ
กัญญ์ศิริ แปลว่า
หญิงผู้มีความงดงาม, หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
กันต์ธีร์ แปลว่า
งดงามดุจนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้งดงาม
กุลณสร แปลว่า
วงศ์ตระกูลผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
โกเมน แปลว่า
พลอยสีแดงเข้ม
กนกงาม แปลว่า
ทองที่งดงาม
กรณัส แปลว่า
[กรณัฐ]
กุมาริกา แปลว่า
เด็กหญิง
กล้าณรงค์ แปลว่า
กล้าหาญในการรบ
กฤษติยา แปลว่า
[กฤติยา]
เกศร แปลว่า
[เกสร]
กิตติกานต์ แปลว่า
มีชื่อเสียงดีงาม,ผู้มีชื่้อเสียงและเป็นที่รัก
กฤชนนท์ แปลว่า
ยินดีในกริช, กริชอันน่ายินดี, ผู้ยินดีในความรู้
กัญจน์กมล แปลว่า
บัวทอง
กสานต์ แปลว่า
[กสานติ์]
กิจฏิญา แปลว่า
[กฤติยา]
กลยุทธ แปลว่า
การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม วิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้
กัณล์ญารัตน์ แปลว่า
[กัญญารัตน์]
กฤษณ์ธิญา แปลว่า
[กฤติยา]
กิตติยาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งเกียรติ
กฤษณพรหม แปลว่า
พระกฤษณะและพระพรหม
กัญญชัญญ์ แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
กัณฐพันธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยคอ
กุชจิรา แปลว่า
[ภุชจิรา]
กุธิดา แปลว่า
[กุลธิดา]
เกียงคำ แปลว่า
[เกี๋ยงคำ]
กัญทิมา แปลว่า
กิตติวัฒร์ แปลว่า
[กิตติวัฒน์]
กันนารี แปลว่า
[กันต์นารี]
กฤตานนท์ แปลว่า
การกระทำอันน่ายินดี
เกริกกรุง แปลว่า
เลื่องลือทั่วประเทศ
กอบวริษฐ์ แปลว่า
รับสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง
กาญจน์ชิตา แปลว่า
มีชัยชนะที่มีค่าดุจทองคำ,ผู้ชนะในด้านทองคำ
กนกพิชน์ แปลว่า
[กนกพิชญ์]
เกษทิพย์ แปลว่า
[เกศทิพย์]
เกียรติกร แปลว่า
ผู้สร้างคำสรรเสริญ
เกตสุดาพร แปลว่า
[เกศสุดาพร]
กริญชญาพรรณ แปลว่า
กวีรดา แปลว่า
ความยินดีแห่งนักประพันธ์,ผู้ชื่นชอบในการประพันธ์
กันย์ชญาพรรณ แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญาและผิวพรรณดี
กรประทุมมา แปลว่า
ไกรทอง แปลว่า
ชื่อตัวละครเอกในนิทานพื้นบ้านเรื่อง ไกรทอง
กมลโลจน์ แปลว่า
[กมลโรจน์]
เกริกวรรธน์ แปลว่า
เจริญยิ่ง เจริญมาก
กิรษา แปลว่า
[กิรณา]
เกศินีวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีผมงาม
ก้องกิจ แปลว่า
หน้าที่อันร่ำลือ
กุลลภัสภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนลาภของวงศ์ตระกูล
ไกรศร แปลว่า
สิงโต
กฤษฏ์การัณย์ แปลว่า
[กฤษฎ์การัณย์]
กันธิมา แปลว่า
กิตติกาณต์ แปลว่า
[กิตติกานต์]
กฤษฎ์พิสิษฐ์ แปลว่า
ข้าวกล้าที่ดีเลิศ
กิตคิศักดิ์ แปลว่า
[กิตติศักดิ์]
กฤษณี แปลว่า
สีดำ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี