");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 9401-9500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กัตติกา แปลว่า
ชื่อนักษัตรฤกษ์ในกลุ่มดาวธง หรือกลุ่มดาวลูกไก่
โกมล แปลว่า
อ่อน งาม หวาน ไพเราะ
กมลศิลป์ แปลว่า
ผู้มีใจรักในศิลปะ
ก้องกังวาน แปลว่า
มีชื่อเสียงมาก
กัญยาภัทร แปลว่า
[กัญญาภัทร],[กันยาภัทร]
กรวลัย แปลว่า
กำไลแขน
กชการ แปลว่า
หน้าที่ของดอกบัว
กรขนิษ แปลว่า
[กรขนิษฐ์]
กรปภา แปลว่า
ผู้สร้างแสงสว่าง
กุลลยา แปลว่า
[กุลยา]
กมลไพร แปลว่า
ดอกบัวป่า
กาญจนวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดั่งทอง
กอบกูล แปลว่า
กรกฤช แปลว่า
สร้างกริช,รัศมีแห่งกริช
กัญญาภัส แปลว่า
หญิงผู้รุ่งเรือง
กัญญาภัสสร์ แปลว่า
หญิงผู้รุ่งเรือง
กัญญาภัสส์ แปลว่า
[กัญญาภัส]
เกียรติรัตน์ แปลว่า
คำสรรเสริญอันทรงคุณค่า
เกษมศรี แปลว่า
ความสุขอันเป็นมงคลยิ่ง
กิตติ์ชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดชื่อเสียง
กตัญชลี แปลว่า
การไหว้
กัลยาพร แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
กฤศน์วัต แปลว่า
[กฤษณวัต]
กานวดี แปลว่า
หญิงผู้ตัด->[กานดาวดี]
กาจณา แปลว่า
[กาญจนา]
กอบสุข แปลว่า
ตักตวงความสุข
กรุงธน แปลว่า
กรุงธนบุรี
กนพร แปลว่า
การคอยที่ประเสริฐ
กิตติญาวดี แปลว่า
หญิงที่มีชื่อเสียงและความรู้
กาญชณารัตน์ แปลว่า
[กาญจนารัตน์]
กิติยาพร แปลว่า
[กิติญาพร]
แก้วกะรัต แปลว่า
น้ำหนักของแก้วมณี
กุลรัศมิ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง,ผู้เป็นแสงสว่างของวงศ์ตระกูล
เกียรตินนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในเกียรติ
กระฐิน แปลว่า
[กระถิน]
กระถิน แปลว่า
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
กนทิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาคอย ๒ ครั้ง
กานฐิมา แปลว่า
[กานติมา]
กมลชนน แปลว่า
เชื้อสายของดอกบัว
กุลวดี แปลว่า
หญิงผู้มีเชื้อสายที่ดี
กันตพงค์ แปลว่า
[กันตพงศ์]
กัญญณัฐณ์ แปลว่า
[กัญญณัฐ]
เกศไพลิน แปลว่า
ไพลินที่สูงค่ายิ่ง
เกศธิดาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับผมของลูกลาว
กลชัย แปลว่า
ชนะด้วยชั้นเชิง
กรณภัสสร์ แปลว่า
ผู้กระทำแสงสว่างแห่งปัญญา
กนกพจน์ แปลว่า
คำพูดที่มีค่ายิ่ง
กัญพัชร์ แปลว่า
หญิงผู้มีค่าดุจเพชร,หญิงที่มีความเข้มแข็ง
กองทัพ แปลว่า
หน่วยทหารที่ประกอบด้วย ทหาร ๓ กองพล
กัจศ์สุรี แปลว่า
[กัญจน์สุรี]
กิติพัฒน์ แปลว่า
เกียรติแห่งความเจริญ
กมลลฎา แปลว่า
[กมลลดา]
กฤตวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้กระทำแล้ว
การณ์ภัสร์ แปลว่า
เหตุแห่งความรุ่งเรือง
กฤตพล แปลว่า
พลังแห่งความสำเร็จ
กษิภัท แปลว่า
[กษิต์ภัท]
กรรณธิดา แปลว่า
หูของลูกสาว
กรมิษฐ์ แปลว่า
[กรนิษฐ์]
กันยนา แปลว่า
นาของหญิงสาว
ไกรเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจมาก
กัญญลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของหญิงงาม
กรกฤษณ์ แปลว่า
แขนของพระกฤษณะ,แสงสว่างของพระกฤษณะ
กัลยาศินี แปลว่า
[กัลยาสินี]
กรองกาญจน์ แปลว่า
แยกทอง
กรวินท์ แปลว่า
พบแสงสว่าง
กนกกาจน์ แปลว่า
[กนกกาญจน์]
กัณฐญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับคอ
กำไล แปลว่า
เครื่องประดับข้อมือหรือข้อเท้า
กมณรัตน์ แปลว่า
[กมลรัตน์]
กาญจรี แปลว่า
[กาญจนี]
เกวรินทร์ แปลว่า
[เกวลิน]
กัญสพัฒน์ แปลว่า
[กัญสหพัฒน์]
ก้องไผท แปลว่า
มีชื่อเสียงทั่วแผ่นดิน
กษิดิษฐ์ แปลว่า
[กษิดิศ]
กนิษฐ์นิตา แปลว่า
หญิงสาวที่ได้รับการฝึกแล้ว
กิตติคม แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงจากสติปัญญาอันเฉียบแหลม
เกษตรชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคง
กันต์นพัช แปลว่า
[กันต์ณพัช]
กรประเสริฐ แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งที่ดีเลิศ
กิตติ์พิพัฒน์ แปลว่า
มีความเจริญและมีชื่อเสียง
กิตต แปลว่า
มีชื่อเสียง
กรกานต์ แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งอันเป็นที่รัก
กรพสิษฐ์ แปลว่า
ผู้สร้างความร่ำรวยทีสุด
กรรณลดา แปลว่า
แนวหู
กันต์กนิษฐ์ แปลว่า
น้องสาวผู้น่ารัก
กรรณชนก แปลว่า
ผู้เชื้อฟังบิดา,ผู้เชื่อฟังผู้ให้กำเนิด
กฤตยลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของหน้าที่การงาน
กัญจรรย์ญา แปลว่า
หญิงที่ประพฤติดีและมีความรู้
การัญชิดา แปลว่า
ผู้ชนะและรู้หน้าที่
แก้วนา แปลว่า
นาที่มีค่า
กิรตี แปลว่า
[กีรติ]
กรวัฒน์ แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญ
กาญจน์ณภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐด้วยความรู้ดุจทองคำ
เกษลดา แปลว่า
กันตพัฒณ์ แปลว่า
[กันตพัฒน์]
เกียรติวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในเกียรติ
กนกวรี แปลว่า
ประเสริฐดุจทองคำ
เกียรติกุลไชย แปลว่า
ผู้ที่ดีกว่าและมีเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียง
กนกวะรี แปลว่า
[กนกวรี]
กนต์ธีร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้น่ารัก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี