");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 9301-9400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เกษมมนไชย แปลว่า
ใจที่เป็นสุขกว่า
ไกรษร แปลว่า
[ไกรสร]
กฤษฎิ์ณวัช แปลว่า
กรอบความรู้ที่ฉลาด
กชกาญจน์ แปลว่า
ดอกบัวทองคำ
กุลชรี แปลว่า
เชื้อสายแห่งน้ำ
กิรนา แปลว่า
[กิรณา]
กัญญ์ธนัตถ์ แปลว่า
หญิงผู้ที่รู้ประโยขน์ของทรัพย์สมบัติ
กัญญ์วรัญญา แปลว่า
หญิงที่มีความรู้อันประเสริฐ
กัญญ์ฑีรา แปลว่า
[กัญญ์ธีรา]
กรณิกา แปลว่า
ช่อฟ้า
กวิณธิดา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีปัญญาในด้านการประพันธ์
กรมงคลชัย แปลว่า
แสงสว่างแห่งชัยชนะที่นำมาซึ่งความเจริญ
กัลยาทิพย์ แปลว่า
นางฟ้า
กมลภัทร แปลว่า
ประเสริฐดุจดอกบัว,ผู้มีใจประเสริฐ
กัณฐกฤษณ์ แปลว่า
พระอิศวร
กาญจนสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความงดงามดั่งทอง
กานท์ชญา แปลว่า
ความรู้เรื่องบทกลอน
กรณ์นรินทร์ แปลว่า
การกระทำของพระเจ้าแผ่นดิน
กาญจนี แปลว่า
ทอง
กัญญาณ์ภัคณ์ แปลว่า
หญิงที่มีปัญญาและความรู้แห่งโชค
เกิดกาญจน์ แปลว่า
การเกิดขึ้นของทองคำ
กิจมงคล แปลว่า
การงานที่นำมาซึ่งความเจริญ
กนกพิชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่มีค่ามาก
การันตี แปลว่า
ยืนยัน
กรภพ แปลว่า
แผ่นดินผู้สร้าง
กัณฑมาศ แปลว่า
ส่วนของทอง
กวีธิดา แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นนักประพันธ์
กอบชัย แปลว่า
รับชัยชนะ
กัญญ์พัชร แปลว่า
หญิงสาวสวยที่เข้มแข็ง บริสุทธิ์ และมีทรัพย์มาก
การัณย์ แปลว่า
หน้าที่, กิจ
กีรวิตาร์ แปลว่า
กตเวทิตา แปลว่า
ผู้ตอบแทนคุณ
กตัญญุตา แปลว่า
ผู้รู้คุณ
กิตติทัด แปลว่า
ผู้ประดับด้วยเกียรติ
กฤษณพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายพระกฤษณะ
กัญญ์สินีณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ งดงาม และมีทรัพย์
เกียรติณรงค์ แปลว่า
การรบที่มีเกียรติ
กัญญ์นที แปลว่า
หญิงที่ชุ่มเย็นเหมือนสายน้ำ
กิตติวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในเกียรติ
กานต์พิชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะเป็นเลิศและเป็นที่รัก
แก้วมรกต แปลว่า
มรกต,แก้วมณีชนิดหนึ่งมีสีเขียว
กวินลดา แปลว่า
เชื้อสายที่งดงาม
กมลกนก แปลว่า
ดอกบัวทอง
กัญญากร แปลว่า
หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง,หญิงผู้สร้าง
กชสง่า แปลว่า
งดงามเหมือนดอกบัว
กุลเดช แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
กัณฑ์เอนก แปลว่า
[กัณฑ์อเนก]
กัลย์ชนา แปลว่า
หญิงสาว
กันต์วดี แปลว่า
มีความน่ารัก
กรพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยแสงสว่าง
กฤติญาณี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
กิตติภัค แปลว่า
ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นโชค
กิ่งลดา แปลว่า
กิ่งและเครือเถา
กะถิน แปลว่า
[กฐิน]
กุลพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของตระกูล
กุลญรัตน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้ที่มีค่า
กิริญา แปลว่า
[กิริยา]
ก้องพิภพ แปลว่า
มีชื่อเสียงในแผ่นดิน
กมนพรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความน่ารัก
กัญจน์จนา แปลว่า
[กัญจนา]
กัญญาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของสตรี
กนกรวี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดุจทองคำ
ไกรฤกษ์ แปลว่า
เวลาที่เป็นมงคลยิ่ง
กัญชัช แปลว่า
นักรบหญิง
กตมน แปลว่า
สำเร็จด้วยใจ
กรไชย แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งที่ดีกว่า
แก้วขจิต แปลว่า
ตกแต่งด้วยแก้วมณี
กระวิน แปลว่า
[กวิน]
กัญญ์ชิตา แปลว่า
หญิงผู้ชนะ ชัยชนะของหญิงสาว
กชสุชา แปลว่า
ผู้เกิดมาดีดุจดอกบัว
กิตติ์รวี แปลว่า
มีชื่อเสียงรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
กัญจนภัทร แปลว่า
ประเสริฐดุจทองคำ
กิตติภัทร แปลว่า
มีชื่อเสียงยิ่ง
เกียรติรติกร แปลว่า
ผู้สร้างความยินดีอันน่าสรรเสริญ
การณ์ฉัตร แปลว่า
เหตุแห่งความร่มเย็น
กัญจนพัท แปลว่า
[กัญจนภัท]
กิ่งกมล แปลว่า
ก้านบัว
กาญจน์สิริ แปลว่า
งดงามดั่งทอง
กัญญพัชญ์ แปลว่า
หญิงผู้อยู่ในกรอบ
กัณยารัตน์ แปลว่า
[กันยารัตน์]
กัญธนัช แปลว่า
หญิงผู้เกิดมาร่ำรวย
กมนนุช แปลว่า
น้องสาวที่มีเสน่ห์
กันต์พิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กุลลธิดา แปลว่า
[กุลธิดา]
เกศทิพย์ แปลว่า
ผมของเทวดา, เศียรของเทวดา
กรรณิก แปลว่า
ดอกไม้,ช่อฟ้า
เกริกไกร แปลว่า
เก่งที่สุด
กัญญ์ธนภรณ์ แปลว่า
หญิงผู้ค้ำจุนทรัพย์
ไกรพุฒิ แปลว่า
เจริญมาก
เกศศิริ แปลว่า
ผมงาม
เกศบดี แปลว่า
เจ้าเแห่งผม
กุญธร แปลว่า
[กุลธร]
กฤตธัช แปลว่า
ผู้สร้างธงชัย
กรภัชรวิชญ์ แปลว่า
[กรพัชรวิชญ์]
กวีศิลป์ แปลว่า
นักประพันธ์ผู้มีความชำนาญ
กัญญาณี แปลว่า
หญิงที่มีความรอบรู้, นักปราชญ์หญิง
เกศญา แปลว่า
ความรู้เรื่องผม,ผู้มีความรู้สูงสุด
กัญญาลักษณ์ แปลว่า
หญิงผู้มีลักษณะดี
กัญญรัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
เกื้อลภัส แปลว่า
หนุนโชคลาภ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี