");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 9201-9300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กรณิการ์ แปลว่า
ต้นกรรณิการ์
กัลชนา แปลว่า
คนที่ประสบความสำเร็จ
กันติศากรณ์ แปลว่า
การกระทำยิ่งใหญ่ในความน่ารัก
เกศฎาพร แปลว่า
[เจษฎาภรณ์]
กรณิชา แปลว่า
แสงสว่างอันบริสุทธิ์
กัญจนพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงามดั่งทอง
กนกจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์ที่งดงามดั่งทอง
กรนิศ แปลว่า
แสงสว่างเวลากลางคืน
กษิช์เดช แปลว่า
[กษิดิ์เดช]
กัญญามณฑ์ แปลว่า
หญิงผู้ตกแต่งประดับประดา
กรสลวย แปลว่า
แขนอันสวยงาม
เกียรติขจร แปลว่า
ชื่อเสียงที่แผ่กระจายไป
กรกฎา แปลว่า
ปู, กลุ่มดาวรูปปู
ไกรวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญยิ่ง
กีรตยา แปลว่า
[กีรติยา]
กำไรทอง แปลว่า
มีกำไรที่เป็นทองคำ
กัญจน์วรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามดั่งทอง
กัญจน์พร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดั่งทอง
เกตุสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นดั่งธงชัย
เกศพนม แปลว่า
ยอดเขา
กฐิน แปลว่า
ไม้สะดึง
กัญปภาดา แปลว่า
หญิงสาวที่เจริญแล้ว
กุฬพิพัฒน์ แปลว่า
[กุลพิพัฒน์]
กันตสิริ แปลว่า
มีความน่ารักและนำมาซึ่งความเจริญ
กันติรัตน์ แปลว่า
ความรักที่มีคุณค่า,ดวงแก้วที่งดงาม
กิตติ์ธนา แปลว่า
ผู้ที่มีทรัพย์และมีเกียรติ
กาจณรงศ์ แปลว่า
[กาจณรงค์]
เกศชฎา แปลว่า
ศีรษะที่สวมชฎา ผมที่มุ่นเป็นมวยคล้ายชฎา
กิติศักดิ์ แปลว่า
คำสรรเสริญในอำนาจ
กุลนัฐฎา แปลว่า
[กุลณัฏฐา]
กุลนัฐ แปลว่า
[กุลณัฐ]
กัญญ์วนาถ แปลว่า
[กัญญนาถ]
กัญญ์ฐิตา แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคง
กัญญ์วรีย์ แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
กัญญ์ญาวีรย์ แปลว่า
หญิงที่มีความรู้และความเพียร
กัญญ์วีร์ แปลว่า
หญิงผู้มีความกล้าหาญ
กัญญ์นรา แปลว่า
ผู้หญิงงาม
กัญญ์ณิกา แปลว่า
หญิงที่มีความรู้
กมลรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในดอกบัว,ใจที่ยินดี
กัญญ์วรี แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
กัญญ์ชนิฏ แปลว่า
[กัญญ์ชนิตร์]
กัญญ์กานดา แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
กัญญ์ชนาถ แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
กัญญ์ฤทัย แปลว่า
หัวใจของหญิงสาว
กัญญาวีย์ แปลว่า
[กัญญาวีร์]
กฤษณ์กมล แปลว่า
หัวใจของพระกฤษณะ
กุลรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในวงศ์ตระกูล
กัปตัน แปลว่า
หัวหน้า,ผู้ควบคุมเรือหรือเครื่องบิน
เกษมชัย แปลว่า
ชัยชนะอันนำมาซึ่งความสุข
กันต์ภวัต แปลว่า
ผู้เจริญและเป็นที่รัก
กนกศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากทองคำ
กัลยทรรศ์ แปลว่า
[กัลยทรรศน์]
กัญญ์กานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของหญิงสาว
กวินท์ แปลว่า
จอมปราชญ์
เกียรติ์ประพัฒน์ แปลว่า
ผู้ได้รับการยอมรับไปทั่ว
กัญญ์ลดา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีตระกูล
กัญญ์ณพักตร์ แปลว่า
กัญญ์ณพัตร แปลว่า
หญิงที่ประพฤติดีและมีความรู้
กัญญ์ทิวา แปลว่า
หญิงสาวที่รุ่งเรืองดุจกลางวัน
กัญญ์ธิตา แปลว่า
ลูกสาวที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น
กัญญชนิต แปลว่า
หญิงผู้ทำให้เกิด,มารดา
กัญญ์ชณิฏ แปลว่า
[กัญญ์ชนิต]
เกียรติชัย แปลว่า
ชัยชนะที่น่าสรรเสริญ
กรัตเพชร แปลว่า
[กะรัตเพชร]
กะรัตเพชร แปลว่า
หน่วยน้ำหนักที่ใช้ในการชั่งเพชร
กัญญ์ญวีร์ แปลว่า
หญิงที่มีกล้าหาญและความรู้
กัญญ์ชณิช แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดมาบริสุทธิ์
กัญญ์ญาวีร์ แปลว่า
หญิงที่มีกล้าหาญและความรู้
กนกนวล แปลว่า
งดงามดั่งทอง
กัญญชนิษฐ์ แปลว่า
หญิงผู้ประสบความสำเร็จ
กามีณี แปลว่า
[กามินี]
กัญญ์ธวัล แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์
กัญญ์ชนุตร์ แปลว่า
หญิงสาวที่ดีกว่าคนอื่น
กัณฑ์ญาพัชญ์ แปลว่า
ส่วนของความรู้ที่อยู่ในกรอบ
กัญญ์กนิษฐ์ แปลว่า
น้องสาว
กัญณมนพร แปลว่า
หญิงที่มีความรู้และใจประเสริฐ
กวินนาท แปลว่า
มีชื่อเสียงเหมือนนักประพันธ์
เกริกก้อง แปลว่า
มีชื่อเสียงมาก
กุณฑล แปลว่า
ตุ้มหู
เกสริน แปลว่า
เกสรดอกไม้
กุลชน แปลว่า
คนที่เกิดในวงศ์ตระกูลที่ดี
กัลย์ณญาพัชร แปลว่า
หญิงที่มีความรู้มาก
กัณฐวัชร์ แปลว่า
สร้อยเพชร
กิตติ์ธีร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทรงเกียรติ
กัญญชนก แปลว่า
บิดาของหญิงสาว
กัญจนวัชร แปลว่า
เพชรและทอง,เข้มแข็งและงดงาม
กรณัฐสิริ แปลว่า
บ่อเกิดของความรอบรู้อันนำมาซึ่งความเจริญ
กรฤชา แปลว่า
บ่อเกิดแห่งค่าธรรมเนียม
กิติยากรณ์ แปลว่า
[กิติญากรณ์]
กนกกุล แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายเกี่ยวกับทองคำ
กุลปราณี แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชีิวิตที่ดี
เกื้อกูล แปลว่า
อุดหนุน, เจือจาน, เอื้อเฟื้อ, เผื่อแผ่
กิตติภักดิ์ แปลว่า
ความภักดีที่ควรสรรเสริญ
กฤดาการ แปลว่า
บารมีอันยิ่งที่ทำไว้
กฤษดาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่มีอำนาจวิเศษ
กฤตพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประพฤติดี
กุลณัฏฐากร แปลว่า
เชื้อสายผู้สร้างนักปราชญ์
กฤตวรรษ แปลว่า
ปีแห่งความสำเร็จ
กัญญ์ธนัชย์ แปลว่า
หญิงผู้ชนะในทรัพย์
กัญญ์นลิน แปลว่า
หญิงที่บริสุทธิ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี