");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 9101-9200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กฤติญดา แปลว่า
ผู้มีภูมิความรู้เป็นเกียรติยศ,เกียรติยศของนักปราชญ์
กฤตธรรม แปลว่า
ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว
กุลวีณ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งพิณ
กชปภาดา แปลว่า
ดอกบัวที่รุ่งเรือง
กรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้สร้าง
กัญญ์นรินทร์ แปลว่า
หญิงงามผู้เป็นใหญ่กว่าชนทั้งหลาย,นางกษัตริย์
กมลศักดิ์ แปลว่า
ใจที่มีอำนาจ
กาญจน์นารา แปลว่า
รัศมีของทองคำ
การ์รันย์ แปลว่า
กรกฤต แปลว่า
เปล่งรัศมี
กันต์กร แปลว่า
บ่อเกิดของความรัก
กฤตพัฒน์ แปลว่า
การสร้างความเจริญ
กรณ์พัชร แปลว่า
การกระทำที่เข้มแข็งดุจเพชร
เกศิริน แปลว่า
กัญญาพัชร์ แปลว่า
หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กรณภรณ์ แปลว่า
การกระทำที่ค้ำจุน
โกวิท แปลว่า
ฉลาด ชํานิชํานาญ รอบรู้ในการอันใดอันหนึ่ง
กวินนาถ แปลว่า
ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
เกตุแก้ว แปลว่า
ดาวเกตุที่มีค่าดุจแก้วมีค่า
กัญญาณัช แปลว่า
หญิงผู้บริสุทธิ์และเกิดมาเพื่อความรู้
กวินพลิศ แปลว่า
เจ้าแห่งพลังความดีงาม
เกตุญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นธงชัย
กัณฑ์ปภัส แปลว่า
คอที่บริสุทธิ์
ักัญญามาศ แปลว่า
หญิงผู้มีค่าดุจทองคำ
เกษมสันต์ แปลว่า
โปร่งอารมณ์ ชื่นชมยินดี
กฤติยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยเกียรติ
กริชเพชร แปลว่า
กริชที่มีความแข็งแรงดุจเพชร
กนกณดา แปลว่า
ผู้มีความรู้มากและมีคุณค่าเหมือนทองคำ
เกษราพร แปลว่า
กษมล แปลว่า
ทำลายมลทิน
กาลเวลา แปลว่า
เวลา
กัญญาณัท แปลว่า
หญิงที่ให้ความรู้
กวีภพ แปลว่า
แผ่นดินนักประพันธ์
กลางเดือน แปลว่า
กลางเดือน
กัญจนณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ
กุศลินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งการกุศล
กรณภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้มีที่พึ่งคือแสงสว่างและการกระทำ
กันต์เสฎฐ์ แปลว่า
ที่รักอันประเสริฐ
กานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในกา
กิจจา แปลว่า
หน้าที่
กฤตนู แปลว่า
ช่าง, ศิลปิน
กัญรัชรักษ์ แปลว่า
หญิงสาวที่ปกป้องสมบัติ
กฤตนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสำเร็จ
ก่อภณ แปลว่า
สร้างคำพูด
กุหลาบ แปลว่า
ต้นกุหลาบ
กัญจน์กฤศชญา แปลว่า
ความรู้เล็กน้อยและมีคุณค่า
กฤษณะวงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของพระกฤษณะ
กฤศรา แปลว่า
[อิศรา]
กชอร แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์
กัญญิกา แปลว่า
หญิงสาว
กิติราช แปลว่า
พระราชาผู้ทรงเกียรติ
กนกชนภัทร แปลว่า
คนที่ประเสริฐเหมือนทองคำ
กมนภัค แปลว่า
ผู้มีโชคในความมีเสน่ห์
เกริกศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
กฤตภัค แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในโชค
ก้องธนัตถ์กุล แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในทรัพย์
เกศราภัค แปลว่า
กุลธวัช แปลว่า
ผู้เป็นธงชัยของวงศ์ตระกูล
เกริกฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษที่เลื่องลือ
กุลวิโรจน์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้รุ่งเรือง
กวีโรจน์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองเหมือนนักประพันธ์
กฤตมน แปลว่า
สำเร็จด้วยใจ
กุลพิมพ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เป็นแบบอย่าง
กันตาภา แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
กชเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความบริสุทธิ์
กะรัตพลอย แปลว่า
หน่วยน้ำหนักของพลอย
กฤตยา แปลว่า
เกียรติ
กันต์เอนก แปลว่า
ผู้มากด้วยความน่ารัก
กฤษณ์ก้อง แปลว่า
มีชื่อเสียงเหมือนพระกฤษณะ
กัญญวิศาล แปลว่า
หญิงที่กว้างขวาง
กฤษดาการ แปลว่า
การกระทำอภินิหาร
กัญญ์ชยาวีร แปลว่า
หญิงผู้มีชัยชนะด้วยความกล้าหาญ
กนกพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงามยิ่ง
กัญญาพร แปลว่า
หญิงสาวที่ประเสริฐ
กัลยาดำรงค์ แปลว่า
[กัลยาดำรง]
กอบัวแก้ว แปลว่า
กอบัวที่มีค่า
กมลวรรณชุดา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใสดุจดอกบัว
กุลทิดา แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญให้แก่วงศ์ตระกูล
กัลยารัก แปลว่า
หญิงคนรัก
กุมภา แปลว่า
เดือนกุมภาพันธ์, หม้อ
กมลวรรณชาดา แปลว่า
ผู้เกิดมาผิวพรรณบริสุทธิ์
กรภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐด้วยการสร้างสรรค์
กานติกา แปลว่า
ผู้มีความรัก
กิติพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีเกียรติ
กมลวรรณจุฑา แปลว่า
เชื้อสายที่บริสุทธิ์สูงสุด
ไกรภพ แปลว่า
มีชื่อเสียงแผ่นดิน
กัญญ์กุลณัช แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อความรู้ของวงศ์ตระกูล
ก้องราชันย์ แปลว่า
เชื้อสายพระราชาผู้มีชื่อเสียง
กัญพัฐสร แปลว่า
หญิงผู้มีความสามารถในการใช้ศร
กฤตธนะ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดทรัพย์
กรพิไชย แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งพิเศษและดีกว่า
เกศกัญญา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีผมงาม
กัลยทัศน์ แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความคิดดี
เกตุวนิดา แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นธงชัย
กรองกมล แปลว่า
แยกใจ
เกศสุดา แปลว่า
ผมของลูกสาว
กัญจนภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนทองคำ
กันตธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กัณฑ์จิรัฎฐ์ แปลว่า
ตอนที่มั่นคง
ไกรวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี