");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 9001-9100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กฤษณะพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายพระกฤษณะ
กรีญดา แปลว่า
กรกัญญา แปลว่า
มือของหญิงสาว,หญิงสาวผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
กัญกนิษฐ์ แปลว่า
น้องหญิง
กิตติญา แปลว่า
เกียรติของนักปราชญ์
กรวิษฎา แปลว่า
กวีกุล แปลว่า
เชื้อสายนักประพันธ์
กิตต์คเณช แปลว่า
กัลยวีร์ แปลว่า
หญิงผู้มีความกล้าหาญ
กรพัชร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งเพชร
เกตุชญา แปลว่า
ความรู้อันเป็นธงชัย
กัณเดช แปลว่า
กุลนิษฏ แปลว่า
กรกชพรรณ แปลว่า
บ่อเกิดของผู้มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กิตติพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันในเกียรติยศ
กิตติภัทธ์ แปลว่า
[กิตติภัทท์]
เกียรติ์ภูมิ แปลว่า
เกียรติของแผ่นดิน
กษิติธร แปลว่า
ผู้ทรงโลกไว้ คือ ภูเขา
กาหลง แปลว่า
ชื่อไม้พุ่มชนิด ปลายใบหยักเว้าลึก ดอกใหญ่ สีขาว ออกเป็นช่อสั้นตามง่ามใบ
กฤษณียา แปลว่า
กอบกาญจน์ แปลว่า
ทอง 1 กอบ, ห่อทอง
กฤตษญา แปลว่า
กมลรัสม์ แปลว่า
ใจที่สว่าง
กัญญภัทร แปลว่า
หญิงสาวผู้เจริญ
กิจชนะ แปลว่า
ผู้ชนะในหน้าที่
กวีวรา แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักประพันธ์
เกศกร แปลว่า
ผมและมือ
เกสร แปลว่า
ส่วนในของดอกไม้โดยมากเป็นเส้น ๆ
กิ่งกาญจน์ แปลว่า
กิ่งทอง
กิตติธัญญา แปลว่า
ผู้มีโชคด้วยคำสรรเสริญ
กชามาศ แปลว่า
ดอกบัวทอง
กรฤทธิ์ แปลว่า
บ่อเกิดแห่งฤทธิ์อำนาจ
กรเดช แปลว่า
บ่อเกิดของอำนาจ
กรเวช แปลว่า
ผู้กระทำการรักษา
กนกดา แปลว่า
มีทองมาก
กิ่งเพชร แปลว่า
เครื่องประดับที่งดงาม
กานต์ศศิน แปลว่า
เป็นที่รักของพระจันทร์
กนกดาว แปลว่า
ดาวทอง
กัญจน์รัชต์ แปลว่า
ทองคำและเงิน
กิตยาภรณ์ แปลว่า
มีเกียรติเป็นเครื่องประดับ
กมลธพัชร แปลว่า
กรพัชรพร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งเพชรอันประเสริฐ
กานต์นภัสสร์ แปลว่า
แสงบนท้องฟ้าอันเป็นที่รัก,แสงสว่างบนฟ้าที่งดงาม
กิตติญาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของผู้มีเกียรติ
โกสินทร์ แปลว่า
พระอินทร์
กฤษณสินธุ์ แปลว่า
ลำน้ำแห่งองค์พระกฤษณะ
กานตา แปลว่า
ผู้เป็นที่รัก
กฤตภัทร แปลว่า
การกระทำที่เจริญ
กันดิศพัฒน์ แปลว่า
เจ้าแห่งความรักและเจริญ
กานต์กฤตธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประสบความสำเร็จและเป็นที่รัก
เกตุทิพย์ แปลว่า
เทวดาที่เป็นธงชัย
กฤติโชค แปลว่า
ผู้สำเร็จในโชค
กณวรรธ แปลว่า
กัณญภัทร แปลว่า
กษิญา แปลว่า
ผู้รอบรู้เรื่องแผ่นดิน
ไกรพจน์ แปลว่า
ถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่
กฤติยาณี แปลว่า
[กฤติญาณี]
กัลพัทธสิณี แปลว่า
กิตชิษณุพงศ์ แปลว่า
เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
กัลยนันต์ แปลว่า
นางผู้มีความงามมาก
กอบศิษฐ์ แปลว่า
เต็มไปด้วยความประเสริฐ
กฤษฎิ์พล แปลว่า
กำลังอันชาญฉลาด
กษรฤญ แปลว่า
กษรฤญธร แปลว่า
กัลย์ฐิตา แปลว่า
หญิงงามผู้ดำรงมั่น,สตรีที่งดงามมั่นคง
กิ่งฟ้า แปลว่า
เชื้อสายสวรรค์
กรมณ แปลว่า
กชมล แปลว่า
ดอกบัวที่มัวหมอง ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ
กสมา แปลว่า
กัญญทักษ์ แปลว่า
หญิงผู้มีความฉลาด
กัลย์ชนก แปลว่า
บิดาของหญิงงาม
การุณ แปลว่า
ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์, ความเอาใจช่วยเหลือเขาในเมื่อเห็นเขาต้องภัยได้ทุกข์
กอบชนม์ แปลว่า
อายุยืน
เกษราภรณ์ แปลว่า
[เกสราพร]
กรัญญ์กรณ์ แปลว่า
ผู้ชำนาญที่มีความรู้ใหม่
เกศนี แปลว่า
หญิงผู้มีผมงาม
กุณภัฒ แปลว่า
[กุลพัฒน์]
กัญญนัทธ์ แปลว่า
หญิงผู้ผูกพันธ์
กาวิน แปลว่า
[กวิน]
กิตติพรรณ แปลว่า
ผิวงามมาก
กิตติกร แปลว่า
บ่อเกิดของคำสรรเสริญ
กัญฐณา แปลว่า
หญิงที่มีความรู้มั่นคง
กลธีป์ แปลว่า
กฤตาณัฐ แปลว่า
ปราชญ์ผู้ที่ทำดีแล้ว
กังสดาร แปลว่า
[กังสดาล]
แก้วมงคล แปลว่า
แก้วที่เป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญ
เกษศิรินทร์ แปลว่า
[เกศศิรินทร์]
กรศศิร์ แปลว่า
บ่อเกิดแห่งน้ำค้าง
กรธิดา แปลว่า
มือของลูกสาว,ลูกสาวผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
กิตินันท์ แปลว่า
คำสรรเสริญอันน่ายินดี
กัลยฉัตร แปลว่า
หญิงงามผู้เป็นร่มเงา
กนกวิชา แปลว่า
ความรู้มีค่าดุจทองคำ
กรธวัช แปลว่า
ผู้สร้างธงชัย
กมลวัลย์ แปลว่า
เครือเถาแห่งบัว
กมลวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวดุจดอกบัว
กิตติ์ชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันน่าสรรเสริญ
กิตติพัศ แปลว่า
มีชื่อเสียงและอำนาจ
กัญญวิสา แปลว่า
กิตธิยากร แปลว่า
กรกันยา แปลว่า
แขนของหญิงสาว,หญิงสาวผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี