");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 8801-8900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กัญญ์พัสวี แปลว่า
หญิงสาวที่มีทรัพย์
กรสกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นผู้สร้างสรรค์,แสงสว่างของวงศ์ตระกูล
กัลยาภัสร์ แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่าง แสงสว่างของหญิง
กุลลภัส แปลว่า
ลาภที่เกิดจากวงศ์ตระกูล
กุลธิรัตน์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีปัญญาดุจดวงแก้ว
กัณฐ์ณณัฐ แปลว่า
คอของนักปราชญ์ที่มีปัญญา
กวินนา แปลว่า
นาที่งดงาม
เกศมณี แปลว่า
ยอดเศียรอันสูงสุด
กีรัตยา แปลว่า
หญิงผู้มีเกียรติ
กนกรัตน์ แปลว่า
ทองและแก้ว
กัณฑพิชญ์พงษ์ แปลว่า
ผู้เป็นส่วนหนึ่งของวงศ์ตระกูลนักปราชญ์
กำพล แปลว่า
กุมกำลังทหาร
กานดาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้เป็นที่รัก
เกษร แปลว่า
ส่วนในของดอกไม้โดยมากเป็นเส้น ๆ
กรินภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งช้าง
กิตติคุณ แปลว่า
ผู้ที่มีความดีเป็นเกียรติยศ
กัณฐ์รดา แปลว่า
คอที่น่ายินดี
กัณภัส แปลว่า
กุสุมาพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนดอกไม้
กุลจิราณัฏฐ์ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์ที่มีอายุยืน
กำจร แปลว่า
ฟุ้งไปในอากาศ
กชมนณกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้ซึ่งมีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
เกิดกุมภา แปลว่า
ผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์
กุลิสสรา แปลว่า
[กุลิสรา]
กันตยา แปลว่า
งดงาม สาวสวย
กันตพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในความน่ารัก
กรุณา แปลว่า
การช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
กัญญ์พิชญา แปลว่า
นักปราชญ์หญิง
กันย์พิชญา แปลว่า
นักปราชญ์หญิง
เกรียงเชฏฐ์ แปลว่า
พี่ชายผู้ยิ่งใหญ่,ผู้ยิ่งใหญ่
กัลย์นิศา แปลว่า
กลางคืนของหญิงสาวบริสุทธิ์
กัญญ์ณพัชร แปลว่า
หญิงสาวที่ความรู้เข็มแข็ง
กนกพัชร แปลว่า
ทองและเพชร
กัญญณัฐ แปลว่า
หญิงผู้เป็นปราชญ์
เกตฤดี แปลว่า
[เกศฤดี]
กรณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้สร้างนักปราชญ์
กิตติกาญจน์ แปลว่า
มีชื่อเสียงในเงินทอง
กนกชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดทองคำ
กฤตกมล แปลว่า
ทำด้วยใจ
กันยารัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
กวีเทพ แปลว่า
เทพเชี่ยวชาญด้านการประพันธ์
เกวารี แปลว่า
สายน้ำอัดคดเคี้ยว
กุลศิลา แปลว่า
สกุลหิน
กชรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งดอกบัว
กิจวารี แปลว่า
หน้าที่ของลำน้ำ
กนต์วารี แปลว่า
รักแม่น้ำ
เกศิณี แปลว่า
นางผู้มีผมงาม
ไกรรัตน์ แปลว่า
แก้วอันยิ่งใหญ่
กันต์วารี แปลว่า
รักแม่น้ำ
กิตติพัฒน์ แปลว่า
การพัฒนาที่มีชื่อเสียง
กานต์สุภัค แปลว่า
เป็นที่รักของผู้มีลาภ
กฤษฎิ์ณิชา แปลว่า
ฉลาดและบริสุทธิ์
กัญณฐา แปลว่า
นักปราชญ์หญิง
ก่อก้อง แปลว่า
สร้างชื่อเสียง
กชภัส แปลว่า
ดอกบัวที่มีความรุ่งเรือง
กัญนิภา แปลว่า
แสงแห่งราศีกันย์
กีรติกาญจน์ แปลว่า
มีเกียรติประดุจทองคำ
กรณภัทร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความดีงามและความรู้
กัญจน์วารี แปลว่า
น้ำทอง
กัญจน์ณรัตน์ แปลว่า
ทองและดวงแก้วแห่งความรู้
กัญจน์รัตน์ แปลว่า
ทองและแก้วมณี
กัญนิตา แปลว่า
หญิงที่ฝึกตนแล้ว
กันต์ดนัย แปลว่า
ลูกชายที่น่ารัก
กำชัย แปลว่า
มีชัยชนะ
กรรภิรมย์ แปลว่า
ฉัตร ๕ ชั้นมี ๓ องค์
กันทรากร แปลว่า
ภูเขา
เกศินี แปลว่า
นางผู้มีผมงาม
กันทิชา แปลว่า
เกิดในทะเล
กมลา แปลว่า
พระลักษมี, ความมั่งคั่ง, ความรุ่งเรือง
กาญจน์เกล้า แปลว่า
ศีรษะทอง ,มีค่าดุจศีรษะ
กรรณภัทร แปลว่า
หูที่ประเสริฐ
กันต์กมล แปลว่า
ดอกบัวที่งดงาม, ใจดี
กาญจน์นภัสร แปลว่า
แสงสว่างบนท้องฟ้าสีทอง
กัญญามน แปลว่า
ใจของสาวหญิงสาวที่บริสุทธิ์
กฤติชนา แปลว่า
ผู้สร้างสรรค์แห่งหมู่ชน
กฤชณภัทร แปลว่า
กริชแห่งความรู้และความดี, ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมยิ่ง
โกเมศ แปลว่า
ดอกบัว บัว
กาญจน์นภัส แปลว่า
ฟ้าสีทอง
กำภู แปลว่า
หอยสังข์
โกศล แปลว่า
ฉลาด
กานตพงศ์ แปลว่า
เป็นที่รักแก่วงศ์สกุล
เกตุศิรินทร์ แปลว่า
ดาวเกตุแห่งความมงคล
กุลพัชร แปลว่า
สกุลเพชร
กานต์นิธิ แปลว่า
ขุมทรัพย์ที่ปราถนา
กานต์ทิวา แปลว่า
กลางวันอันเป็นที่รัก
กัลชยาดา แปลว่า
สตรีผู้มีครรภ์
กษมลทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้ทำลายมลทิน
กนกอาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำด้วยทอง
ไกรเศรษฐ แปลว่า
เก่งกล้าเป็นเลิศ
กวินตา แปลว่า
งามตา
กนกนารถ แปลว่า
[กนกนาถ]
กัญวิภา แปลว่า
ความสว่างแห่งกลุ่มดาวในราศีกันย์
กันต์วาริน แปลว่า
รักสายน้ำ
โกวิทย์ แปลว่า
[โกวิท]
กรปณต แปลว่า
ผู้น้อมไหว้ด้วยมือ,ยกมือไหว้
กล่อมขวัญ แปลว่า
ถนอมจิตใจของเด็ก
ักัญญาภัค แปลว่า
หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กฤติญา แปลว่า
สตรีผู้รู้ชอบ
กฤติชญา แปลว่า
เกียรติแห่งความรู้
กนกภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับทอง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี