");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 8701-8800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กนกกร แปลว่า
แสงสีทอง
กาญจน์จิรา แปลว่า
มีความยั่งยืนดุจทองคำ
กุญช์ภัช แปลว่า
ผู้จำแนกช้าง
กัญรินทร์ แปลว่า
[กัญวรินทร์]
กัลยรัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
กมลณิชา แปลว่า
ใจอันบริสุทธิ์
กานต์ธิรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันยาวี แปลว่า
[กันยาวีร์]
กุลธนันท์ แปลว่า
[กุลธนัน]
กมลณฐพร แปลว่า
ใจนักปราชญ์อันประเสริฐ
กัณฐมณีญา แปลว่า
ความรู้อันเป็นที่รัก
กัญกมลพัฒน์ แปลว่า
หญิงที่มีใจประเสริฐ
กลวัชร แปลว่า
เหมือนเพชร
กฤตชัย แปลว่า
ผู้ชนะแล้ว
กนกชล แปลว่า
สายน้ำทองคำ
กวินพัฒน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองเหมือนนักประพันธ์
กฤตมุข แปลว่า
ปากทางแห่งความสำเร็จ
กรัณฑา แปลว่า
ตลับ, หีบ, หม้อ
เกวรี แปลว่า
[เกวลี]
กิตติพัชร แปลว่า
เพชรที่มีชื่อเสียง
กุลภัช แปลว่า
ผู้จำแนกซึ่งวงศ์ตระกูล
กนิษฐา แปลว่า
น้องสาว
กาญจนภัช แปลว่า
ผู้จำแนกทอง
กัลยาณิน แปลว่า
แท้ ดี
กฤษณา แปลว่า
ไม้กฤษณา
กัญจน์ณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่งดงามเหมือนทองคำ
กัญญณัช แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อให้ความรู้
เกียรติศักดิ์ แปลว่า
เกียรติ เกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคล
กนกอร แปลว่า
หญิงที่มีค่าดุจทองคำ
กุสุมา แปลว่า
ดอกไม้
กะรัต แปลว่า
หน่วยน้ำหนักในการชั่งเพชร
กวี แปลว่า
นักประพันธ์
กานต์หงษ์ แปลว่า
[กานต์หงส์]
เกศปัญโญ แปลว่า
มีปัญญาสูงสุด
เก็จลดา แปลว่า
วงศ์ย่อย
กรวีร์ แปลว่า
เหตุแห่งความกล้าหาญ
กมลดา แปลว่า
ใจหญิง
กัญญพงศ์ แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดมาในตระกูลที่ดี
กัญญารัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
กฤษฎิ์พัสวี แปลว่า
ผู้มีปัญญาในทรัพย์
กัญญาพัชร แปลว่า
หญิงสาวที่มีคุณค่าประดุจเพชร
กรภัค แปลว่า
โชคที่เกิดจากการสร้าง
กัญญ์ณฐภัค แปลว่า
โชคของนักปราชญ์หญิง
กัลยาณี แปลว่า
นางงาม หญิงงาม
กมลทิพย์ แปลว่า
ใจเทวดา ดอกบัวสวรรค์
กรวิกา แปลว่า
นกการเวก
กฤตธนกร แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในการสร้างทรัพย์
กิตติพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง
กู้เกียรติ แปลว่า
กอบกู้ศักดิ์ศรี
เกียรติพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการสรรเสริญ
เกศริน แปลว่า
[เกสริน]
กุศล แปลว่า
ฉลาด, สิ่งที่ตัดความชั่ว
กัลย์กมล แปลว่า
ดวงใจของหญิงสาวที่บริสุทธิ์
กชกมล แปลว่า
ดอกบัวและหัวใจ
กิตติ์ชญาณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมีเกียรติ
ก้องศึก แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในการรบ
กัญธีมา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีปัญญา
กัญญาพัชญ์ แปลว่า
หญิงสาวที่อยู่ในกรอบความรู้
กุลณัฐฐา แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์ที่มั่นคง
กิตตินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในเกียรติ
เก็จมณี แปลว่า
แก้วประดับที่มีค่ายิ่ง
กิตติภูมิ แปลว่า
ผู้มีเกียรติในแผ่นดิน
กุสุ แปลว่า
[กุสุมา]
กนกณิชรัญชน์ แปลว่า
ยินดีในทองคำอันบริสุทธิ์
กนกณัฏฐ์นันท์ แปลว่า
ปราชญ์ที่ยินดีในทองคำ
กนกพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายทองคำ
กมล แปลว่า
บัว
กัลย์ลภัส แปลว่า
หญิงที่มีลาภ
กันย์สินี แปลว่า
หญิงสาวสวยบริสุทธิ์
กชนิกร แปลว่า
หมู่บัว
กัญชญาวัลย์ แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นเชื้อสายของผู้มีความรู้
เกียรติกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีเกียรติ
กัญญาณพัชร แปลว่า
หญิงสาวที่มีความรู้เข้มแข็ง
กฤษดาปุณ แปลว่า
ผู้มีบุญที่สะสมมามาก
กันตภณ แปลว่า
พูดในสิ่งที่ดี,คำพูดที่น่ายินดี
การุณย์ แปลว่า
ความกรุณา
กัญญพัชร แปลว่า
หญิงผู้ทรงคุณค่าดุจเพชร
เกษวดี แปลว่า
มีผมงาม
กฤชวัศ แปลว่า
อำนาจของกฤช
กฤชวัฒน์ แปลว่า
เจริญเหมือนกริช
กล้าเก่งกานท์ แปลว่า
ผู้มีความชำนาญในกาพย์กลอน
กัลย์วิตา แปลว่า
หญิงที่มีทรัพย์สมบัติ
กชนิภา แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
กานต์นลิน แปลว่า
ดอกบัวอันเป็นที่รักยิ่ง
เกศญาภัค แปลว่า
ผู้โชคดีในความรู้ที่สูงสุด
กฤษณวัชร์ แปลว่า
เพชรดำ, เพชรของพระกฤษณะ
กันตา แปลว่า
น่ารัก
กมลนันท์ แปลว่า
ใจที่มีความยินดี, ดอกบัวที่น่ายินดี
กัณฑามาศ แปลว่า
ทองที่คอ, คอทอง
กุลณพฤกษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้รอบรู้เกี่ยวกับต้นไม้
เก่งกาจ แปลว่า
มีความสามารถมาก
กานต์วารี แปลว่า
สายน้ำอันเป็นที่รักยิ่ง
กนกกาญ แปลว่า
[กนกกานต์]
กิตติ์วรานนท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในชื่อเสียงอันประเสริฐ
กัญญามาศ แปลว่า
หญิงสาวที่งดงามดุจทองคำ
กุลธิชา แปลว่า
ผู้เกิดในตระกูล
กัณฑ์ชลัยย์ แปลว่า
ผู้มีส่วนเป็นใหญ่ในน้ำ
กิตติพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยชื่อเสียง
กนกชญา แปลว่า
ความรู้มีค่าประดุจทองคำ,ความรู้เกี่ยวกับทองคำ
โกเมนทร์ แปลว่า
[โกเมน]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี