");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 8301-8400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชรินทร์พร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำและประเสริฐ
ชนชล แปลว่า
คนและสายน้ำ
เชษฐ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
ชลภัช แปลว่า
จำแนกน้ำ
ชัญญบัญชร แปลว่า
หน้าต่างความรู้
ชัยวัตร แปลว่า
ชนะในหน้าที่การงาน
ชญาภัทร แปลว่า
ประเสริฐด้วยความรู้
ชาตพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่กำเนิดขึ้น
ชมพูนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของต้นหว้า
ชมพูภาร แปลว่า
การงานที่หนักและต้นหว้า
ช่อชมพู แปลว่า
ช่อหว้า
ชลรวิศา แปลว่า
สายน้ำและพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
เชาวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความคิดอันรวดเร็ว
โชติพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายอันรุ่งเรือง
ชัญญนุช แปลว่า
หญิงสาวผู้มีปัญญา
ชรินทิพย์ แปลว่า
น้ำทิพย์
ชวิกา แปลว่า
หญิงผู้มีเชาว์ปัญญา
ชวินทร์พล แปลว่า
ผู้มีกำลังและปัญญามาก
ชณิตา แปลว่า
การเกิดขึ้นของผู้มีปัญญา
โชติวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้รุ่งเรือง
ชิตโยธิน แปลว่า
ทหารที่รบชนะ
ชัญญาวีร์ แปลว่า
กล้าหาญและมีความรู้
ชัดชฎา แปลว่า
ชฎาที่เห็นเด่นชัด
ชลินีย์ แปลว่า
[ชาลินีย์]
ชลทิชา แปลว่า
ผู้เกิดในน้ำสองครั้ง
ชยานิษฐ์ แปลว่า
ประสบความสำเร็จและมีชัยชนะ
ชนะภัย แปลว่า
ผู้ชนะสิ่งอันตรายทั้งปวง
ชลณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับน้ำ
ชญานันทา แปลว่า
ผู้ยินดีในวิชาความรู้
ชัญญุตา แปลว่า
มีปัญญา
ชญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความรู้, ผู้ค้ำจุนความรู้
ชิดชุดา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในชัยชนะ
ชณิดาภา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความรู้และรุ่งเรือง
ชนกัณฑ์ แปลว่า
คอของคน
ชฎารัตน์ แปลว่า
ชฎาแก้ว
โชติอนันต์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองมากจนไม่อาจประมาณได้
ชรินทรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
ชวันรัตน์ แปลว่า
[ชวัลรัตน์]
ชนัญทิตา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้แก่คนทั้งปวง
ชลชินี แปลว่า
เพื่อนของบัว, พระอาทิตย์
ชัยยุทธ์ แปลว่า
การรบที่มีชัยชนะ
ชลินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
ชินพรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญและมีชัยชนะ
ชูศักดิ์ แปลว่า
ยกย่องอำนาจ
ชนนันท์ แปลว่า
[ความยินดีของคน]
ชิรวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เก่าแก่
ชิราวรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่เก่าแก่
โชษิตานารี แปลว่า
หญิงผู้มีความสุข
ชวานันท์ แปลว่า
ความยินดีในเชาว์ปัญญา
ชนัญญ์ฐิตา แปลว่า
ผู้ที่มั่นคงในความรู้
ชลนภา แปลว่า
น้ำฟ้า
ชนะศึก แปลว่า
ชนะในการรบ
ชลชิชา แปลว่า
[ชลธิชา]
ชลวิชา แปลว่า
ความรู้เรื่องน้ำ
ชายแดน แปลว่า
ริมเขตแดน
ชมพูเนกข์ แปลว่า
แท่งทอง
ชยุตรา แปลว่า
มีชัยชนะที่เหนือกว่า,มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชุดาพา แปลว่า
ผู้นำพาความรุ่งเรือง
ชิษณุธิดา แปลว่า
ลูกสาวของพระนารายณ์
เชษฐ์ดนัย แปลว่า
ลูกชายคนโต
ชิติสรรค์ แปลว่า
สร้างชัยชนะ
ชลที แปลว่า
โอกาสของน้ำ->[ชลธี]
ชิณพัฒน์ แปลว่า
เก่าแก่และเจริญ->[ชินพัฒน์]
ชิโน แปลว่า
ผู้ชนะ
ชนาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของคน
ชัยศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งชัยชนะ
ชูรัตน์ แปลว่า
เชิดชูสิ่งสูงค่า
ชุษณา แปลว่า
ขาว, สว่าง
ชยาดา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
ชินธัณย์ แปลว่า
[ชินธันย์]
ชินธันย์ แปลว่า
ผู้ชนะโชคชะตา
ชนกธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความผู้ให้กำเนิด
ชัชชนะ แปลว่า
ชัยชนะของนักรบ
ชูสง่า แปลว่า
เชิดชูความน่าเกรงขาม
ชุติณัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันรุ่งเรือง
ชริดาภา แปลว่า
[ชลิดาภา]
โชติบัญชา แปลว่า
คำสั่งที่รุ่งเรือง
ชลิวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความอ่อนน้อม
ชนที แปลว่า
คราวของคน
ชาติพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ให้กำเนิด
ชัยชิด แปลว่า
ผู้ชนะ
ชาณิทภัค แปลว่า
[ชาณิชภัค]
ไชยากร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งที่ดีกว่า
ชัชรัณ แปลว่า
การสู้ของนักรบ
ชีวพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีลมหายใจ,ผู้เป็นดั่งลมหายใจของวงศ์ตระกูล
ชุมพิตา แปลว่า
[จุมพิตา]
ชูชัย แปลว่า
ผู้ยกย่องชัยชัยชนะ
ชญาณ์พิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างแห่งความรู้
ชัชชญาพัชญ์ แปลว่า
กรอบความรู้ของนักรบ
โชคดนัย แปลว่า
ลูกชายผู้มีโชค
ชัญญติกา แปลว่า
[ชัญญาญาติกา]
ชฎาพัทธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยชฎา
ชวิน์ แปลว่า
มีความว่องไว, มีเชาวน์ปัญญา
ชลทิพย์ แปลว่า
น้ำทิพย์, น้ำของเทวดา
ชัญญามาศ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าดั่งทอง
ชวการ แปลว่า
ผู้ทำหน้าที่อย่างรวดเร็ว
ชนะพร แปลว่า
ชัยชนะที่ประเสริฐ
ไชโย แปลว่า
คําที่เปล่งออกมาแสดงความดีใจหรืออํานวยพร
ชาคริจรีย์ แปลว่า
[ชาครีย์]
ชลาลัย แปลว่า
มีน้ำเป็นที่อาศัย
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี