");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 8201-8300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชญานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
ชนิรสา แปลว่า
ผู้มีความไพเราะ
ชนณพร แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐด้วยความรู้
ชิงโชค แปลว่า
ดวงแก้วที่มีรัศมีอันรุ่งเรือง
ชยพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยชัยชนะ
ชญารัตน์ แปลว่า
ความรู้ดุจดวงแก้วมณี
ชัชวัสส์ แปลว่า
นักรบอันยาวนาน
ชัยชาติ แปลว่า
การเกิดของชัยชนะ
ชญานิษฏ์ แปลว่า
ช่อฟ้า แปลว่า
ชื่อตัวไม้ที่ติดอยู่บริเวณหน้าจั่ว รูปเหมือนหัวนาคชูขึ้นเบื้องบน
ชิตชัย แปลว่า
ผู้ชนะ
ชิดชไม แปลว่า
ใกล้ชิดกัน
ชญานารี แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
ชมพูนารี แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นดั่งต้นหว้า,หญิงสาวผู้เป็นร่มเงา
ชัชชพล แปลว่า
กำลังที่เกิดจากนักรบ
ชัยพรรดิ์ แปลว่า
[ชัยภัทร]
ชัชรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
ชุติมาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรุ่งเรือง
ชุลีภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความนอบน้อม
ชัชวาลญ์ แปลว่า
ความรู้ที่รุ่งเรือง
ชลธิติยา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงเหมือนน้ำ
ชนาดล แปลว่า
ผู้บันดาล
ชณาดล แปลว่า
บันดาลให้เกิดปัญญา
ชณาธิป แปลว่า
เกิดปัญญาที่ยิ่งใหญ่
ไชยพร แปลว่า
ประเสริฐกว่า
ชวนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในเชาว์ปัญญา
ชลญานุช แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้เรืองน้ำ
ชลนที แปลว่า
สายน้ำ
ชิตชญา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยปัญญา
ชญาณ์พัฏฐ์ แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากความรู้
ชยณฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีชัยชนะ
ชนกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชัยสุข แปลว่า
ความสุขอันเกิดจากชัยชนะ
ชัยกมล แปลว่า
ชัยชนะอันเกิดจากใจ
ชญานี แปลว่า
ผู้มีความรู้
ชลนารา แปลว่า
รุ่งเรืองดุจสายน้ำ
ชญาณุตร์ แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงสุด
ชนัช แปลว่า
ผู้ทำให้เกิด
ชยธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
ชวาล แปลว่า
รุ่งเรือง
ชนัทดล แปลว่า
ผู้บันดาล
ชมภานี แปลว่า
[ชมภาณี]
ชัยวุฒิ แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งชัยชนะ
ชลันรัตน์ แปลว่า
น้ำที่มีค่า
ชนัญ แปลว่า
คนที่แตกต่าง, คนที่มีปัญญา
โชคลาภ แปลว่า
โชคและลาภ
ชัชรณา แปลว่า
การรบของนักรบ
ชนัน แปลว่า
คนที่ทำให้เกิด
ชนันชิตา แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดชัยชนะ
ชัญญ์ธนันท์ แปลว่า
ความรู้ที่ให้เกิดความร่ำรวยทรัพย์
ชัยวัชร แปลว่า
ผู้มีชัยชนะที่เข้มแข็ง
ชิโนทัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันรุ่งเรือง
ชณัฐตา แปลว่า
ชนิษฏ์ภัค แปลว่า
ผู้พอใจในโชค
ชมจันท์ แปลว่า
มองพระจันทร์
ชลาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ ทะเลและมหาสมุทธ
ชญาวีณ แปลว่า
ผู้ฉลาดและมีปัญญา
โชติมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในความรุ่งเรือง
ชาญศึก แปลว่า
ผู้ชำนาญในการรบ
ชัยพา แปลว่า
ผู้นำพาซึ่งชัยชนะ
ชาญธาดา แปลว่า
ผู้ชำนาญในการสร้าง
ชาญวีณา แปลว่า
ผู้ชำนาญในเล่นพิณ
ชวัลกร แปลว่า
ผู้สร้างแสงสว่าง
ชญานิศวร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้
ชมจันทร์ แปลว่า
มองพระจันทร์,ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกรับประทานได้ เรียกทั่วไปว่าต้นชมจันทร์
ชนัญชา แปลว่า
คนที่เกิดมามีความรู้
ชนิดพันธุ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ทำให้เกิด
เชษฐ์สุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นใหญ่
ชนาวีร์ แปลว่า
คนที่กล้าหาญ
ชาญยุทธ์ แปลว่า
ผู้ชำนาญในการรบ
ชนันลดา แปลว่า
เชื้อสายของบิดา
ชนทัช แปลว่า
ผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
ชนุตต์ณัฎฐ์ แปลว่า
[ชนุตร์ณัฏฐ์]
ชนัญญ์ทิชา แปลว่า
คนที่เกิดสองครั้งและมีความรู้
ชยนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและมีชัยชนะ
ชิตชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดชัยชนะ
ชฎาภัตร แปลว่า
ชฎาและอาหาร
ชนินทร์นาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและเป็นใหญ่ในหมู่คน
ชนมภูมิ แปลว่า
แผ่นดินเกิด,ถิ่นเกิด,บ้านเกิด, ภูมิลำเนา
ชานน แปลว่า
[ชานนท์]
ชัยทัต แปลว่า
ผู้ให้ชัยชนะ
ชนกภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนบิดา
ชินวัตร แปลว่า
ผู้ชนะในกิจการทั้งปวง
ชณาภรณ์ แปลว่า
[ชนาภรณ์]
ชาญกิจ แปลว่า
ผู้มีความชำนาญในงานที่ทำ
ชัชลักษณ์ แปลว่า
ลักษระของทหารที่ดี
ชนันท์ธัช แปลว่า
[ชนินทร์ธัช]
ชริดา แปลว่า
ผู้เป็นดั่งน้ำ
โชษิตา แปลว่า
ความสุข ความบันเทิง สตรี
ชัยรัมภา แปลว่า
นางฟ้าผู้มีชัยชนะ
ชนาชินาถ แปลว่า
[ชนาธิปนาถ]
ชนิตว์นันท์ แปลว่า
ความยินดีของผู้ให้กำเนิด
ชลิตพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชยกร แปลว่า
ผู้สร้างชัยชนะ
ชัยพงศ์พันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีชัยชนะ
ชนกณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ให้กำเนิด
ชายเลิศ แปลว่า
ชายที่ยอดเยี่ยม
ชูคม แปลว่า
ยกย่องความคม
ชลี แปลว่า
อัญชลี
ชมพูคำ แปลว่า
สีชมพูและทองคำ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี