");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 8101-8200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชนิดาพัชญ์ แปลว่า
พ่อผู้รู้กรอบ
ชนิษฐา แปลว่า
ผู้เป็นที่ปรารถนาของปวงชน,ผู้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชญานุศภัฒค์ แปลว่า
ชาณิกา แปลว่า
ชนจันทร์ แปลว่า
เด่นกว่าคนอื่น,ผู้เป็นดั่งดวงจันในหมู่ชน
ชัยภัทร แปลว่า
ชนะและเจริญ
ชนนิกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักของมารดา
ชนัญภาส แปลว่า
ผู้ที่รุ่งเรืองด้วยความรู้
โชติกาล แปลว่า
เวลาแห่งความรุ่งเรือง
ชนิษา แปลว่า
[ชนิสา]
ชานุวัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยหัวเข่า
ชุติกัลยา แปลว่า
หญิงงามที่รุ่งเรือง
ชินกฤต แปลว่า
ผู้ที่สำเร็จแล้วในชัยชนะ
ชญานัน แปลว่า
[ชญานันท์]
ชฏาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด, ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา
ชนุตต์ แปลว่า
[ชนุตม์]
ชวสาธน์ แปลว่า
กำลังที่ทำให้เร็ว
ชเนตรตรี แปลว่า
ชินโชติ แปลว่า
ชัยชนะอันรุ่งเรือง
ชนิสา แปลว่า
คนที่เป็นใหญ่
ชัยกร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชาญศิลป์ แปลว่า
เชี่ยวชาญในศิลปะ
ชนะกาล แปลว่า
ชัยชนะเหนือกาลเวลา
ชวพล แปลว่า
กำลังที่รวดเร็ว
ชนะ แปลว่า
ชนะ
ชำนิ แปลว่า
ชำนาญ
ชมชน แปลว่า
ชมคน
ชณนภา แปลว่า
ชดา แปลว่า
[ชฎา]
ชัยสุวัฒน์ แปลว่า
ชัยชนะของผู้เจริญ
ชิษณุญา แปลว่า
ปราชญ์ผู้ชนะ
ชัญญาภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเจริญ
เชวงกุล แปลว่า
สกุลที่รุ่งเรือง
เชวงฉลู แปลว่า
ปีฉลูที่รุ่งเรือง
ช่อแก้ว แปลว่า
พวงแก้ว
ชนม์ธนัส แปลว่า
ชุติภาดา แปลว่า
พี่ชายหรือน้องชายที่รุ่งเรือง
ชนกฤดิ แปลว่า
ประชาชนอันทรงเกียรติ
โชติกานติ์ แปลว่า
ความรักที่รุ่งเรือง
โชติกาน แปลว่า
การตัดที่รุ่งเรือง
ชัชพงษ์สิทธิ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งนักรบอันสำเร็จ
ชลภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งสายน้ำ
ชาตพัชร แปลว่า
การเกิดขึ้นของเพชร
ไชยยงค์ แปลว่า
ชนานัท แปลว่า
ไชยอนันต์ แปลว่า
ผู้มีมงคลไม่มีที่สิ้นสุด
ชวนันธร แปลว่า
ชานนท์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีความสุข
ชัชฤทธิ์ แปลว่า
นักรบผู้มีอำนาจวิเศษ
ชญาดาภร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ค้ำจุน
ชวโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองเร็ว
ชัยสกลธร แปลว่า
ชัยชนะที่ค้ำจุนแผ่นดิน
ชนสุชา แปลว่า
คนที่เกิดมาดี
ไชยเดช แปลว่า
อำนาจที่เหนือกว่า
ชนาธิิป แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
เชมิกา แปลว่า
ชลิดา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชยาภัค แปลว่า
ผู้ชนะและมีโชค
ชัยยะ แปลว่า
การชนะ ความชน
ช่อผกา แปลว่า
ช่อดอกไม้
ชรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความสะอาดบริสุทธิ์
ชลันตี แปลว่า
ผู้ประทับอยู่ในน้ำ
ชุรีนุช แปลว่า
เชษฐา แปลว่า
พี่ผู้เป็นใหญ่
ชญาณี แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
ชัชชณิษา แปลว่า
ชนิกา แปลว่า
หญิงผู้ให้กำเนิด ,แม่
เชี่ยววิทย์ แปลว่า
ชำนาญในความรู้
ชัญธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประเสริฐ
ชนม์กุลขวัญ แปลว่า
การเกิดอันเป็นมิ่งขวัญของวงศ์สกุล
ชุตินันต์ แปลว่า
ไชยญา แปลว่า
ผู้มีความรู้มากกว่า
ชลันธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งน้ำ ทะเลหรือมหาสมุทร
ชวรัตน์ แปลว่า
มีไหวพริบที่ดีเลิศ
ชัยสิริ แปลว่า
ชัยชนะที่งดงาม
โชติมา แปลว่า
ความรุ่งโรจน์
ชัชพล แปลว่า
กำลังในการรบ
ชนะศักดิ์ แปลว่า
ชนะด้วยอำนาจ
ชาลิณี แปลว่า
[ชาลินี]
ชินพัฒน์ แปลว่า
ผู้ชนะในความเจริญ
ชยานี แปลว่า
หญิงผู้ชนะ
ชยานันต์ แปลว่า
ผู้ชนะไม่มีที่สุด
ชมภูนุช แปลว่า
ทองชมพู
ชมบวรชล แปลว่า
ดูสายน้ำอันประเสริฐ
ชย แปลว่า
ชัยชนะ
ชัญญาลักษณ์ แปลว่า
สมบัติเฉพาะตัวผู้ประเสริฐ
ชุมพร แปลว่า
ชื่อมะเดื่อชนิดหนึ่ง, จังหวัดชุมพร
เชวงศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันรุ่งเรือง
ชิสาพัชร์ แปลว่า
เพชรอันเป็นใหญ่,ผู้เกิดมายิ่งใหญ่เหมือนเพชร
ชนายุส แปลว่า
ผู้ที่มีพละกำลัง
ชวนันท์ แปลว่า
ยินดีในเชาว์ปัญญา,มีความสุขอย่างรวดเร็ว
ชนิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
โชติยา แปลว่า
รุ่งเรือง
ชลสุภา แปลว่า
สายน้ำที่งดงาม
ชูใจ แปลว่า
ยกใจ
ชวนันทน์ แปลว่า
ยินดีในเชาว์ปัญญา
ชวัลนัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องกับความรุ่งเรือง
ชุติวัต แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรือง
ชาญยุทธ แปลว่า
ผู้ชำนาญการรบ
ชโยดม แปลว่า
มีชัยอันอุดม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี