");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 6701-6800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
คู่บุญ แปลว่า
ผู้ที่เคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมาในชาติก่อน
คะนึงนิจ แปลว่า
คิดถึงเสมอ
คมกริบ แปลว่า
คมมาก
คณวัต แปลว่า
ความประพฤติของหมู่คณะ
คุณณัฐ แปลว่า
ความดีของนักปราชญ์
คุณาพร แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
คาวี แปลว่า
วัว วัวตัวเมีย
คามินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในบ้าน
คณาลักษณ์ แปลว่า
มากด้วยลักษณะที่ดี
คีตชยาภรณ์ แปลว่า
ชัยชนะในการขับร้องเปรียบดั่งเครื่องประดับ
คัคเนศวร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในสวรรค์
คชศยาภา แปลว่า
การอาศัยแสงสว่างของช้าง
คมน์พิมุกต์ แปลว่า
ผู้ไปสู่ความหลุดพ้น
คชานุศิษฎ์ แปลว่า
ผู้ได้รับการสั่งสอนเรื่องช้าง
คำพอ แปลว่า
ทองคำที่ได้ตามต้องการ
คณธัช แปลว่า
หมู่ธง
คเณศอนันต์ แปลว่า
พระคเนศผู้ไม่จบสิ้น
คชาธฤต แปลว่า
มั่นคงดั่งช้าง
คณกร แปลว่า
ผู้สร้างหมู่คณะ
คำสาย แปลว่า
สายทองคำ
คำปราศรัย แปลว่า
คำพูดด้วยไมตรีจิต
คีตพัตรา แปลว่า
เสื้อผ้าสำหรับขับร้อง
คณิศร์ทิชา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะและเกิดสองครั้ง (หัวหน้าคณะพราหมณ์)
คณิศร์ณิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาบริสุทธิ์และเป็นใหญ่ในหมู่คณะ
แคทรียา แปลว่า
[แคทลียา]
คำปุน แปลว่า
ทองคำเนื้อดีบริสุทธิ์
คณน แปลว่า
คำนวณ
คณะรัตน์ แปลว่า
หมู่ดวงแก้ว
โคบาล แปลว่า
คนเลี้ยงวัว
คมนิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันเฉียบแหลม
ครองตน แปลว่า
ความประพฤติและการปฏิบัติส่วนตน
คุ้มบุณย แปลว่า
รักษาความดี
คณิตติน แปลว่า
[คณิตินทร์]
คณิตินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งการคำนวณ
คณาธิศ แปลว่า
[คณาธิป]
คงเอก แปลว่า
คงความเป็นที่หนึ่ง
คำหล่า แปลว่า
คทา แปลว่า
กระบอง
คฑา แปลว่า
[คทา]
คงฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจที่คงอยู่
คมน์ปภัส แปลว่า
การเคลื่อนไปของความรุ่งเรือง
คณิตรา แปลว่า
[คณิตา]
คันธิรา แปลว่า
[พันธิรา]
คณานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในหมู่คณะ
คำรน แปลว่า
[คำรณ]
คีรินทร์ แปลว่า
ภูเขาใหญ่
คอลีเยาะห์ แปลว่า
คมกฤต แปลว่า
ความสำเร็จอันแหลมคม
คงพล แปลว่า
ผู้มีพลังอันมั่นคง
คำพัน แปลว่า
มีทองมาก
คำสอน แปลว่า
การสั่งสอนด้วยวาจา
คำพวง แปลว่า
พวงทอง
ึึคณานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในหมู่คณะ
คชาฤทธิกร แปลว่า
ช้างที่มีฤทธิอำนาจ
คงกฤช แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้อันเฉียบแหลม
คงชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความมั่นคง, พ่อผู้มั่นคง
คัทลิน แปลว่า
เครือมาศ แปลว่า
เชื้อสายแห่งทอง
คำไพร แปลว่า
ป่าที่มีคุณค่าดั่งทอง
คมขำ แปลว่า
งาม
โคอิจิ แปลว่า
คำแพง แปลว่า
ผู้ซึ่งเป็นที่รัก, แก้วตาดวงใจของพ่อแม่
คุณวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความดี
คงกระพัน แปลว่า
คงทนอาวุธที่มาถูกต้องกาย
คณานิตย์ แปลว่า
สม่ำเสมอมาก
คีริสา แปลว่า
เจ้าแห่งภูเขา
คัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีช้าง
เคลื่อนพล แปลว่า
เคลื่อนย้ายกำลังในการรบ
ครุธิกานต์ แปลว่า
คำนวณ แปลว่า
คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข
คุณกฤษณ์ แปลว่า
ความดีของพระกฤษณะ
คิมเบอลีน แปลว่า
คนิษฐา แปลว่า
[ขนิษฐา]
คเชนทร์เทพ แปลว่า
เทวาแห่งช้าง
คำเพ้า แปลว่า
คมชร แปลว่า
สายน้ำอันแหลมคม
คณาศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
คมสรรค์ แปลว่า
สร้างความแหลมคม
คำก้อง แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงด้วยคำพูด
คุณสุธิรา แปลว่า
ความดีของนักปราชญ์
คมรวี แปลว่า
เฉียบแหลมดุจพระอาทิตย์
ครองทรัพย์ แปลว่า
มีทรัพย์
คุณัชญ์ชน แปลว่า
คุณที่รู้คุณวิชาความรู้
คุณารัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่มีคุณความดี,ผู้มีความดีดุจแก้วมณี
คนองศักดิ์ แปลว่า
[คะนองศักดิ์]
คะนองศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่น่ารื่นเริง
คณศร แปลว่า
หมู่ศร
คะแนนสิน แปลว่า
คะแนนที่เกิดจากเงิน
คูณขวัญ แปลว่า
ทำให้มิ่งขวัญเพิ่มมากขึ้น
คำเวียง แปลว่า
เมืองทอง
คีตกร แปลว่า
ผู้สร้างการขับร้อง
คณัฐพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญและมั่นคงของหมู่คณะ
คำปัน แปลว่า
แบ่งปันทองคำ
คีรีกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่มั่นคง
คนางค์ณิช แปลว่า
ท้องฟ้าที่หมดจด ชือเต็ม คือ คคนางค์ณิช
คณพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญแห่งหมู่คณะ
เครือหงส์ แปลว่า
เชื้อสายผู้งดงาม
แคว้นไท แปลว่า
ประเทศที่เป็นอิสระ, ประเทศที่มีเอกราช
คนงาม แปลว่า
คนที่มีรูปงาม
คำประสงค์ แปลว่า
คำพูดที่ต้องการ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี