");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 6401-6500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เขมปภาดา แปลว่า
ผู้มีความสุขและความรุ่งเรือง
เขมกร แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความสุข
ขวัญนรี แปลว่า
หญิงที่เป็นมิ่งขวัญ
ขุนช้าง แปลว่า
ชื่อตัวละครในนิทานขุนช้างขุนแผน
ขุนณรงค์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการรบ
เขมวรินธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุขอันประเสริฐ
เขมวรินทร แปลว่า
มีความสุขและเป็นใหญ่ในความประเสริฐ
ขอขวัญ แปลว่า
ขอสิ่งที่เป็นมิ่งขวัญ
เขมวรรณ แปลว่า
ชนชั้นที่มีความสุข
เขมา แปลว่า
ความสบายใจ ความพ้นภัย
ขุนพล แปลว่า
แม่ทัพ
ขรรค์ธนัน แปลว่า
พระขรรค์ของผู้ร่ำรวย
เขมสิตา แปลว่า
รอยยิ้มแห่งความสุข
ข้าวปั้น แปลว่า
ข้าวที่ปั้นเป็นก้อน
เขมจิรัฎฐ์ แปลว่า
ความสุขที่ดำรงอยู่ ความปลอดภัยที่คงอยู่
ขัตติยพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายกษัตริย์
แขนภา แปลว่า
พระจันทร์บนฟ้า
เขื่อนเจ้า แปลว่า
เขื่อนของพระราชา
ขวัญเมือง แปลว่า
มิ่งขวัญของประเทศ
ขุนน้ำ แปลว่า
เจ้าแห่งน้ำ
ขุนเขา แปลว่า
เจ้าแห่งภูเขา
ข้าวกล้า แปลว่า
ต้นกล้าของข้าว
เขมิกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่มีความสุข
เขมญดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความสุข
เขมฤดี แปลว่า
มีความสุขใจ
ขจรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ฟุ้งไป
เขมญาดา แปลว่า
มีความสุขดุจนักปราชญ์
เขมจรีย์ แปลว่า
ความประพฤติที่เป็นสุข
เขมนิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จและมีความสุข
เข็มนิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จด้วยความแหลมคม
เขมนาฏ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความสุข
เขมณัฏฐ แปลว่า
มีความสุขดุจนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้มีความเกษม
เขมาปภา แปลว่า
รัศมีแห่งความสุข
ขวัญวนา แปลว่า
มิ่งขวัญแห่งป่าไม้
ไข่แก้ว แปลว่า
ไข่ที่เป็นแก้วมณี
้้้้เขมรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งเขมร,พระเจ้าแผ่นดินเขมร
ขจีจิตร แปลว่า
งดงามยิ่ง
ขวัญศิริภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญอันเป็นมงคล
ขจี แปลว่า
งาม
ขวัญเรียม แปลว่า
ชื่อตัวละครในภาพยนต์เรื่องแผลเก่า บทประพันธ์ของไม้ เมืองเดิม
ขวัญนิตย์ แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญเสมอ
ขุนน้อย แปลว่า
เจ้านายตัวน้อย
เขมกฤต แปลว่า
ผู้กระทำความสุข
เข็มทิพย์ แปลว่า
เข็มของเทวดา
ของขวัญ แปลว่า
ของที่ให้แก่กัน เพื่อแสดงความยินดีในวาระสำคัญๆ
ขวัญศิริ แปลว่า
ผู้นำมาซึ่งความเจริญและเป็นมิ่งขวัญ
ไข่ดาว แปลว่า
ไข่ที่ทอดโดยไม่ตีไข่แดงให้แตกออก
เข้มแข็ง แปลว่า
ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
เขมรัศมี แปลว่า
รัศมีแห่งความเกษม
ขวัญฉัตร แปลว่า
ร่มเงาที่เป็นมิ่งขวัญ
ขจิตร แปลว่า
[ขจิต]
ขวัญชิดา แปลว่า
ชัยชนะที่เป็นมิ่งขวัญ
เขมวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐและมีความเกษม
ขจรศิษย์ แปลว่า
ลูกศิษย์ที่สร้างชื่อเสียงให้ฟุ้งไป
ขิมจิรา แปลว่า
งดงามดั่งขิม
ขวัญรวี แปลว่า
พระอาทิตย์ที่เป็นมิ่งขวัญ
เขมภัสสร์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความเกษม
ขรินทร์ทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า,ผู้ที่เป็นใหญ่และเก่งกล้าดุจเทวดา
ขวัญบัว แปลว่า
มิ่งขวัญแห่งบัว
เขมณพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยงเนื่องด้วยความรู้และความเกษม
เขมมณี แปลว่า
แก้วแห่งความสุข
เขมอัปสร แปลว่า
มีความเกษมดุจนางฟ้า
ขจรเดช แปลว่า
อำนาจที่แผ่กว้างไป
ขจีจินต์ แปลว่า
ความคิดอันงดงาม
เข็มฤทัย แปลว่า
ผู้มีความคิดเฉียบแหลม
เขมสิชา แปลว่า
ผู้เกิดจากความสุข
ขวัญภวิตรา แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญในโลก
ขจิตสุมณฑ์ แปลว่า
ประดับตกแต่งด้วยสิ่งดี
ขับพล แปลว่า
ยกทัพ, เคลื่อนกองทัพเข้าโจมตีข้าศึก
ขวัญประภัสสร แปลว่า
บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ
ขจรเกียรติ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ
เขตต์ตะวัน แปลว่า
เขตแดนและพระอาทิตย์
ขจิตมณี แปลว่า
ประดับด้วยแก้วมณีี
ขวัญชนกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รักของชนทั้งหลาย
เขมนันท์ทัต แปลว่า
ผู้ให้ความสุขความยินดี
ขวัญเดือน แปลว่า
ผู้มีพระจันทร์เป็นมิ่งขวัญ
เขมิก แปลว่า
คนที่มีความสุข
ขนิษฐ์ศรา แปลว่า
ศรของน้องสาว,หญิงสาวผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
เขมจิร แปลว่า
ผู้มีความสุขอันยั่งยืน
ขจรทรัพย์ แปลว่า
มีชื่อเสียงในทรัพย์
ขวัญรุ่ง แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและรุ่งเรือง
ขยัน แปลว่า
หมั่น, อุตสาหะ
ขมิ้น แปลว่า
ว่านพวกหนึ่ง ใช้หัวประกอบอาหาร ย้อมผ้า ทำยา หรือทำเป็นผงทาตัว
ขวัญรัฏฐ์ แปลว่า
มิ่งขวัญของประเทศ, พระเจ้าแผ่นดิน
ขจรจิต แปลว่า
ความคิดที่แพร่ออกไป
ขวัญณัชชาสร แปลว่า
ศรที่เกิดจากผู้เกิดมาเพื่อความรู้ที่เป็นมิ่งขวัญ
ขจิตนิษฐา แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในการตกแต่ง
เขมกมล แปลว่า
ใจที่มีความสุข
เข็มมณีรัตน์ แปลว่า
เข็มที่ทำจากแก้วมณี
ขวัญพรัตม์ แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าแห่งสิ่งที่ประเสริฐและเป็นมิ่งขวัญ
ขวัญวิมล แปลว่า
มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
เข็มพร แปลว่า
เข็มที่ประเสริฐ
ขัณฑพัฒน์ แปลว่า
ส่วนที่มีความเจริญงอกงาม
เขมฐพัชญ์ แปลว่า
กรอบความรู้ที่ทำให้เกิดความสุขอันมั่นคง
เขมนิศา แปลว่า
กลางคืนที่มีความสุข
เขมนิตย์ แปลว่า
ผู้มีความสุขเสมอ
ขวัญอารีย์ แปลว่า
ผู้เจริญในสิ่งอันเป็นที่รัก
ขวัญชญา แปลว่า
ความรู้ที่เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญรยา แปลว่า
สายน้ำอันเป็นที่รักยิ่ง
เขมะ แปลว่า
มีความสุข
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี