");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 6301-6400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เกวลี แปลว่า
มีความรู้พิเศษ, มีความรู้อย่างสูงสุด
กัญญานุช แปลว่า
หญิงผู้เป็นน้องสาว
แก้วมณี แปลว่า
แก้วหินมีค่าสีแดง ในจําพวกนพรัตน์ มักหมายถึงทับทิม
กอขวัญ แปลว่า
ที่รวมของความรัก
กรขวัญ แปลว่า
ผู้กระทำในสิ่งอันเป็นที่รัก
กัญญนันทน์ แปลว่า
หญิงที่มีความยินดี
กิตติ แปลว่า
เกียรติ,คำสรรเสริญ
กษิติ์นาถ แปลว่า
ที่พึ่งของโลก คือ พระราชา
กัลย์ณภัค แปลว่า
หญิงที่มีโชคในด้านความรู้
กชชนิดา แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
กัญญาณัฏฐ์ แปลว่า
หญิงที่เป็นปราชญ์
กมลพร แปลว่า
ดอกบัวอันประเสริฐ
ใกล้รุ่ง แปลว่า
เวลาใกล้เช้า
กฤษณวงศ์ แปลว่า
ตระกูลพระกฤษณะ
กิริยา แปลว่า
การกระทำ
กาญจนาพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนทองคำ
เกิดเกล้า แปลว่า
บิดามารดา, การเกิด
กฤตินี แปลว่า
หญิงที่ประสบความสำเร็จแล้ว
กาญจน์สิตา แปลว่า
รอยยิ้มที่งดงามดุจทองคำ
กัญสิร์ญา แปลว่า
หญิงสาวที่มีความรู้สูงสุด
กัญญกร แปลว่า
หญิงผู้สร้าง
กัญญาวีร์ แปลว่า
หญิงผู้กล้าหาญ
กาญจน์สุดา แปลว่า
หญิงที่งดงามดุจทองคำ
กิตติพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีเกียรติ
กฤติยา แปลว่า
หน้าที่อันพึงกระทำ
กัญญณิช แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์
กัลยา แปลว่า
หญิงงาม
เกลียวพัตรา แปลว่า
เกลียวผ้า
กันทิมา แปลว่า
กระทะ
กัญญ์ปภาภัทร์ แปลว่า
หญิงที่มีแสงสว่างอันประเสริฐ
กชณิชา แปลว่า
ดอกบัวที่บริสุทธิ์,บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
เกษม แปลว่า
ความสุขสบาย ความปลอดภัย
กัญญู แปลว่า
หญิงสาว
กวินตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความดีงาม
กอบแก้ว แปลว่า
เอาแก้วมณี
กวินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักประพันธ์
กณิศ แปลว่า
รวงข้าว
กัญณวัชร แปลว่า
หญิงสาวที่มีความรู้อันเข็มแข็ง
กระมล แปลว่า
ดอกบัว, หัวใจ
กัลยากร แปลว่า
หญิงผู้สร้าง
กัญกร แปลว่า
หญิงผู้สร้าง
กัญวรา แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
กันตวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันตพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กฤษณ แปลว่า
พระกฤษณะ
แก้วตา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง
กมลลักษณ์ แปลว่า
มีลักษณะเหมือนดอกบัว
กรณิชารัตน์ แปลว่า
ผู้สร้างดวงแก้วที่บริสุทธิ์
กัญญกรณ์ แปลว่า
การกระทำของหญิงสาวที่ดี
กัญภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสตรี
เกศราภรณ์ แปลว่า
[เกสราภรณ์]
กัมพล แปลว่า
ผ้าทอด้วยขนสัตว์
กัณฐศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากคอ
กันยพัฐ แปลว่า
หญิงที่มีความสามารถ
กาลวินท์ แปลว่า
ผู้รู้จักกาล
กรวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่สร้างสรรค์
กีรดา แปลว่า
ผู้มากด้วยตำนาน
กัญพิชชา แปลว่า
หญิงที่มีความรู้
กัณฑศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่เป็นส่วน ๆ
กุลภัสสรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีแสงสว่างเป็นที่พึ่ง
กัญณภัคค์ แปลว่า
หญิงที่มีปัญญาเป็นโชค
กันต์ฤทัย แปลว่า
ดวงใจอันเป็นที่รัก
กิตติมา แปลว่า
ผู้มีเกียรติ
กัญณรัช แปลว่า
หญิงที่มีความรู้เป็นสมบัติ
เกศรา แปลว่า
[เกสรา]
กรรณภัส แปลว่า
แสงสว่างที่หู
กฤตนภัทร แปลว่า
[กฤตณภัทร]
กัลยรัชต์ แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์ งดงามและมีเงิน
กฤตพร แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ประเสริฐ
กมลรัตน์ แปลว่า
ดอกบัวแก้ว,ดอกบัวอันสูงค่า
กันตพร แปลว่า
น่ารักยิ่ง
กรณ์กมล แปลว่า
ผู้ที่กระทำด้วยใจ
เกตุวดี แปลว่า
ธงชัย
กัลย์ณิศา แปลว่า
หญิงสาวที่มีปัญญาอันยิ่งใหญ่
กัญญาณัฐ แปลว่า
หญิงผู้รอบรู้, หญิงที่เป็นปราชญ์
กันต์ณพัชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาที่อยู่ในกรอบและน่ารัก
กมนทรรศน์ แปลว่า
ดูมีเสน่ห์
กัลยารัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
กานต์ตะวัน แปลว่า
พระอาทิตย์อันเป็นที่รัก
เกวลิน แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงสุด
กันต์สินี แปลว่า
หญิงที่มีความน่ารัก
กิติวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณที่ควรสรรเสริญ
กฤษฏา แปลว่า
ที่ทำแล้ว
กุลวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยวงศ์ตระกูล
กฤษณกรณ์ แปลว่า
ผู้ที่ประพฤติตนเหมือนพระกฤษณะ
กรวิภา แปลว่า
งดงามด้วยรัศมี
กุลการ แปลว่า
การงานของวงศ์ตระกูล
เกตุวลี แปลว่า
ผู้มีถ้อยคำเป็นธงชัย
กัญชัชบุญ แปลว่า
ความดีของนักรบหญิง
กัญณภัทร แปลว่า
หญิงผู้มีความดีงามด้วยความรู้
กรนิกา แปลว่า
[กรณิกา]
เกียรติสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่ได้รับคำสรรเสริญ, ลูกสาวที่มีเกียรติ
กานต์พิชา แปลว่า
ผู้รักความรู้
กมลวรรณพร แปลว่า
มีผิวพรรณดุจดอกบัวอันประเสริฐ
กิรัชพัชร์ แปลว่า
เพชรที่เกิดในตำนาน
แก้วจันทร์ แปลว่า
แก้วที่งดงามเหมือนดวงจันทร์
กรธัช แปลว่า
แสงแห่งธงชัย
กัญจน์ชญา แปลว่า
ความรู้ที่มีค่ายิ่งดุจทองคำ
กันยากรณ์ แปลว่า
หญิงที่กระทำความดี
กัญญาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของหญิงสาวบริสุทธิ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี