");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 501-600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จรูญ แปลว่า
รุ่งเรือง งาม
จำรวย แปลว่า
ร่ำรวยแน่นอน
จำปี แปลว่า
ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีขาว มีกลิ่นหอม มีลักษณะของดอกคล้ายจำปาแต่เล็กกว่า
จักรี แปลว่า
ผู้มีจักร หมายถึง พระนารายณ์ ต่อมาหมายถึง พระราชาตามคติความเชื่อของไทยที่ถือว่าเป็นพระนารายณ์อวตาร
จีรณา แปลว่า
ผู้ที่มีความรูู้มั่นคง, ผู้คงแก่เรียน
จินดารัตน์ แปลว่า
มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จักรกฤษณ์ แปลว่า
พระนารายณ์
จันทภา แปลว่า
แสงจันทร์
เจตสุภา แปลว่า
ผู้มีความคิดดีงาม
จิตราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่งดงาม
จิตาพร แปลว่า
ใจที่ประเสริฐ
เจษฎา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ที่สุด พี่
จิรภาส แปลว่า
แสงสว่างอันยั่งยืน
จารุพร แปลว่า
ประเสริฐดุจทองคำ, ทองคำอันประเสริฐ
จักรภพ แปลว่า
ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
เจริญรัชต์ แปลว่า
เจริญในเงินทอง
จรสจันทร์ แปลว่า
เหลืองเรืองรอง, เหลืองพระจันทร์
จรัญยา แปลว่า
[จรัญญา]
จรัญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ของนักเดินทาง
จิรทีปต์ แปลว่า
รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
จิรัฐิญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ยั่งยืน
จารวี แปลว่า
ผู้มีความงดงาม
จิริสา แปลว่า
เจ้าแห่งความยั่งยืน
จิตสุภา แปลว่า
ผู้มีความคิดอันประเสริฐ, ผู้มีความคิดที่งดงาม
จิณณะ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดี
จิตสุภาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีจิตใจงดงาม
จรูญรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่รุ่งเรือง, รุ่งเรืองดุจดวงแก้ว
จำเริญ แปลว่า
เจริญ
เจษฎาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความเป็นใหญ่
จุฬาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่สูงสุด
จันทิมา แปลว่า
พระจันทร์, ผู้มีผิวงามดุจจันทร์
จิรประภา แปลว่า
แสงสว่างที่ยั่งยืน
จีรพรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่มั่นคง
จริยาวดี แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดี
จอมเดชา แปลว่า
ผู้มีอำนาจสูงสุด
จีราวรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่คงอยู่ตลอดกาล
จีรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันมั่นคง
จอมเดชน์ แปลว่า
ลูกศรที่เป็นใหญ่
จิรกฤต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จตลอดกาล
จิรกิตติ์ แปลว่า
คำสรรเสริญตลอดกาล
ฉวีวรรณ แปลว่า
ผิวหน้า
ฉัตรภัทรา แปลว่า
ร่มเงาแห่งความเจริญ
เฉลิมวุฒิ แปลว่า
เชิดชูความรู้
เฉลิมวุธ แปลว่า
เชิดชูความรู้
ฉัตรชนก แปลว่า
ร่มเงาของพ่อ,ผู้ทำให้เกิดร่มเงา
เฉลิมพัฒน์ แปลว่า
มีความเจริญเป็นยอด
ฉัตรกมล แปลว่า
ร่มใจ, ดวงใจที่เป็นร่มเงา
ฉัตรชัย แปลว่า
ชัยชนะอันเป็นร่มเงา
ฉันทนา แปลว่า
ผู้มีความพอใจ ผู้มีความรักใคร่
ฉันท์สินี แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
เฉลิมพล แปลว่า
เพิ่มกำลัง
ฉัฐมณฑน์ แปลว่า
เครื่องประดับ ๖ ประการ
ฉันชนก แปลว่า
บิดาของข้าพเจ้า
ฉันทพิชญา แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นผู้มั่นคงในความรู้
ฉัตรธิษณ์ชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาเป็นร่มเงา
ฉลองรัฐ แปลว่า
ยกย่องประเทศ
เฉิดโฉม แปลว่า
ผู้ที่มีรูปร่างงดงามมาก
ฉัตรพร แปลว่า
ร่มเงาที่ประเสริฐ
ฉมารัตน์ แปลว่า
แมวแก้ว, แมวมงคล
ฉัฐวีณ์ แปลว่า
พิณทั้ง ๖
ฉายสุดา แปลว่า
ดาวพระเสาร์
ฉัตรวินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดียิ่งในความร่มเย็น
ฉัตรรวี แปลว่า
ฉัตรที่รุ่งเรือง
ฉัตรปวีณ์ แปลว่า
ร่มเงาที่เกิดจากปัญญา
ฉัตรนิภา แปลว่า
ฉัตรที่งดงาม
เฉลิมชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นที่ยกย่อง
ฉัตรวดี แปลว่า
ร่มเงา, มีฉัตร
ฉัตรบงกช แปลว่า
บัวที่เป็นร่มเงา
ไฉไลพร แปลว่า
ประเสริฐในความงดงาม
เฉลิมชนม์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นเลิศ
ฉัตรประภัสสร แปลว่า
ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ฉัตรปภัสสร แปลว่า
ร่มเงาและแสงสว่าง
ฉัตรกุล แปลว่า
ร่มเงาแห่งสกุล
เฉลียว แปลว่า
รู้เร็ว, เข้าใจอะไรได้เร็ว, มีปัญญาไว
ฉลาด แปลว่า
มีปัญญา
ฉันทพล แปลว่า
พลังแห่งความรักในสิ่งนั้น
ฉัตรแก้ว แปลว่า
ร่มที่ดี,ร่มทำด้วยแก้ว
แฉล้ม แปลว่า
สวย งดงาม แช่มช้อย
เฉลิมพงศ์ แปลว่า
ยกย่องวงค์ตระกูล
ฉัตรธิดา แปลว่า
ลูกสาวใต้ร่มเงาอันเป็นมงคล
เฉลิมชัย แปลว่า
ยกย่องในชัยชนะ
ฉันทพัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยฉันทะเจริญด้วยความพอใจ
ฉัตรธมล แปลว่า
ร่มเงาอันสวยงาม
ฉัตรสุพร แปลว่า
ฉัตรที่ประเสริฐดี,ร่มเงาที่ประเสริฐดี
ฉันทวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรัก
ฉัตรวัฒน์ แปลว่า
ร่มเงาแห่งความรุ่งเรือง
ฉัตรชัยย์ แปลว่า
ร่มเงาของชัยชนะ
ฉัตรอลีนา แปลว่า
ฉันทกร แปลว่า
บ่อเกิดของความพอใจ, ผู้สร้างความพอใจ
ฉัตรวิไล แปลว่า
ฉัตรที่งดงาม
ฉันทนิษฐ์ แปลว่า
ผู้รักในความสำเร็จ
ฉกาจ แปลว่า
เก่งกาจ
ฉัตรทอง แปลว่า
ฉัตรที่ทำด้วยทอง
เฉลิมศักย์ แปลว่า
ฉลองอำนาจ
เฉลิมศักดิ์ แปลว่า
เป็นเลิศในอำนาจ
ฉัตรพงษ์ แปลว่า
ผู้เป็นร่มเงาของตระกูล
เฉลิมพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันอันน่ายกย่อง
ฉัตรวลัย แปลว่า
ฉัตรที่เป็นวงกลม
เฉลิมพันธุ์ แปลว่า
ผู้ยกย่องวงศ์ตระกูล
ฉันท์ธนิต แปลว่า
ผู้มีทรัพย์และความรัก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี