");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 5701-5800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ลภัสธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งลาภและสมบัติ
ลดาภา แปลว่า
แสงสว่างที่เป็นสาย
ลักษณียา แปลว่า
หญิงผู้มีลักษณะดี
ลักษณ์ชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดลักษณะที่ดี
ลลิตพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
ลดาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
เลอเกียรติ์ แปลว่า
ผู้มากด้วยคำสรรเสริญ
ลลิดา แปลว่า
หญิงผู้น่ารักน่าเชิดชู
ลาวัณย์ แปลว่า
ความงาม, ความน่ารัก
ลูกรัก แปลว่า
ลูกที่รักมาก
ลูกกวาง แปลว่า
ลูกของกวาง
ลักษณี แปลว่า
ลักษณะ
เลิศสุรชัย แปลว่า
ชนะด้วยความเก่งกล้ายิ่ง
ลดามาศ แปลว่า
สายทอง
ลักษณาวลัย แปลว่า
ลักษณะของกำไลที่งดงาม
ลินดารัตน์ แปลว่า
ลลิลลภัส แปลว่า
ลาภที่งดงาม
ลำยอง แปลว่า
สวย, งาม
เลิศกฤต แปลว่า
การกระทำอันเป็นเลิศ
ลินนา แปลว่า
เลอพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง
ลาภิศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโชคลาภ
ลัดดาวัน แปลว่า
แนวป่า
ลลิตสินี แปลว่า
หญิงที่งดงาม
ละออ แปลว่า
งาม
เลิศไกร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในด้านชื่อเสียง
ลักษณารีย์ แปลว่า
ลักษณะของความเจริญรุ่งเรือง
เลิศพิพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญอันเป็นเลิศ
ลัลลา แปลว่า
งดงาม
ลินนภัสร์ แปลว่า
ลิลลา แปลว่า
ลานนา แปลว่า
นาที่เตียน
ละมััย แปลว่า
[ละไม]
ลินดา แปลว่า
ลาภินี แปลว่า
หญิงผู้มีลาภ
เลอมาน แปลว่า
การวัดให้เป็นอย่างดี
เลิศชัย แปลว่า
ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ลาวา แปลว่า
หินหลอมเหลวจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ล่ำซำ แปลว่า
ร่ำรวย
ลำปาง แปลว่า
ชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ
ลัทธพล แปลว่า
มีกำลังมาก, ทรงพลัง
ลพพิชญ์ไชย แปลว่า
หยาดน้ำแห่งนักปราชญ์ที่เจริญกว่า
ลักขิกา แปลว่า
[ลักขณา]
ละขิ่น แปลว่า
[มะขิ่น]
ลัทธ์กมล แปลว่า
ผู้ได้แล้วซึ่งดอกบัว
ลักษมิกร แปลว่า
รัศมีของพระลักษมี
ลมัย แปลว่า
[ละไม]
ลัคณา แปลว่า
[ลัคนา]
ลลิน แปลว่า
[ลลิล]
ลัลนนันท์ แปลว่า
ลูกตาล แปลว่า
ผลของต้นตาล
ลาวรรณ แปลว่า
[พิลาวรรณ]
ลีลาวดี แปลว่า
หญิงที่มีกิริยาและท่าทางงดงาม,ต้นลั่นทม
ลำพึง แปลว่า
[รำพึง]
ลำไพร แปลว่า
แนวป่า
ลือชา แปลว่า
มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้กันทั่วไป
ลิศา แปลว่า
[อลิศา]
ลีซาสาเระ แปลว่า
ลีนวัฒน์ แปลว่า
[อลีนาวัฒน์]
ลภัทรดา แปลว่า
[ลภัสรดา]
ลภัสรินท์ แปลว่า
ลำไย แปลว่า
ชื่อไม้ผลชนิดหนึ่ง เนื้อผลมีรสหวานจัด เมล็ดมีลักษณะคล้ายดวงตา
ลินีวาลี แปลว่า
ชื่อเทพธิดาองค์หนึ่ง
ลภัสรา แปลว่า
[ลภัสรดา]
ลัลล์ลลิน แปลว่า
[ลัลล์ลลิล]
ลดารชา แปลว่า
เชื้อสายอันถูกใจ
ลำเทือน แปลว่า
ที่ไกลยิ่ง
ลภัสพิมล แปลว่า
สมบัติอันบริสุทธิ์
ลิปิการ์ แปลว่า
ผู้สร้างอักษร นักประพันธ์
ละม่อม แปลว่า
งาม, กลมกล่อม, น่ารัก, อ่อนโยน
ลวิตรา แปลว่า
เฉียบคมยิ่งนัก
ลดามณี แปลว่า
แก้วประพาฬ สายสร้อยแก้วมณี
ลุกัญญา แปลว่า
หญิงผู้สำเร็จ
ลำเนาว์ แปลว่า
สายลำทั้ง ๙
ลำไพ แปลว่า
[รำไพ]
ลันตา แปลว่า
ชื่อเกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่
ลตา แปลว่า
ไม้เถา
ลําดวน แปลว่า
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีดอกคล้ายดอกนมแมว
ลักษณนารา แปลว่า
รัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม
ลัคนา แปลว่า
ราศีที่ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกในเวลาเจ้าของชะตาเกิด
ลูกอยี แปลว่า
ลดาวรรณ แปลว่า
เชื้อสาย
ไลยาลีน แปลว่า
ลลิภัทร แปลว่า
[ลลิตภัทร]
ลำเพียร แปลว่า
บทกลอนอันเกิดจากความพยายาม
ลอองทิพย์ แปลว่า
[ละอองทิพย์]
ลูกศร แปลว่า
ลูกธนู
ลักษณ์ศักดิ์ แปลว่า
ลักษณะของอำนาจ
ลิ้นจี่ แปลว่า
ชื่อไม้ผลชนิดหนึ่ง
ละไม แปลว่า
น่ารักน่าเอ็นดู งามชวนดู ชื่นบาน
ลิณา แปลว่า
ลุนณี แปลว่า
ลักษณ์สุรีย์ แปลว่า
ลักษณะของพระอาทิตย์
หลวงรชฏ แปลว่า
เงินแผ่นดิน
ลั่นทม แปลว่า
ไม้ดอกชนิดหนึ่ง ลีลาวดีก็เรียก
ลวณา แปลว่า
ความสวยงาม
ลักษณ์กวิน แปลว่า
ลักษณะอันดีงาม
ลัลลดา แปลว่า
ลัศติพัจค์ แปลว่า
ลภัสพน แปลว่า
สมบัติป่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี