");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 5501-5600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ยมลภร แปลว่า
ผู้มีคู่เลี้ยงดู,ผู้มีคู่ค้ำจุน
ยุทธนา แปลว่า
การรบ
ยุพาลภัส แปลว่า
หญิงสาวที่มีลาภ
เยาวลัญช์ แปลว่า
พึ่งพาผู้อื่นน้อย
ยุทธพิชัย แปลว่า
รบชนะ
ยศพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยุพา แปลว่า
หญิงสาวสวย
เยาวเรศ แปลว่า
นางกษัตริย์ หญิงสาวสวย
เยาวลักษณ์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีลักษณะดี
เยาวรัตน์ แปลว่า
สาวรุ่นที่มีคุณค่า
เย็นฤดี แปลว่า
เย็นใจ
ยุวดี แปลว่า
หญิงสาว
ยุพยง แปลว่า
หญิงกําลังสาวสวย, นางงาม
ยุภาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เกื้อหนุนแสงสว่าง
ยุพาวัลย์ แปลว่า
หญิงที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
ยลกร แปลว่า
ผู้สร้างการมองเห็น
ยิ่งรัก แปลว่า
รักมากขึ้นเรื่อยๆ
ยิ่งลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ดีมาก
เยาวภา แปลว่า
แสงสว่างของคนหนุ่มสาว
ยมลภัทร แปลว่า
ผู้มีคู่ที่ประเสริฐ
โยธิน แปลว่า
นักรบ, ทหาร
ยอดรัก แปลว่า
ผู้ที่รักมาก
ยุทธชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อการต่อสู้
ยมนา แปลว่า
แม่นํ้าใหญ่, ชื่อแม่นํ้าสายหนึ่งในอินเดีย
ยวนใจ แปลว่า
ล่อใจ
เยาวพา แปลว่า
หญิงสาวสวย
เย็นจิต แปลว่า
เย็นใจ
ยุทธชัย แปลว่า
ผู้ชนะในการต่อสู้
ยศวินท์ แปลว่า
ได้ยศศักดิ์
ยูงทอง แปลว่า
นกยูงทอง
ยอดชาน แปลว่า
[ยอดชาญ]
ยุพร แปลว่า
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ยุทธนากร แปลว่า
ผู้ทำการรบ
ยุทธเนตร แปลว่า
รบด้วยตา
ยุกุล แปลว่า
ผู้ส่งเสริมเชื้อสาย
ยะหยา แปลว่า
ยุทธพล แปลว่า
ทหาร,กำลังรบ
ยชนา แปลว่า
การบูชา การให้เกียรติ
ยุวณี แปลว่า
ยุพารัตน์ แปลว่า
หญิงงามที่มีคุณค่าดังแก้วมณี
หยาดเพชร แปลว่า
ประกายเพชรอันงดงาม
ยศกฤต แปลว่า
ผู้กระทำเกียรติยศ
ยศศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจและเกียรติคุณ
ยาดา แปลว่า
[ญาดา]
ยุวพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณอ่อนเยาว์
ยศพรธ์ แปลว่า
[ยศพรรธน์]
เยาวมาลย์ แปลว่า
หญิงสาวสวย
ยุรนัน แปลว่า
ยุพมาศ แปลว่า
เด็กดี
ยุพาพิณ แปลว่า
พิณของหญิงสาวสวย
หยาดฟ้า แปลว่า
งดงามมาก,ละอองน้ำในอากาศ
ยุภาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนและส่งเสริมแสงสว่าง,ค้ำจุนและส่งเสริมความรุ่งเรือง
ยิ่งคุณ แปลว่า
มีความดีเป็นอันมาก
ยลดา แปลว่า
งดงามมาก
ยาหยี แปลว่า
น้องรัก
ยอดคน แปลว่า
เหนือคนอื่น
เยาวลักษ์ แปลว่า
[เยาวลักษณ์]
โยสิตา แปลว่า
[โยษิตา]
โยธิดา แปลว่า
[โยษิตา]
ยศนันท์ แปลว่า
ยินดีในเกียรติคุณ
เยาวดี แปลว่า
หญิงสาว
ยงศกร แปลว่า
[ยศกร]
ยุพาพันธ์ แปลว่า
หญิงสาวผู้ผูกพัน
ยุพาพักตร์ แปลว่า
หน้าของหญิงสวย
ยุภารัตน์ แปลว่า
[ยุพารัตน์]
ยุรี แปลว่า
[มยุรี]
หยกรัตน์ แปลว่า
หินหยกมีค่า
ยศวัตน์ แปลว่า
[ยศวัฒน์]
ยุรนันท์ แปลว่า
ยุภาร์ แปลว่า
ผู้ส่งเสริมกิจการงาน
ยุนิดา แปลว่า
ผู้ส่งเสริมการฝึก
ยุคล แปลว่า
คู่, สอง
ยุพีพร แปลว่า
หยาดพิรุณ แปลว่า
หยาดฝน
หยาดน้ำฟ้า แปลว่า
ฝน
หยดน้ำฟ้า แปลว่า
ฝน น้ำค้าง
ยุทธพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายนักรบ
โยธากานต์ แปลว่า
ทหารผู้เป็นที่รัก
หยกเส็ง แปลว่า
หยกมงคลที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
หยาดอรุณ แปลว่า
ละอองน้ำยามเช้า
ยิ่งจิตร แปลว่า
งามมาก
ยุุพาพิน แปลว่า
หญิงสาวสวย
เยาวนาฏ แปลว่า
หญิงสาวสวยและอ่อนวัย,นางรำวัยรุ่น
ยุวรัตน์ แปลว่า
ลูกชายที่ดี
ยศวร์พัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยอำนาจสูงสุด
ยศนนท์ แปลว่า
ยินดีในยศ
ยลรดา แปลว่า
มองดูด้วยความยินดี
ยุทธการณ์ แปลว่า
เหตุแห่งการรบ
หยาดฝน แปลว่า
น้ำฝนที่หยดลง
ยชญ์ดนัย แปลว่า
ลูกชายอันทรงเกียรติ
ยชญ์วิวรรธน์ แปลว่า
การบูชาความเจริญรุ่งเรือง
ยุพิณาลี แปลว่า
[ยุพินนารี]
ยงนิธี แปลว่า
ผู้มีขุมทรัพย์อันอร่ามเรือง
ยุวดา แปลว่า
[ยุวนิดา]
ยุวลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของหนุ่มสาว
ยุพิณ แปลว่า
[ยุพิน]
ยุวภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนผู้อ่อนไว
หยกฟ้า แปลว่า
หยกจากสวรรค์
เย็นจิตร แปลว่า
เย็นและงดงาม
ยุวะรัตน์ แปลว่า
คนรุ่นหนุ่มที่มีค่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี