");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 45401-45500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศิรัชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงสุด
เดียว แปลว่า
หนึ่งเท่านั้นไม่มีอื่นอีก
คำภรณ์ แปลว่า
คำพูดที่ค้ำจุน
ภูญาพัชร แปลว่า
ผู้มีความรู้เข้มแข็งในแผ่นดิน
วรางค์ศิริ แปลว่า
เป็นมงคลอันประเสริฐ
วราศิริ แปลว่า
เป็นมงคลและประเสริฐ
คล้าว แปลว่า
ธาราตรี แปลว่า
ทรงไว้ซึ่ง ๓ ประการ
รัตน์สิตา แปลว่า
รอยยิ้มที่มีค่ายิ่ง
อิงควิชญ์ แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
ยศดารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของผู้มียศมาก
วรัษฎา แปลว่า
สิ่งประเสริฐ ๘ ประการ
นลินภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งดอกบัว
เอกธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นที่หนึ่ง
สักกะพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายของพระอินทร์
ดาวจิตร แปลว่า
ดาวในกลุ่มจิตรานักษัตรฤกษ์
ชญลภา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นลาภ
ณภัสวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีแสงสว่างแห่งปัญญา
ณภาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีแสงสว่างแห่งปัญญา
ณยมล แปลว่า
ความรู้ที่เป็นคู่
ศรันภัทร แปลว่า
ศรที่ประเสริฐ
ภัครวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่
นฤพรรณ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมามีชาติตระกูล
รัชดาภรณ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำจากเงิน
พนิตธิดา แปลว่า
ลูกสาว
พักตร์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีใบหน้างดงาม
เพชรนภ แปลว่า
เพชรจากฟ้า
บูรณ์ศิริ แปลว่า
มากด้วยสิ่งที่เป็นมงคล
ณัฏฐริกา แปลว่า
มงคลเดช แปลว่า
มีความสามารถที่นำมาซึ่งเจริญ
นายก แปลว่า
ผู้นำ, ผู้เป็นหัวหน้า
แสงเพ็ญ แปลว่า
มีแสงบริบูรณ์
วิสันต์ แปลว่า
เงียบสงบเป็นพิเศษ
ศิรัญญาพัชร์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาสูงสุดและมีความเข้มแข็งดุจเพชร
โปฐบท แปลว่า
ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์บุรพภัทรบท มี ๒ ดวง ดาวแรดตัวผู้ ดาวหัวเนื้อทราย ดาวปุพพภัททะ หรือ ดาวบุรพภัทรบท
อัจฉราวรรษ แปลว่า
ฝนที่เกิดจากนางฟ้า
พิรัชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาที่เกิดจากความกล้าหาญ
ปุณยวรีย์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความดี
ภิญญาพชญ์ แปลว่า
ปัญญาที่อยู่ในกรอบ
อติยา แปลว่า
พิเศษ, ยิ่ง, เลิศ
ศิริญญาภัทร แปลว่า
ผู้มีปัญญาสูงสุดและเป็นเลิศ
พัชรินี แปลว่า
หญิงที่มีความเข้มแข็งเหมือนเพชร
ปานอัปสร แปลว่า
งดงามดุจนางอัปสร(นางอัปสร คือ สตรีที่เกิดเมื่อครั้งกวนเกษียณสมุทร)
รตน แปลว่า
แก้วมณีี
ลักษณะ แปลว่า
ประเภท
ศุภทิน แปลว่า
ผู้ให้สิ่งที่ดี
อภิญญาดา แปลว่า
นักปราชญ์
ชาญาดา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
วรนาท แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงที่สุด
นวินวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณ ๙ ประการ
นวินพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณ ๙ ประการ
ณัฐเวช แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับการแพทย์
ภูวสุดา แปลว่า
ลูกสาวของแผ่นดิน
ภักดิ์จิรา แปลว่า
ผู้มีความภักดีตลอดกาล
สนิตา แปลว่า
นรากุล แปลว่า
ผู้เป็นเชื้อสายของวงศ์ตระกูล
ฤทธิกร แปลว่า
ผู้กระทำด้วยฤทธิ์
วัชเรศร์ แปลว่า
เจ้าแห่งเพชร หมายถึง พระอินทร์
รัตน์ฟ้า แปลว่า
ดวงแก้วจากท้องฟ้า
บ่าย แปลว่า
ช่วงเวลาระหว่างเที่ยงกับเย็น
หทัยขวัญ แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญของดวงใจ
สุวิวัฒน์ แปลว่า
เจริญงอกงามดี
ธนิศวร์ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ณฐพนธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยนักปราชญ์
ธนิชยา แปลว่า
ผู้ชนะในทรัพย์
ธริศรา แปลว่า
เจ้าแห่งการทรงไว้
ชัญณัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาความรู้
ปานเนตร แปลว่า
ผู้เป็นดั่งดวงตา,เป็นที่รักมาก
ภัทรากาญจน์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนทองคำ
เศรษฐกิจ แปลว่า
งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน
ปาณี แปลว่า
ยังเป็นอยู่, ยังมีลมหายใจอยู่
วิริญญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและความกล้าหาญ
ศุภพัชรินทร์ แปลว่า
ดีเหมือนเพชร,ประเสริจเหมือนพระอินทร์
ธัญนันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
บดินทร์ชัย แปลว่า
ชัยชนะของพระเจ้าแผ่นดิน
เนติ์ แปลว่า
กฏหมาย
เนรมิต แปลว่า
บันดาลให้เกิดมีขึ้นโดยพลันด้วยอำนาจฤทธิ์
อรรถวุธ แปลว่า
ผู้รู้เนื้อความ
สัญญศักดิ์ แปลว่า
สิรินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งสิริ
วิวัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินไปอย่างวิเศษ
เขมจิรัสย์ แปลว่า
ผู้มีความสุขอยู่เสมอ
อภิญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่
ศักดากร แปลว่า
ผู้สร้างอำนาจ
ช้อย แปลว่า
อ่อนไปทั้งตัว, งามกิริยาท่าทาง
กฤตยพล แปลว่า
กำลังที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
รวิปรียา แปลว่า
ผู้มีความรักอันรุ่งเรือง ผู้รุ่งเรืองในความรัก
ทัศนพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความคิด
ภัทรศศิร์ แปลว่า
ประเสริฐสุด
พชรญาณ แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องเพชร,ผู้มีปัญญา,นักปราชญ์
กุลณดา แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความรู้มาก,ตระกูลแห่งนักปราชญ์
ชนิน แปลว่า
ปวงชน
ปุณณโชค แปลว่า
ผู้ที่มีโชคเสมอ
ภัสวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง,เชื้อสายของผู้มีความรุ่งเรือง
ปุณณ แปลว่า
เต็ม,บริบูรณ์
วัสสา แปลว่า
ฝน,ปี
ณธมน แปลว่า
ผู้รู้ที่จะกำจัดมลทิน
สโรธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสระน้ำ,ทรงไว้ซึ่งสติปัญญาอันเฉียบแหลม
อมริสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่บนท้องฟ้า หมายถึง พระอินทร์
อัมริสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่บนท้องฟ้า หมายถึง พระอินทร์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี