");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 44901-45000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อริยชย์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ชนะในความเจริญ
ธิดารัต แปลว่า
ลูกสาวที่มีความสุข
ภูเมธัส แปลว่า
นักปราชญ์ในโลก
ภูธนิษฐ์ แปลว่า
ชื่อนักษัตรฤกษ์ธนิษฐะและโลก
ณิชชาภัฏ แปลว่า
บ่าวที่เกิดมาบริสุทธิ์
อิทธิสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและประสบความสำเร็จ
สิรินทร์ดา แปลว่า
ผู้มากด้วยสิริอันยิ่งใหญ่
ณัฏฐ์ณิชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาบริสุทธิ์เหมือนนักปราชญ์
ภูณัฐพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์ในโลก
อรรถกวี แปลว่า
กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามความเป็นจริง
ภูพาทิศ แปลว่า
เจ้าแห่งการกล่าวในโลก
ภูพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในโลก
ธนกฤษ แปลว่า
ภูภาคิณ แปลว่า
ส่วนของหนี้ในโลก
พิชชญามญธุ์ แปลว่า
ผู้งดงามเหมือนนักปราชญ์
สิริกันย์ แปลว่า
หญิงสาวที่งดงาม หญิงสาวที่นำมาซึ่งความเจริญ
ภูชนา แปลว่า
คนในโลก
ภูชาญ แปลว่า
ผู้มีความชำนาญในโลก
ภูญาณ แปลว่า
ผู้มีความรู้ในโลก
ศิริญญ์รดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ที่งดงาม
ณภัทท์ แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
ฐชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคง
ตฤณกัณฑ์ แปลว่า
ส่วนของหญ้า
เฌอ แปลว่า
ต้นไม้
ภูพันศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจมากในโลก
ผักบุ้ง แปลว่า
ผักทอดยอด,บุ้ง
ใบข้าว แปลว่า
ใบของต้นข้าว
ซอด้วง แปลว่า
เครื่องดนตรีสำหรับสีชนิดหนึ่ง
ลูกปัด แปลว่า
เม็ดแก้วมีรูตรงกลางสำหรับเอาด้ายร้อยใช้เป็นเครื่องประดับ
ภูพศิน แปลว่า
ผู้มีอำนาจในโลก
ลูกพลับ แปลว่า
ผลของพลับ
พิง แปลว่า
อิง, เอนแนบ
ลักษณ์ชญาณ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีปัญญา
ฐป แปลว่า
ที่ตั้ง
มาตาลดา แปลว่า
ผู้เป็นเชื้อสายของมารดา
พรัญ แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
ภูพิจักษณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเห็นแจ้งโลก
ภูณัฏฐ์ แปลว่า
โลกของนักปราชญ์
ชัญ แปลว่า
ผู้มีความรู้
พิชวินท์ แปลว่า
ผู้ได้พบความรู้
ณต แปลว่า
นอบน้อม
ชาเย็น แปลว่า
ชาที่เย็น
ชนะศิริ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะที่นำมาซึ่งความเจริญ,ชัยชนะอันเป็นมงคล,ชัยชนะอันงดงาม
ภูพศุตม์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจสูงสุดในโลก
ภูติปุญ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยบุญ
นนท์ฐศักดิ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในอำนาจที่มั่นคง
ปัญ แปลว่า
ความรู้
ภูธนัตถ์ แปลว่า
ผู้รู้ประโยชน์ของทรัพย์ในโลก
นพศิลป์ แปลว่า
ศิลปะ ๙ ประการ
วัฒน์อานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
นวนิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จ ๙ ประการ
ภรสุภา แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความดี
ชัญกรณ์ แปลว่า
การกระทำด้วยควมรู้
วริศร์ธัญชนก แปลว่า
บิดาผู้เลี้ยงดูและเป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
ภวินท์สุข แปลว่า
ผู้มีความสุขและเป็นใหญ่ในโลก
ภูธนัช แปลว่า
ผู้เกิดมามีทรัพย์ในโลก
ภูธนัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในทรัพย์และแผ่นดิน
อรฤทัย แปลว่า
ใจหญิง
มายะ แปลว่า
การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, มารยา
ภูติณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความรุ่งเรือง
ภัสฐมณฑน์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยแสงสว่างอย่างมั่นคง
ภัทรดล แปลว่า
ผู้บันดาลในสิ่งประเสริฐ
ภูมีณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นนักปราชญ์ในโลก
เสาวกุล แปลว่า
เชื้อสายที่ดีงาม
ภูสมิทธ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในโลก
ศรเดช แปลว่า
อำนาจแห่งศร
สิทธิ์ศักดิ แปลว่า
อำนาจที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
ญาณรัตน์ แปลว่า
ความรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง
ญาณฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของความรู้
่สมภพ แปลว่า
การเกิด
พรรณรัมภา แปลว่า
เชื้อสายของนางฟ้า,ผู้มีผิวพรรณงามเหมือนนางฟ้า
ภูวสุพล แปลว่า
ผู้มีพละกำลังมากในโลก
ภูบัณฑิต แปลว่า
มีมีความรู้เกี่ยวกับแผ่นดิน
ภูธนโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์ของโลก
ภูธนทัต แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์ในโลก
ธนินนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในทรัพย์
ณัฏฐนารา แปลว่า
ผู้ที่มีความรุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
พงษ์พัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล
อัญชัญ แปลว่า
วิชาความรู้
นุศรารัตน์ แปลว่า
เบญรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในปัญญา
ธนดิษฐ์ แปลว่า
ท่าแห่งทรัพย์
เขมจิรธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุขตลอดกาล
นลิสรา แปลว่า
เจ้าแห่งการเปล่งแสง หมายถึง พระอาทิตย์
ภูธนานพ แปลว่า
ทรัพย์ ๙ ประการในโลก
ภูธนภูมิ แปลว่า
โลกแห่งทรัพย์ในแผ่นดิน
ภูนภนต์ แปลว่า
สุดขอบฟ้า หรือสุดขอบโลก
ภูนภันต์ แปลว่า
สุดขอบฟ้า หรือสุดขอบโลก
ภูนิธิศ แปลว่า
เจ้าแห่งขุมทรัพย์ในโลก
ทิปภา แปลว่า
แสงสว่างจากคบเพลิง
ภูพิชญะ แปลว่า
ผู้เป็นนักปราชญ์ในโลก
ภูภคิณ แปลว่า
หนี้และโชคในโลก
ภูอธิศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ภูอินทัช แปลว่า
ผู้ให้ความเป็นใหญ่ในโลก
พัญญู แปลว่า
มัณยาภา แปลว่า
แสงแก้วมณี
รองจิตร แปลว่า
รองรับความงาม,รองรับความคิด
วรีย์รัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างที่ประเสริฐ
เพชรพลอย แปลว่า
เพชรและพลอย
ชรินทร์วัชร์ แปลว่า
เจ้าแห่งน้ำเพชร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี