");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 4401-4500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ดวงเลิศ แปลว่า
ชะตาอันเป็นเลิศ
เด่นชัย แปลว่า
เด่นในชัยชนะ
ดาราญา แปลว่า
ความรู้เรื่องดวงดาว
ดรุณ แปลว่า
เด็กชายวัยรุ่น
ดนุดา แปลว่า
ความบอบบางละเอียดอ่อน
ดมิตา แปลว่า
ความมืด
ดั่งดวงหฤทัย แปลว่า
ดั่งดวงใจ
เดชมนตรี แปลว่า
อำนาจของข้าราชการชั้นสูง
ดวงทิพย์ แปลว่า
จิตของเทวดา
ดาราวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวดุจดวงดาว,ผู้มีเชื้อสายดวงดาว
ดีงาม แปลว่า
ดีงาม
ดัสกร แปลว่า
ข้าศึก
ดวงลักษณ์ แปลว่า
ชะตาที่มีลักษณะดี
ดาวตะวัน แปลว่า
ดวงดาวและดวงอาทิตย์
ดาวัลย์ แปลว่า
มากด้วยวงศ์วาน
เดชาภัทร แปลว่า
เจริญในอำนาจ
ดารัน แปลว่า
เดชโชติ แปลว่า
อำนาจอันรุ่งเรือง
เดชพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
ดาวอน แปลว่า
ดาริณ แปลว่า
หนี้ของดาว
ดนุพร แปลว่า
ความประเสริฐของตนเอง
ดิษณา แปลว่า
[ดิษย์]
ดวงชนะ แปลว่า
ผู้มีชะตาแห่งชัยชนะ
ดวงกมล แปลว่า
ดวงใจ
ดรุณรัตน์ แปลว่า
ลูกแก้ว,ลูกที่ประเสริฐ
ดนุทิชา แปลว่า
คนที่เกิดสองครั้ง
ดาวารี แปลว่า
มากด้วยน้ำ
ดลวัฒน์ แปลว่า
ผู้บันดาลความเจริญ
ดอกไม้ แปลว่า
ดอกไม้
ดาววดี แปลว่า
มีดาว
ดรัลพัชร์ แปลว่า
ทับทิมและเพชร
ดาวพระเสาร์ แปลว่า
ดาวเสาร์
ดาวชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของดวงดาว
เดชฎนัย แปลว่า
[เดชดนัย]
เดือนทิวา แปลว่า
พระจันทร์และกลางวัน
ดลลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของการบันดาล
ดอกฝ้าย แปลว่า
ดอกของต้นฝ้าย
ดลลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้บันดาล
ดนัยนันท์ แปลว่า
ลูกชายที่น่ายินดียิ่ง
ดุษิตา แปลว่า
[ดุสิตา]
ดารัตน์ แปลว่า
ผู้มีแก้วมณีเป็นจำนวนมาก
ดลธาดา แปลว่า
สร้างด้วยการเนรมิต
ดำรงค์พล แปลว่า
[ดำรงพล]
ดิลก แปลว่า
เลิศ, ยอด, เฉลิม
เดชาพล แปลว่า
พลังอำนาจ
ดลนภัส แปลว่า
สวรรค์บันดาล
ดวงจิตร แปลว่า
ดวงใจ
ดิษฐพัชร แปลว่า
ท่าเพชร
ดวงสิริ แปลว่า
ผู้มีชะตาชีวิตที่ดี
ดินทอง แปลว่า
ดินที่อุดมสมบูรณ์
ดำรงค์ฤทธิ์ แปลว่า
ดลภร แปลว่า
ค้ำจุนการบันดาล
ดรัลภร แปลว่า
ค้ำจุ้นทับทิม
เดชทัต แปลว่า
ให้อำนาจ
ดอกอ้อ แปลว่า
ดอกของต้นอ้อ
ดนัยธร แปลว่า
ดำรงไว้ซึ่งการเป็นลูกชายที่ดี
เดชิภพ แปลว่า
อำนาจในแผ่นดิน
ดังธรรม แปลว่า
เปรียบดั่งความดี
ดาวัส แปลว่า
เดชศิลป์ แปลว่า
มีฝีมือและมีอำนาจ
ดนยา แปลว่า
ลูกสาว
ดาหวัน แปลว่า
ดุษณี แปลว่า
อาการนิ่งซึ่งแสดงถึงการยอมรับ
ดลญาดา แปลว่า
บันดาลความเป็นปราชญ์
ดลจิตร แปลว่า
บันดาลความงาม
ดรัณ แปลว่า
การข้ามไป
ดุจเดือน แปลว่า
งดงามเหมือนจันทร์
ดวงหทัย แปลว่า
ดวงใจ
ดิษยวรรณ์ แปลว่า
สีที่เป็นมงคล
ดิษยาวรรณ์ แปลว่า
สีที่เป็นมงคล
ดนตรี แปลว่า
วัตถุมีสาย, เครื่องสาย, ลำดับเสียงอันไพเราะ
ดวงสมร แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
ดุจอรุณเรือง แปลว่า
ดุจแสงอาทิตย์ยามเช้า
ดวงดี แปลว่า
โชคดี
ดาวพระศุกร์ แปลว่า
ดาวศุกร์
ดำรง แปลว่า
ทรงไว้, ชูไว้, ทําให้คงอยู่
ดลกนก แปลว่า
บันดาลทองคำ
ดรุณธรรม แปลว่า
ธรรมสำหรับวัยรุ่น
ดัชนีย์ แปลว่า
[ดัชนี]
ดาราลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของดวงดาว
ดาพงษ์ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายมากมาย
เดชชาวีร์ แปลว่า
อำนาจอันเกิดจากความกล้าหาญ
เดชาวีร์ แปลว่า
อำนาจแห่งความกล้าหาญ
ดาวลอย แปลว่า
ดาวที่เข้าไปอยู่ในภพต่างๆ ที่แตกต่างกับดาวเจ้าเรือน(โหร.)
ดานิคุน แปลว่า
ดลฤดี แปลว่า
บันดาลให้เกิดความพอใจ
ดาราวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายดวงดาว
ดัชนี แปลว่า
นิ้ว
ดลภัทร แปลว่า
บันดาลสิ่งที่ดีที่สุด
ดมิสา แปลว่า
เป็นใหญ่ในความมืด เจ้าแห่งความมืด พระจันทร์
ดวงรดี แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่งดุจดวงใจ
ดนุวัส แปลว่า
ผู้ชุ่มเย็นดุจสายฝน
ดรัลรัตน์ แปลว่า
แก้วทับทิม
ดุลยรักษ์ แปลว่า
การคุ้มครองรักษาความเท่าเทียม
ดลตระการ แปลว่า
บันดาลความงาม
ดวงพระจันทร์ แปลว่า
ดวงจันทร์
เดียวดาย แปลว่า
คนเดียวเท่านั้น แต่ลําพังผู้เดียว
เดชาวัจน์ แปลว่า
ถ้อยคำที่มีอำนาจ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี