");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 44501-44600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วริศญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ในสิ่งประเสริฐยิ่ง
สุทิพ แปลว่า
ดีเหมือนเทวดา
ณัฏฐ์ปวัฒน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
นนท์ณภัทร์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ที่ประเสริฐ
ธีรวัชร์ แปลว่า
เพชรของนักปราชญ์
ฐิภาพร แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐและมั่นคง
รุจี แปลว่า
ความงาม,ความรุ่งเรือง
ธนิวรา แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
เธียรธิดาภรณ์ แปลว่า
ลูกสาวที่ค้ำจุนความรู้ยิ่ง
สิริจันทร์ แปลว่า
งดงามเหมือนพระจันทร์
ภัทรจิดาภา แปลว่า
ใจที่สว่างและประเสริฐ
ศศิศิษฎ์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระจันทร์
สุคนธามาศ แปลว่า
หอมและทองคำ
ปัณณภัค แปลว่า
ผู้มีโชคและมีปัญญา
ธรรมดา แปลว่า
ปรกติ
ภูวกฤต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในโลก
เดชจิรัฐ แปลว่า
ผู้มีอำนาจมั่นคง
พิมพ์ศิตา แปลว่า
ผู้มีรอยยิ้มงาม
ภัทรนารา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐ
วรรณภัทร แปลว่า
ผู้มีวงศ์ตระกูลประเสริฐ
ภูภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
พิสิฐชัย แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
อาริชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความเอื้อเฟื้อ,เกิดความเอื้อเฟื้อ
พรประกาย แปลว่า
ประเสริฐและเป็นประกาย
วีรสิริ แปลว่า
ผู้ที่งดงามด้วยความกล้าหาญ
สุริญา แปลว่า
ผู้รู้ยิ่ง
อินทร์สุดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นใหญ่
ศุภณัฐฐ์ แปลว่า
ผู้มีความดีที่มั่นคงเหมือนนักปราชญ์
พุธรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องความรู้
พุทธารักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความรู้แจ้ง,ผู้รักษาพระพุทธศาสนา
ธีร์วรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามเหมือนนักปราชญ์
ภักดีบดินทร์ แปลว่า
ผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
ธีร์ภพ แปลว่า
โลกของนักปราชญ์
นันท์นลินท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในพระอาทิตย์
นันท์ทิชา แปลว่า
ความสุขที่เกิดขึ้นสองครั้ง,ความสุขของพราหมณ์
นันท์มนัสสินี แปลว่า
หญิงผู้มีใจที่มีความยินดี
นันท์นิสา แปลว่า
ความสุขยามค่ำคืน
วชิรญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ดุจเพชร
ทิพย์ญาณัฐ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้มั่นคงมาก
ณัฏฐ์พัช แปลว่า
กรอบของนักปราชญ์
สหวิชญ์ แปลว่า
รวมนักปราชญ์
ธัชชานล แปลว่า
แสงที่เปล่งออกมาจากธงชัย
ชนาภัทท์ แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
ภรัตพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเลี้ยงดูตนเอง
ภัสนิภา แปลว่า
สว่างเสมอ
ปุณณรัศมิ์ แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างเปล่งปลั่ง
ณฐิการ แปลว่า
งานของนักปราชญ์
ทัศน์วรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความคิด
ดวงพรรณ แปลว่า
ดวงแก้วของวงศ์ตระกูล
แพรภัสส์ แปลว่า
แพรที่มีแสงสว่าง
ธัชพร แปลว่า
ประเสริฐและเป็นธงชัย
ธัชมนตร์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในธงชัย
ภัทรชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีและเกิดมาประเสริฐ
ณัชกฤตลดา แปลว่า
เชื้อสายของผู้สำเร็จและเกิดมาเป็นปราชญ์
ชญาณิช แปลว่า
ปัญญาบริสุทธิ์
ภัททเดช แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
บรรณวัลลิ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีปัญญา
ประจักษ์ชัย แปลว่า
มีชัยชนะเป็นที่ปรากฏ
พีรัฐ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความกล้าหาญ
ณัฐชลัยย์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
หทัยรัต แปลว่า
ความยินดีในใจ
นุชศิรินทร์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความงดงาม
สุวพักตร์ แปลว่า
ใบหน้างาม
นวลละออ แปลว่า
ขาวงาม
อาชวิณ แปลว่า
หนี้แห่งความซื่อสัตย์
อาชวะ แปลว่า
ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา, ความสุจริตใจ, เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม
พิมวิมน แปลว่า
แบบอย่างของผู้มีใจสว่าง
สนธิศักดิ์ แปลว่า
สืบทอดอำนาจ
พชรพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยเพชร
พนิช แปลว่า
การค้า
หฤทัยภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนจิตใจ
พิชาภัทร แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ศิวากรณ์ แปลว่า
การกระทำอันยิ่งใหญ่
สุนียา แปลว่า
ผู้มั่นคงความดีงาม
เพ็ญศินี แปลว่า
[เพ็ญสินี]
บุญทับ แปลว่า
ได้รับบุญ
มนต์ธนัท แปลว่า
ผู้หลงใหลในการให้ทรัพย์
ทิพย์มณฑล แปลว่า
สวรรค์
ณฐพิมุกต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้หลุดพ้น
ทิพย์มนตา แปลว่า
มนต์ของเทวดา
พงศ์นริศร์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่
เยาวรัต แปลว่า
ความยินดีของผู้เยาว์
นานฐิติวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญอย่างมั่นคงยาวนาน
ศศินิกข์ แปลว่า
พระจันทร์ทอง
เตชะภู แปลว่า
อำนาจในโลก
ศรีสมพร แปลว่า
งดงามและประเสริฐ
ศศิณัฏฐกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์และพระจันทร์
ชานิสา แปลว่า
ผู้เกิดในเวลากลางคืน
ปฐมบูรณ์ แปลว่า
บริบูรณ์อันดับแรก
ปุณณาภา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างบริบูรณ์
ปัทมปราณี แปลว่า
หัวใจ
ปัทมกร แปลว่า
พนมมือ,ผู้สร้างดอกบัว,ผู้สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์
ปฐมกร แปลว่า
แสงแรก,ผู้ให้กำเนิด
ปฐมากร แปลว่า
แสงแรก,ผู้ให้กำเนิด
ปฐมาพร แปลว่า
พรแรก
ทรงวศิน แปลว่า
มีอำนาจ
บุณิมา แปลว่า
บริบูรณ์
แสงเมือง แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างของประเทศ
ณธีวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ปียาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนในสิ่งอันเป็นที่รัก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี