");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 44201-44300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สิทธาพล แปลว่า
กำลังแห่งความสำเร็จ
ทิพย์มงคล แปลว่า
สิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญของเทวดา,สิ่งมงคลของเทวดา
นุชดี แปลว่า
หญิงที่ดี
เชษฐิตา แปลว่า
เป็นใหญ่
วิดาพร แปลว่า
สว่างดี
ประณยา แปลว่า
เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
ปริยาดา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง
วิวิทย์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้ง
ปุณณ์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเพียบพร้อม
ชมภัทร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนแมว หมายถึง น่ารัก
ณัฐคม แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
พรพิมน แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยใจที่สว่าง
วรินทิพ แปลว่า
เทวดาผู้ประเสริฐ
เฌอวรินทร์ แปลว่า
ต้นไม้ที่ประเสริฐยิ่ง
ศิวัชเลิศ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศเหมือนเกิดแต่พระอิศวร,ผู้เป็นเลิศในความบริสุทธิ์
นราชัย แปลว่า
ผู้ชนะเหนือคนทั้งปวง
ณัฐศิร์วรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐสุดเหมือนนักปราชญ์,นักปราชญ์ผู้ประเสริฐสุด
ภัคณพิชย์ แปลว่า
ผู้มีโชคในชัยชนะที่เกิดจากปัญญา
มนพรรณ แปลว่า
ผู้เป็นดวงใจของวงศ์ตระกูล
วสุรัต แปลว่า
ผู้เป็นที่ยินดีของเทวดา,ผู้ยินดีในทรัพย์
ลัลน์วลัย แปลว่า
กำไลที่งดงาม
วายุภัทร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนลม
พัณณ์ภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
สัทธา แปลว่า
ความเชื่อ, ความเลื่อมใส, ศรัทธา
ธนัตถ์สรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งแห่งความสำเร็จ
ธิตารัศมิ์ แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
นารินญดา แปลว่า
หญิงที่เป็นปราชญ์
ณพฤษภ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับโค
เบญญภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ปริมรตา แปลว่า
ความสุขอื่นๆ
วีรเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งความกล้าหาญ,ผู้มีความกล้าหาญมากเหมือนเทวดา
วราพัณณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
ศุภรัชต์ แปลว่า
เงินที่นำมาซึ่งความเจริญ
รชามาศ แปลว่า
ผู้มีทองเป็นสมบัติ
สุนิชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นตัวตนที่ดี
ธนาเศรษฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐในทรัพย์
มงคลกรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดความเจริญ
มนัญญาณัชช์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาในใจ
พรหมสกล แปลว่า
บริสุทธิ์หมดจด
บุณยภริต แปลว่า
ผู้มีบุญ
ภัคศรันย์ แปลว่า
มีโชคเป็นที่พึ่ง
ภูวา แปลว่า
แผ่นดิน
มนต์สวรรค์ แปลว่า
มนต์ของเทวดา
ศิรกานดา แปลว่า
เป็นที่รักมากที่สุด
ธนัตถ์พร แปลว่า
ผู้สำเร็จในทรัพย์อันประเสริฐ
ก้อน แปลว่า
ของที่เกาะติดรวมกันเป็นกลุ่ม หรือเป็นกระจุกแน่น มักมีลักษณะค่อนข้างกลม
บุญสุทธิ์ แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์ด้วยความดี
นีร์ชยา แปลว่า
ชัยชนะแห่งสายน้ำ
รดามณีรักษ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการรักษาดวงแก้ว
สุริยะวัส แปลว่า
พระอาทิตย์และฝน
สุทธาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายที่บริสุทธิ์
ณวัสพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจสายฝนแห่งปัญญา
ธรรมดี แปลว่า
ธรรมะที่ดี
อรุณภา แปลว่า
แสงสว่างยามเช้า
โยธินชัย แปลว่า
ชัยชนะของทหาร
ปฐมฤกษ์ แปลว่า
ฤกษ์แรก
อัษฎางค์กรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดให้เกิด องค์ ๘
ศิรสิทธ์ แปลว่า
ประสบความสำเร็จสูงสุด
มัชฌิมาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเป็นกลาง
ภูวภัสสร์ แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างในแผ่นดิน
วรญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้อันประเสริฐ
ปณิธิดา แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา
ฐนิชภากรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดแสงสว่างอันมั่นคง
ณิชกานดา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีความบริสุทธิ์
สกุลพรรณ แปลว่า
เชื้อสายของวงศ์ตระกูล
วฤณมาลย์ แปลว่า
พวงดอกไม้ที่ทำให้ยินดี
สุวิสาข์ แปลว่า
ประเสริฐดุจนางวิสาขา
ภัคพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีโชค
ภานุศานต์ แปลว่า
แสงแห่งความสงบ
ศุอาภา แปลว่า
สว่างดี
พลวัตน์ แปลว่า
การดำเนินไปด้วยพลัง
ณัฐนิตาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนการฝึกฝนซึ่งการเป็นนักปราชญ์
พรธิรา แปลว่า
พรของนักปราชญ์
ปียรัช แปลว่า
พระราชาผู้เป็นที่รักยิ่ง
ฐิรคุณัญญา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้อันเป็นประโยชน์
ชัชนภากาญจน์ แปลว่า
ทองของนักรบสวรรค์
พานิชย์ แปลว่า
ณัฐปภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ณพิชญ์ชวกร แปลว่า
บ่อเกิดของเชาว์ปัญญาแห่งนักปราชญ์
ภัสธนนกรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดแสงสว่างแห่งทรัพย์
สิรีรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วมงคล
สมภณ แปลว่า
การกล่าวอันเหมาะสม
พิมพลินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นจอมพลังและเป็นแบบอย่าง
สุดจิตร แปลว่า
สุดใจ,งดงามที่สุด
พิมศรัญ แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับศรและเป็นแบบอย่าง
ชฎาขวัญ แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญอันสูงสุด
รวีพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระอาทิตย์
ศิวศิลป์ แปลว่า
ศิลปะแห่งพระอิศวร,ผู้เป็นใหญ่ในศิลปะ
บุญชิดา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความดี
ฐิรดา แปลว่า
ผู้มีความสุขมั่นคง
สิวา แปลว่า
พระอิศวร
อ่อนธิมา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้อ่อนเยาว์
ปุณิกาภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเพียบพร้อม
บพิธ แปลว่า
แต่ง, สร้าง
พัสธนัญ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์และสายฝน
ธนวัตร์ แปลว่า
ผู้ประพฤติเพื่อให้มีทรัพย์
ณัฐกฤติยา แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จเหมือนนักปราชญ์
สนาน แปลว่า
การอาบน้ำ
ตฤณภรภัทร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐเหมือนต้นหญ้า
ชวภัทร์ แปลว่า
ผู้มีเชาว์ปัญญาเป็นเลิศ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี