");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 43601-43700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นลินพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างที่บริสุทธิ์(เหมือนดอกบัว)
สัณฑ์พิชญ์ แปลว่า
ดงนักปราชญ์
ธัญญ์จิรา แปลว่า
เจริญตลอดกาล
เบญจ์ณิชชยา แปลว่า
ชัยชนะอันบริสุทธิ์ ๕ ประการ
ปัญจญาธิป์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้ ๕ ประการ
นพนิต แปลว่า
ผู้ฝึกตนแล้ว ๙ ประการ
พีระบูรณ์ แปลว่า
ผู้เพียบพร้อมด้วยความกล้าหาญ
พีรบูรณ์ แปลว่า
ผู้เพียบพร้อมด้วยความกล้าหาญ
วระรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ประเสริฐ
วชิรเมธี แปลว่า
ผู้มีปัญญาเสมอด้วยเพชร
เบญจรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่าง ๕ ประการ
ปัญจติณณา แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นในสิ่ง ๕ ประการ
ปัญจญาธิป แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้ ๕ ประการ
รัตชนาภา แปลว่า
แสงสว่างของคนที่มีความสุข
ณัฏฐ์ญดา แปลว่า
ผู้มีปัญญามากเช่นเดียวกับนักปราชญ์
ปุญญวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในบุญ
อรณิศา แปลว่า
หญิงที่มีปัญญายิ่งใหญ่
เทพมงคล แปลว่า
เทวดาที่นำมาซึ่งความเจริญ
ปณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์
สิริพิชญชัย แปลว่า
ความเจริญที่เกิดแต่ชัยชนะของนักปราชญ์
สายสินี แปลว่า
หญิงที่เกิดในตระกูลที่ดี
พุฒิชาดา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมารู้แจ้ง
ปริตรภัทร์ แปลว่า
เครื่องป้องกันที่ประเสริฐ
ชริสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
วีราดิษฐ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญที่มั่นคง
วีรดิษฐ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญที่มั่นคง
ภิส แปลว่า
เจ้าแห่งแสงสว่าง
ทัศน์ภณ แปลว่า
ผู้กล่าวด้วยความคิด
แสนพล แปลว่า
ผู้มีกำลังมาก
ศิริวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐและงดงาม
รุ่งเกษม แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองและมีความสุข
ณัฐฉัตร แปลว่า
ร่มเงาแห่งนักปราชญ์
รักษ์เก้า แปลว่า
ผู้ปกป้องในสิ่ง ๙ ประการ
ศุภฐกาญจน์ แปลว่า
ผู้ที่นำมาซึ่งความเจริญอันมั่นคงเหมือนทองคำ
เลอพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นเลิศ
ขริศรา แปลว่า
เจ้าแห่งขุนเขา มาจากคำว่า สิขร+อิศรา
พีร์วาทิน แปลว่า
ผู้กล่าวด้วยความกล้าหาญ
ภัทรฉัตร แปลว่า
ผู้เป็นร่มเงาอันประเสริฐ
อรอริยะ แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความเจริญ
ปัญณภัทร แปลว่า
ผู้มีปัญญาและรู้ในสิ่งที่ประเสริฐ
พิร์ภูณกร แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญาในโลกและมีความกล้าหาญ
สุวรินท์ แปลว่า
ผู้ที่ดีและเป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
ภทรฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันประเสริฐ
พชรฉัตร แปลว่า
ฉัตรเพชร
ไพรัญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับป่า
ภานุวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้รุ่งเรือง
สุมนรัศมิ์ แปลว่า
ผู้ที่มีใจดีและใจสว่าง
ภัครณัฏฐ์ แปลว่า
แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดแต่นักปราชญ์
อัณณ์ปารัช แปลว่า
ผู้เกิดมาข้ามพ้นฝั่ง,ผู้เกิดมาเพื่อพระนิพพาน
ณัฏฐฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของนักปราชญ์
วันเลิศ แปลว่า
วันที่ดีที่สุด
ภูรชญา แปลว่า
ความรู้ในโลก
ประทาน แปลว่า
ให้
ชฏาภัทร แปลว่า
ประเสริฐที่สุด
ลักษณ์วดี แปลว่า
ผู้มีลักษณะดี
ศุลินภา แปลว่า
ท้องฟ้าและพระอิศวร
ณัฎฐ์วรินท์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
พนัญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับป่าไม้
ปุณยารัตน์ แปลว่า
ผู้มีบุญมาก
พงษ์รัตน์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นดั่งดวงแก้ว
พิชญภาพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่างของนักปราชญ์
แตงกวา แปลว่า
แตงชนิดหนึ่งผลมีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ใช้ประกอบเป็นอาหารคาวหรือใช้เป็นผัก
รวิชชา แปลว่า
ผู้เกิดจากพระเสาร์,ผู้เกิดมาเข้มแข็งดุจพระเสาร์
นาควัตร์ แปลว่า
ผู้ประพฤติตนดุจพญานาค
นพภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง ๙ ประการ
บดินทร์กฤษฏ์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปรีชา
พิมวรัชญา แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างและมีปัญญาประเสริฐ
ณัฏฐอร แปลว่า
นักปราชญ์สตรี
ชลณัช แปลว่า
ผู้เกิดมามีความรู้ที่เกี่ยวกับน้ำ
ชยกฤศ แปลว่า
ชัยชนะเพียงเล็กน้อย
แววศิริ แปลว่า
แวววาวงดงาม
พรหมสิริ แปลว่า
งดงามและบริสุทธิ์,งดงามเหมือนพระพรหม
ภูมิินทร์ภัทร แปลว่า
พระราชาผู้ประเสริฐ
รพีพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยพระอาทิตย์
นฤพัทธ์ แปลว่า
คนที่มีความผูกพัน,ไม่มีความผูกพัน
ปุญญภัส แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากความดี
ปุนยภัทร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในบุญ
สุพัทธ์ธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งดี
พบพลอย แปลว่า
เจอพลอย
สรณ์ศิริ แปลว่า
ผู้มีสิ่งอันเป็นมงคลเป็นที่พึ่ง
รัตนพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายแก้ว,เชื้อสายที่มีคุณค่า,วงศ์ตระกูลที่มีคุณค่ามาก
อุทัยวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามดุจพระอาทิตย์อุทัย
อริณ แปลว่า
หญิงผู้มีหนี้
ณัทกฤต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในการให้ความความรู้
ปวีณ์พัชร แปลว่า
ฉลาดยิ่ง
นันท์ดา แปลว่า
ยินดีมาก
ณัฐปุญญรัตน์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีบุญยิ่ง
สุจิตลดา แปลว่า
เชื้อสายของผู้จิตใจดี
ดลธวัช แปลว่า
บันดาลธงชัย
วารีภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสายน้ำ
อรธนัช แปลว่า
หญิงผู้สร้างทรัพย์
ภรปรานี แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเมตตา
ณิชาภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐและบริสุทธิ์
สุทธิภา แปลว่า
แสงสว่างที่บริสุทธิ์
เดชธวัลรัตน์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจเหมือนดวงแก้วอันบริสุทธ์
ปุณนิศา แปลว่า
คืนเพ็ญ
ชาญชล แปลว่า
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำ
ปุญชญภัช แปลว่า
ผู้จำแนกความรู้และความดี
ภัทราวีร์ แปลว่า
กล้าหาญในสิ่งประเสริฐ
ธนินณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ของนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี