");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 42401-42500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ถนอมจิตร แปลว่า
รักษาจิตใจ
อิศสิริยากร แปลว่า
ผู้สร้างความงดงามที่ิยิ่งใหญ่
ดาวรุ้ง แปลว่า
ดาวและรุ้ง
วลินทิพย์ แปลว่า
พุทธศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถรู้แจ้ง
ศุปัญญภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาดี
ภีมะพัศ แปลว่า
อำนาจที่น่าเกรงขาม
อินทรินทร์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่
พสุชากร แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดเทวดา
ฐิติศิกานต์ แปลว่า
ผู้ที่ทำให้คนรักพอใจตลอดกาล
ภูมิภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดขึ้นในโลก
วรามร แปลว่า
ท้องฟ้าที่ประเสริฐ
สุขหยก แปลว่า
มีความสุขเหมือนหยก
พัชรญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับเพชร
ศิลปวิชช์ แปลว่า
ความรู้ทางด้านศิลปะ
สุกัญญาพร แปลว่า
สตรีที่ดีและประเสริฐ
โตน แปลว่า
กระโดด,โจน, น้ำตก
ธาดาทิพย์ แปลว่า
ผู้ถูกสร้างจากเทวดา
ลัดดาพรรณ แปลว่า
เชื้อสายของวงศ์ตระกูล
ณัฏฐสิมาพร แปลว่า
บุญคง แปลว่า
ความดีอันยั่งยืน
อชิรภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐอย่างรวดเร็ว
ณัฏฐ์ศศิ แปลว่า
พระจันทร์และนักปราชญ์
เรืองรุ่ง แปลว่า
รุ่งเรือง
แผน แปลว่า
สิ่งที่กําหนดถือเป็นแนวดําเนิน
ภูตินันท์ แปลว่า
เกิดความยินดี
ชญาณัท แปลว่า
ผู้ให้ปัญญาและความรู้
ชวนิศ แปลว่า
เจ้าความเร็ว
พุทธาภูริภัทร แปลว่า
ผู้ที่รู้แจ้งโลกอันประเสริฐ
ชินธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
แดน แปลว่า
ที่ที่กําหนดไว้โดยตรงหรือโดยหมายรู้กัน
พุทธภูริภัทร แปลว่า
ผู้ที่รู้แจ้งโลกอันประเสริฐ
ธารินทิพย์ แปลว่า
น้ำทิพย์
ฐิตติวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามสามประการที่มั่นคง
ปิ่นมณฑกาญจน์ แปลว่า
ปิ่นทองสำหรับประดับ
เปรมจิรัฐ แปลว่า
ผู้มีความสุขตลอดกาล
บุญสอง แปลว่า
ความดีสองประการ
ธชาพัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญเป็นธงชัย
ชัชชัยย์ แปลว่า
ธงชัย
วีรชิต แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดแต่ความกล้าหาญ
อัยย์รดา แปลว่า
ความยินดีอันยิ่งใหญ่
วัชธนะ แปลว่า
ทรัพย์ที่อยู่ในกรอบ หมายถึง ทรัพย์ที่ถูกกฎหมาย
สิริมณี แปลว่า
งดงามยิ่ง,ดวงแก้วที่งดงาม, ดวงแก้วแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ทองบ่อ แปลว่า
บ่อทอง
ดาววิภา แปลว่า
แสงดาว
เวคิน แปลว่า
ผู้มีความเร็ว ผู้เดินเร็ว
สรวัฒน์ แปลว่า
เจริญงอกงามเหมือนเทวดา
ธัญวรัช แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐและเจริญงอกงาม
ชาลีญา แปลว่า
ข่ายความรู้
ชนาวุธ แปลว่า
คนที่มีความรู้,คนที่มีอาวุธ
วิภาวัส แปลว่า
งอกงามเหมือนสายฝน
บุญจรีย์ แปลว่า
ผู้ประพฤติแต่ความดี
อดิธัช แปลว่า
ธงที่ยิ่งใหญ่
ปาลฐิติพันธ์ แปลว่า
ผู้รักษาความผูกพันให้มั่นคง
ภัคนาฏ แปลว่า
หญิงผู้มีโชค
ณนิษฐา แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยปัญญา
ฐานิตารัชต์ แปลว่า
ผู้มีเงินและฐานะมั่นคง
สุวีระ แปลว่า
กล้าหาญดี
อริสรานรภัทร แปลว่า
คนที่ประเสริฐและเป็นใหญ่เหนือศัตรูทั้งปวง
ปรางนราทิพย์ แปลว่า
แก้มของคนที่มาจากสวรรค์
โชตินัย แปลว่า
สำคัญและรุ่งเรือง
เบ็ญจวรรณ์ แปลว่า
ห้าตระกูล
วรชพร แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐยิ่ง
ธชนกพร แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ทำให้เกิดสิ่งประเสริฐ
พรรณชมพู แปลว่า
เชื้อสายต้นหว้า
พรดนย์ แปลว่า
ลูกชายที่ประเสริฐ
สุจาริณี แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
สุกันดา แปลว่า
น่ารักดี
พชรส แปลว่า
ความไพเราะที่อยู่ในกรอบ
พัชรสันต์ แปลว่า
ความสงบอันงดงามดุจเพชร
พัชมณี แปลว่า
กรอบแก้ว
สุกัญญาภัทร์ แปลว่า
หญิงสาวที่ประเสริฐและเป็นคนดี
อัจฉราภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่นางฟ้า
ทิพย์วลัย แปลว่า
กำไลของเทวดา, กำไลสวรรค์
ปัญญาพิรัชย์ แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากความกล้าหาญและความรู้
ปานชีวีนันท์ แปลว่า
เปรียบดั่งผู้มีความยินดีในชีวิต
รินญา แปลว่า
ความรู้ที่ไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสาย
พรหมพรรษ แปลว่า
ฝนที่เกิดจากพระพรหม, สายฝนที่บริสุทธิ์
เปรมยุุุุุุภา แปลว่า
ผู้ส่งเสริมความรุ่งเรืองและความสุข
ธนัตถ์กฤษฎ์ แปลว่า
ผู้กระทำแล้วซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์
ธนาภูมิ แปลว่า
แผ่นดินแห่งทรัพย์
พิชญาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
เดชาทรัพย์ แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากทรัพย์
วรดี แปลว่า
ประเสริฐดี
อัคชัย แปลว่า
ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
พงษ์สิรี แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีสิริ
พัชรวัชร์ แปลว่า
เพชร
พัชร์ธวัช แปลว่า
ธงชัยแห่งความเข้มแข็ง
พัชรธวัช แปลว่า
ธงชัยที่งดงามเหมือนเพชร,ธงชัยแห่งความเข้มแข็ง
พีรวรรษ แปลว่า
สายฝนแห่งความกล้าหาญ
พัชร์สันต์ แปลว่า
ความสงบอันงดงามดุจเพชร
สรรค์ธวัช แปลว่า
ผู้สร้างธงชัย
พชรวรรษ แปลว่า
ฝนแก้ว
ศักดิ์ธนา แปลว่า
อำนาจแห่งทรัพย์,ทรัพย์ที่มีอำนาจ
นัครา แปลว่า
เมือง,นคร
พิมอร แปลว่า
หญิงที่เป็นแบบอย่าง,หญิงที่งดงาม
พัชรวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่งดงามเหมือนเพชร,นักปราชญ์ที่เข้มแข็งเหมือนเพชร
พัชรวรรษ แปลว่า
ฝนแก้ว
สิตานันต์ แปลว่า
ผู้มีความสุขมากจนมิอาจประมาณได้
อัฐชาลิกา แปลว่า
ตาข่าย ๘ ประการ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี