");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 41901-42000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นกยูง แปลว่า
ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อนุราธา มี ๔ ดวง ดาวประจําฉัตร ดาวอนุราธ หรือ ดาวอนุราธะ ก็เรียก
พรพัสชนก แปลว่า
ผู้ที่ทำให้เกิดอำนาจอันประเสริฐ
สุทิพย์ประภา แปลว่า
แสงสว่างจากสวรรค์
ทิพย์ศิกานต์ แปลว่า
ผู้ที่เก่งในการให้คนที่รักพอใจ
วีระดา แปลว่า
มีความกล้าหาญมาก
สุุทัศ แปลว่า
สิ่งที่ดี ๑๐ ประการ
ณัฐติยา แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคง ๓ ประการ
ชัยพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในชัยชนะ
ฐิติมงคล แปลว่า
สิ่งที่นำมาแห่งความเจริญอันมั่นคง
สิรินทร์รดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นเจ้าแห่งสิริ
รุ้งวรกาญจน์ แปลว่า
รุ้งที่ประเสริฐเหมือนทองคำ
ปัณฑชนิต แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดปัญญา
ปัญชญา แปลว่า
ผู้มีวิชาความรู้
รังศิมา แปลว่า
[รังสิมา]
วีร์กวิน แปลว่า
กล้าหาญดี
วิภารัตน แปลว่า
งดงามดุจดวงแก้ว
โพธินี แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นดั่งร่มโพธิ์ หมายถึง หญิงสาวที่เป็นที่พึ่ง
วรัญากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้อันประเสริฐ
รัชฎ์ณภัคร์ แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่และมีเงินทอง
พิศุทธิ์ แปลว่า
บริสุทธิ์
ลัดดามณี แปลว่า
สร้อยเพชร
ภาคิญ แปลว่า
ส่วนของความรู้
ศิริพรรณหงส์ แปลว่า
เชื้อสายของหงส์ที่เป็นมงคล
อุราวรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นดั่งดวงใจ
รัชต์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งเงินทอง
ณัทวีรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความกล้าหาญและให้ความรู้
ปิยะตา แปลว่า
เป็นที่รักดุจดวงตา
ปิยตา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ตุลาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความยุติธรรม
นัทธกฤษฎ์ แปลว่า
ต้นกล้าแห่งความผูกพัน
ปิยะธิดาทิพย์ แปลว่า
ลูกสาวที่เก่งกล้าและเป็นที่รักยิ่ง
สุพินยา แปลว่า
[สุภิญญา]
เศรษฐบุตร แปลว่า
ลูกที่ประเสริฐ
ไชยณภักดิ์ แปลว่า
ผู้มีความจงรักภักดีและปัญญากว่า
ณัฐพุฒิ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งเหมือนนักปราชญ์
สุขประเสริฐ แปลว่า
มีความสุขมาก
วิปัสสนา แปลว่า
ความเห็นแจ้ง การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
นวยนาฏ แปลว่า
หญิงสาวผู้เยื้องกราย
พิชญ์ญา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
ทัศนภา แปลว่า
แสงสว่างที่น่ามอง
โพธิญา แปลว่า
ความรู้ที่เป็นร่มเงา
ชูญาณ แปลว่า
ยกย่องความรู้,ยกย่องปัญญา
สุมนกาญจน์ แปลว่า
ใจดีและมีคุณค่าดั่งทองคำ
พรรณธินีย์ แปลว่า
อาคิระ แปลว่า
[อคิราห์]
พรสรรค์ แปลว่า
สร้างสิ่งประเสริฐ
รังษินี แปลว่า
หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
พิชพัชร์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เข้มแข็งดุจเพชร
นภารวี แปลว่า
ท้องฟ้าที่รุ่งเรือง,พระอาทิตย์บนฟ้า
ณัฏฐชพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทำให้เกิดสิ่งประเสริฐ
อรุณจิต แปลว่า
จิตใจดี
ศักดิ์กาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่มีอำนาจ
อธิโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองมาก
ปีติกร แปลว่า
ผู้สร้างความยินดี
ภัคสุนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโชค
เศรษฐยุทธ แปลว่า
การต่อสู้ที่ประเสริฐ
ิอริธัช แปลว่า
[อริย์ธัช]
อันน์นิชา แปลว่า
ข้าวกล้าของตน
ณทินี แปลว่า
หญิงที่ให้ความรู้
ณิชาวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐอันบริสุทธิ์
รัฐจักษ์ แปลว่า
พัฒน์ธีนันท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์และมีความเจริญรุ่งเรือง
ชรินทร์วิทย์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยกับน้ำที่ยิ่งใหญ่
ปัทม์ชญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์
ปัญจสิริ แปลว่า
สิริ ๕ ประการ
อดิพล แปลว่า
มีกำลังมาก
สดสี แปลว่า
สีสันสดใส
ชณศักดิ์ แปลว่า
[ชนศักดิ์]
ทิพย์ธนันพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและมีทรัพย์จากสวรรค์
เอกาชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
วิชาญนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความชำนาญยิ่ง
พิติกร แปลว่า
วิชยุตม์พงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะสูงสุด
ภรธนาดา แปลว่า
ผู้ค้ำจุนการมีทรัพย์มาก
รำไพพรรณี แปลว่า
ผิวพรรณงามผุดผ่อง
วิมนตร์ แปลว่า
คาถาวิเศษ
นันทพัช แปลว่า
กรอบแห่งความยินดี
รุจีพัชร แปลว่า
เพชรที่งดงาม
ชัยชิต แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
เพ็ญพิลาส แปลว่า
งดงามดุจจันทร์เพ็ญ
พงษ์ธนิน แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้มีทรัพย์
รัมภ์รดา แปลว่า
ความยินดีของนางฟ้า
พักตร์พิมล แปลว่า
ใบหน้าบริสุทธิ์หมดจด
ภคณิภา แปลว่า
[ภคนิภา]
พรัชกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่เกิดจากสิ่งประเสริฐ
ณณิฐา แปลว่า
ณพรรษา แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวกับฝน
อัครฐา แปลว่า
มั่นคงยิ่ง
พรรณรดาภรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ค้ำจุนความยินดี
ศิวมนต์ แปลว่า
มนต์ของพระอิศวร
รวีนภา แปลว่า
พระอาทิตย์บนฟ้า
พริศรา แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐ
ชวะเดช แปลว่า
ผู้มีความสามารถและมีเชาว์ปัญญา
ณัฐกฤษณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคงดุจพระกฤษณะ
มัทรียา แปลว่า
้สุพิชญาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดีและมีปัญญามั่นคง
วรุตมา แปลว่า
ประเสริฐสุด
ภคนิภา แปลว่า
มีโชคเสมอ
ภัทรภณิตา แปลว่า
ผู้กล่าวด้วยถ้อยคำอันประเสริฐ
ภัทรกณิต แปลว่า
มีประกายอันประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี