");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 4001-4100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ฉัตรัญญา แปลว่า
ร่มเงาแห่งความรู้
ฉัตรธิษณ์ณิชา แปลว่า
ร่มเงาความฉลาดอันบริสุทธิ์
ฉัตรวรินทร์ แปลว่า
ร่มเงาที่เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
เฉลิมศรี แปลว่า
ยกย่องความดี
ฉัตรณภัทร แปลว่า
ร่มเงาของความดีงามอันเกิดจากความรู้
ฉัตร์ณัฐภา แปลว่า
ร่มเงาของนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ฉัตร์ธวัช แปลว่า
ธงและฉัตร, ร่มเงาของธงชัย
ฉันทิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความชอบใจ
ฉัตรมณี แปลว่า
ฉัตรแก้ว
ฉัตรภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนร่มเงา
ฉันทิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความพอใจ,เจ้าแห่งความยินดี
ฉมชบา แปลว่า
ดอกชบาที่มีกล่ินหอม
ฉัตรธนพล แปลว่า
ผู้มีกำลังแห่งทรัพย์และเป็นร่มเงา
ฉัตร์นลินท์ แปลว่า
ร่มเงาของเจ้าแห่งความรุ่งเรือง
ฉัตรพันธกุล แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยร่มเงาของเชื้อสาย
เฉลิมภัทท์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญและประเสริฐ
ฉันทวรรณา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณอันน่ายินดี
ฉะอ้อน แปลว่า
แสดงกิริยาวาจาเพื่อให้เขาเมตตา
ฉัตระธนัน แปลว่า
ร่มเงาของผู้มีทรัพย์
ฉัตรปณัย แปลว่า
ร่มเงาของความรัก
ชณิชา แปลว่า
ชามินท์ แปลว่า
ชะม้อย แปลว่า
[ชม้อย]
ชวดล แปลว่า
เนรมิตอย่างรวดเร็ว,บัลดาลเชาว์ปัญญา
ชนพัฒน์ แปลว่า
คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ชญานิน แปลว่า
นักปราชญ์
ชนัทนันท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขจากการให้ผู้อื่น
ชนะยุทธ แปลว่า
มีชัยชนะในการรบ
ชัชชนนท์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดจากนักรบ
ชยุตม์ แปลว่า
มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชิดจันทร์ แปลว่า
ใกล้ชิดดวงจันทร์
ชลธิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทะเล
ชาริศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรัก
ชยพร แปลว่า
ชัยชนะที่ประเสริฐ
ชินกฤษฎิ์ แปลว่า
ปัญญาที่ทำให้เกิดชัยชนะ
ชนทิชา แปลว่า
พราหมณ์
ชนัญทิพย์ แปลว่า
ผู้เก่งกล้าในความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์
ชนกชญา แปลว่า
ความรู้ของผู้ให้กำเนิด หมายถึง ความรู้ของบิดา
ชาญวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดความชำนาญ
ชิษณุพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ชลัญญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับน้ำ
ชญานิษฐ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรู้, ผู้มีความรู้อันน่ายินดี
ชลทรัพย์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ที่เกิดแต่สายน้ำ,ผู้มีน้ำเป็นทรัพย์
ชัยธนันท์ แปลว่า
ชัยชนะที่ทำให้พระเจ้าแผ่นดินทรงยินดี
ชรินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำ,เจ้าแห่งท้องน้ำ
ชรินทร์ทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
ชวนฝัน แปลว่า
ทำให้นึกถึง(ฝันถึง)
ชุติมณฑน์ แปลว่า
มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ชมพูนุช แปลว่า
ทองเนื้อเก้า, ทองคำบริสุทธิ์
ไชยา แปลว่า
ดีกว่า เจริญกว่า
ชรัช แปลว่า
ผู้เกิดแต่น้ำ
ชลอ แปลว่า
[ชะลอ]
ชรินธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการประดับ
ชวิณวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามอย่างรวดเร็วในการเจ้าหนี้
ชัญญรัชต์ แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ชนเทพ แปลว่า
ผู้ที่เกิดแต่เทวดา
ชัชพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายนักรบ
ชาญวิศว์ แปลว่า
ผู้เชี่ยวชาญในทุกสิ่ง
ชวนินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเร็ว
ชินาธิป แปลว่า
เจ้าแห่งชัยชนะ
ชยณัฐ แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
ชลนริส แปลว่า
คนที่ยิ่งใหญ่ในน้ำ
ชนิภา แปลว่า
เกิดความเท่าเทียมกัน
เชษฐ์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวคนโต, ลูกสาวที่เป็นใหญ่
ชัชชัย แปลว่า
ชัยชนะของนักรบ
ชนะพล แปลว่า
กำลังแห่งชัยชนะ
ชนิดา แปลว่า
พ่อ, ผู้ให้กำเนิด
ชมนภา แปลว่า
ชื่นชมท้องฟ้า, ดูท้องฟ้า
ชนาภา แปลว่า
แสงสว่างของปวงชน
ชาติชาย แปลว่า
สมกับเป็นบุรุษ
ชลชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดสายน้ำ
ชนมณี แปลว่า
คนที่มีค่ายิ่ง
ชาญชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากความชำนาญ
ชวิศ แปลว่า
เจ้าแห่งเชาว์ปัญญา
ชาติชีวิน แปลว่า
การเกิดขึ้นของชึวิต
ชูเกียรติ แปลว่า
เชิดชูสิ่งที่ควรสรรเสริญ
ชลณกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักสายน้ำแห่งความรู้
ชนะพันธ์ แปลว่า
ผู้ชนะความผูกพัน,ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยชัยชนะ
ชญาณ์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
ช่อฤทัย แปลว่า
ช่อใจ
ชนัญญ แปลว่า
คนที่แตกต่างจากคนอื่น
ชนัญญา แปลว่า
ผู้ที่แตกต่างจากคนอื่น
ชวัลลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่งดงาม
เชื้อชาย แปลว่า
ผู้สืบต่อที่เป็นชาย
ชินณวรรธน์ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความรู้ที่เจริญงอกงาม
ชีวานันท์ แปลว่า
ชีวิตที่มีความสุข
ชาวินท์ แปลว่า
ผู้เกิดมาพบ
ชวิณวัต แปลว่า
[ชวินวัต]
ชีวานนท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขในชีวิต
ชลิตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชวินวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติด้วยความรวดเร็ว
ชัญญธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ชลธิชา แปลว่า
ผู้เกิดในน้ำ, พระลักษมี
ชยางกูร แปลว่า
หน่อเนื้อของผู้ชนะ เชื้อสายของผู้ชนะ
ชิดชนก แปลว่า
ผู้อยู่ใกล้บิดา
ชุติมันต์ แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรือง,ผู้มีปัญญาอันรุ่งเรือง
ชโลธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ
ชีวัน แปลว่า
มีชีวิต
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี