");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 40201-40300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ฐิวณิชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาทำการค้าอย่างมั่นคง
ฐิติณัฐินี แปลว่า
นักปราชญ์สตรีที่มั่นคง
ฐิติคุณิตา แปลว่า
ผู้สร้างประโยชน์อันมั่นคง
ฐิติอันติกา แปลว่า
พี่สาวคนโตที่มั่นคง
ฐิติรัชญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นสมบัติที่มั่นคง
ฐิณัฐปาณี แปลว่า
มีชีวิตที่มั่นคงเหมือนนักปราชญ์
ฐิติณิชกานต์ แปลว่า
ที่รักอันบริสุทธิ์และมั่นคง
บุญสมร แปลว่า
หญิงที่มีบุญ
ภูณพัศ แปลว่า
ผู้มีความอำนาจที่เกิดจากความรู้ในแผ่นดิน
พรวฤณ แปลว่า
พรของเทวดา,เทวดาผู้ประเสริฐ
ทองสี แปลว่า
ทองที่มีสี
อาภาพัชร์ แปลว่า
แสงเพชร
เสนีย์วัตร แปลว่า
หน้าที่ของทหาร
ฐิติญาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญามั่นคง
ณัฐธญาน์ แปลว่า
[ณัฐธยาน์]
ลลิตะ แปลว่า
สวย ,มีความงดงาม
ภัทรธีญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
อ้อมดาว แปลว่า
อ้อมกอดของดวงดาว
ภีรวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความน่าเกรงขาม
สุวิชดา แปลว่า
นักปราชญ์
อัยยพร แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐ
ณัฏฐภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่นักปราชญ์
ปฐวีพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
รัฐเดช แปลว่า
อำนาจของประเทศ
ณัฏฐ์นนท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
อเนกพงศ์ แปลว่า
มีเชื้อสายมาก
พชราภา แปลว่า
แสงเพชร
พัชราภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเพชร,ผู้ค้ำจุนความเข้มแข็ง
อัคณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
บุณย์พิศุทธ์ แปลว่า
ความดีที่บริสุทธิ์
นวดล แปลว่า
๙ ชั้น
บุณยพิศุทธ์ แปลว่า
ความดีที่บริสุทธิ์
เมชิดา แปลว่า
มารดาผู้ชนะ
ประดุจรัศมิ์ แปลว่า
เป็นดั่งแสงสว่าง
ทวิกา แปลว่า
สอง
นฤธันย์ แปลว่า
คนที่มีความเจริญ
ปรัชญากรณ์ แปลว่า
กระทำด้วยความรอบรู้
สุทธิดล แปลว่า
ผู้เนรมิตความบริสุทธิ์, ผู้สร้างความบริสุทธิ์
วิธาร แปลว่า
ลำน้ำวิเศษ
ปรัชญกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
พีรยุทธ์ แปลว่า
กระทำการต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ
สกลรัชต์ แปลว่า
เงินแผ่นดิน
เอี้อพร แปลว่า
ส่งเสริมสิ่งประเสริฐ
วรุษยา แปลว่า
ผู้ประเสริฐสุด
นึก แปลว่า
คิด
มล แปลว่า
มัวหมอง
สันต์ธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความสงบ
จิ๊บ แปลว่า
เล็กน้อย
ธนวัช แปลว่า
ทรัพย์ที่อยู่ในกรอบ
พิชาญเมธี แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความชำนาญมาก
เทพยกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลของเทวดา
วัชรรังสรรค์ แปลว่า
ผู้สร้างเพชร
ศิริธนัตถ์ แปลว่า
ทรัพย์ที่มีประโยชน์และนำมาซึ่งความเจริญ
ภัทชยะ แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
บรมยศ แปลว่า
ยศอันประเสริฐ
วัชรสรณ์ แปลว่า
ที่พึ่งอันเข้มแข็งเหมือนเพชร
วรรณมณี แปลว่า
ผิวพรรณเป็นประกายเหมือนแก้วมณี
ภัสร์ฐิตา แปลว่า
ผู้มั่นคงในแสงสว่าง
อัจฉริยณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นอัจฉริยะ
ธัชมน แปลว่า
ผู้มีใจเป็นธงชัย
ฐิติวิช แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคง
สุพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งที่ดี
นฤมาลย์ แปลว่า
มาลัยของคน
ปองกมล แปลว่า
หมายมั่น
ภัสรี แปลว่า
แสงสว่าง
ภรปราชญ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นนักปราชญ์
แพรปราชญ์ แปลว่า
แพรของนักปราชญ์
สีรุ้ง แปลว่า
เจ็ดสี,มีสีดุจสายรุ้ง
ภัณฑารักษ์ แปลว่า
ผู้ดูแลรักษาสิ่งของ โดยมากได้แก่จำพวกโบราณวัตถุศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานเป็นต้น
พิกุลแก้ว แปลว่า
พิกุลที่เป็นแก้วมณี,ดอกพิกุลที่สูงค่ามาก
ณัฏฐ์ชวนนท์ แปลว่า
ยินดีในเชาว์ปัญญาแห่งนักปราชญ์
สุขภัทรี แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในความสุข
สุดหทัย แปลว่า
สุดหัวใจ
นิติภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งกฎหมาย
ภัทร์สุดา แปลว่า
ลูกสาวที่ประเสริฐ
พิทักษ์สิทธิ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องสิทธิ์
ทัศนวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความคิดดี
ณัฐชไม แปลว่า
นักปราชญ์ทั้งสอง
วีณวีร์ แปลว่า
กล้าหาญดุจพิณ
ลดารัตน์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งแก้วมณี
เพ็ญสุภา แปลว่า
เจริญบริบูรณ์
ณภัสกร แปลว่า
ผู้สร้างแสงสว่างแห่งปัญญา
รินรตา แปลว่า
มีความสุขต่อเนื่องไม่ขาดสาย
พงษ์วิวัฒน์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญงอกงาม
เฌอณัช แปลว่า
ต้นไม้ที่เกิดแต่ปัญญา
ภัทรชดา แปลว่า
[ภัทรชฎา]
ภัทรชฎา แปลว่า
ประเสริฐที่สุด, ชฎาอันประเสริฐ
วินทัญญา แปลว่า
ผู้ได้พบปัญญา
ฐานิษฐา แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่ในความปราถนา
สุวัชร์ แปลว่า
เพชรดี
วิศัยพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้อาศัยสิ่งวิเศษ
ภีรภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความน่าเกรงขาม
มณฑกร แปลว่า
ผู้ประดับตกแต่ง
ประลองพล แปลว่า
ประลองกำลัง
ภุมรินรัตน์ แปลว่า
แมลงแก้ว
วนัสทิยา แปลว่า
วรรณนิตา แปลว่า
เชื้อสายผู้ฝึกตน
ร้อยแก้ว แปลว่า
ถ้อยคำที่เรียงไปตามคำพูดไม่ใช่คำกาพย์กลอน
อัญญ์ฐิมา แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคง หมายถึงนักปราชญ์
รัตติกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลแห่งกลางคืน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี