");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 40001-40100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วิษณุชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะดุจพระนารายณ์
ลัลน์รดา แปลว่า
ความยินดีของหญิงสาว,หญิงสาวที่มีความยินดี
นันทกรณ์ แปลว่า
กระทำด้วยความยินดี
นิช แปลว่า
เป็นตัวเอง,นิรันดร
นีราภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งน้ำ
ศิลาวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญอย่างมั่นคงดุจก้อนหิน
เพ็ญฤดี แปลว่า
มีความสุขมาก
สุภารัฏฐ์ แปลว่า
ประเทศที่มีความเจริญ
วงษ์ แปลว่า
ตระกูล
ลลิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความงาม
ภรณ์ประภา แปลว่า
แสงสว่างที่ค้ำจุน
สิริภาณีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาที่จะกล่าวในสิ่งอันเป็นมงคล
รัตน์จิรากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำในสิ่งที่มีค่ายิ่งและมั่นคง
ณัฐชนม์ แปลว่า
ลมหายใจของนักปราชญ์
พันษะ แปลว่า
[พรรษะ]
ทินมณี แปลว่า
ให้แก้วมณี
นนทชัย แปลว่า
ชัยชนะที่น่ายินดี
ธมนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความยิ่งใหญ่
อาสนะ แปลว่า
ที่นั่ง
ลีลาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ดเนินไป
นารัตน์ แปลว่า
นาแก้ว
นามทัพ แปลว่า
ชื่อทัพ
ธนาวุช แปลว่า
[ธนาวุธ]
สุประวีณ์กร แปลว่า
ผู้สร้างความเฉลียวฉลาดดี
ธิติวันต์ แปลว่า
ผู้ละทิ้งแล้วอย่างมั่นคง
สราภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยศร
เพชรวิชิต แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันเข้มแข็ง
วรินวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงามยิ่ง
เพชรลลิล แปลว่า
งดงามดั่งเพชร
เพชรรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในเพชร
รัชมงคล แปลว่า
มงคลแห่งพระราชา
อชิรวิชย์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอย่างรวดเร็ว
ณิศาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนปัญญาอันยิ่งใหญ่
อมรฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของเทวดา
ศิริชาดา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อนำมาซึ่งความเจริญ
สกุณธิดา แปลว่า
บุตรสาวของนก
สกุลธิดา แปลว่า
บุตรสาวที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
มหาชน แปลว่า
พลเมือง, ราษฎร, คนหมู่มาก
ณภัสนันทน์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในแสงสว่างแห่งปัญญา
รสภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความไพเราะ
กรัณย์พล แปลว่า
ผู้มีกำลังในการทำหน้าที่
อริย์ลภัส แปลว่า
ลาภที่ประเสริฐ
มนัญชยะ แปลว่า
ผู้ชนะใจ
ณภัทรกมล แปลว่า
ใจที่มีความรู้อันประเสริฐ
ศานตมน แปลว่า
ใจที่สงบ
ประจักร์ แปลว่า
ปะทะด้วยจักร
รุจิรางค์ แปลว่า
อายุยืน
เปรมปพัชร์ แปลว่า
แพรวพรพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใสยิ่ง
เศรษฐ์มนตรี แปลว่า
ข้าราชการที่ประเสริฐ
รติชล แปลว่า
สายน้ำแห่งความสุข
วริวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
รุจนา แปลว่า
รุ่งเรือง
่ดา แปลว่า
มาก
ประกายวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส
อุมาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายพระอุมา
พักตร์วิไล แปลว่า
หน้าตางดงาม
ธรรมนอง แปลว่า
เต็มไปด้วยความดี
นลรัตน์ แปลว่า
แก้วที่เปล่งแสง
วิชชกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
พรีมาภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างที่ประเสริฐ
ณัฐชนิษฐ์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาที่จะเป็นนักปราชญ์
ภัทรินรัชต์ แปลว่า
เงินที่ประเสริฐ
พลอยสรา แปลว่า
พลอยของเทวดา
สิรินทร์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เป็นเจ้าแห่งความงดงาม
ประพันธ์อร แปลว่า
สตรีที่เป็นผู้แต่ง
ฐารัช แปลว่า
ผู้มั่นคงในสมบัติ
พัฒนฉัตร แปลว่า
ร่มเงาแห่งความเจริญงอกงาม
วรติมา แปลว่า
ณัฏฐพชร แปลว่า
เพชรของนักปราชญ์
สิรพร แปลว่า
ประเสริฐสุด
สุวงศ์กิจ แปลว่า
หน้าที่ของวงศ์ตระกูลที่ดี
วินัยรัตน์ แปลว่า
ระเบียบที่มีค่ายิ่ง
ระพีภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง
ลัลล์ลลิตา แปลว่า
สวยและมีเสน่ห์
ธนาวร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยทรัพย์
สุธนัฐรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความมั่นคงในทรัพย์ที่ดี
สารายา แปลว่า
อรธนัญญ์ แปลว่า
สตรีที่มีความรู้เรื่องทรัพย์
ปารลี แปลว่า
[ปะราลี]
สรัญภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลม
ปณิชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมามีปัญญา
ปราณิชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีชีวิต
ปาราวลี แปลว่า
ถ้อยคำที่ถึงที่สุด
อุรัสญา แปลว่า
บุตรที่มีความรู้
สุขภาภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่มีแสงสว่างแห่งความสุข
อุรัสรา แปลว่า
อกของเทวดา
เบญจรัศมี แปลว่า
รัศมี ๕ ประการ
ณลินดา แปลว่า
รุจน์รวี แปลว่า
รุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์
ศรีวิเศษ แปลว่า
งดงามยิ่ง
ศิริญาภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศิริวัสสา แปลว่า
สายฝนที่ทำให้เกิดเจริญงอกงาม
ศุภอัจจิมา แปลว่า
รุ่งเรืองและเจริญงอกงาม
รัฐตรา แปลว่า
เครื่องหมายของประเทศ
แสงสุพรรษา แปลว่า
แสงของปีที่ดี
วนันต์ แปลว่า
แนวป่า ชายป่า
ประสานสิทธิ์ แปลว่า
เชื่อมความสำเร็จ
สุขโชค แปลว่า
ผู้มีความสุขเป็นโชคดี
วิธวัช แปลว่า
ธงวิเศษ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี