");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 39801-39900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พัชร์วิรัล แปลว่า
หายากเหมือนเพชร
ปุริน แปลว่า
เมือง
ปุริณ แปลว่า
เมืองที่มีหนี้
อิศวีร์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่
ศศินราธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความงดงามเหมือนพระจันทร์
ธรรมชนินทร์ แปลว่า
ธรรมะของผู้เป็นใหญ่
เบญจญา แปลว่า
ความรู้ ๕ ประการ
วิรุทธิ์ แปลว่า
ปวร แปลว่า
ประเสริฐ
วีรบุรุษ แปลว่า
ผู้กล้าหาญ
ประวิชญาพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ณปภรัตน์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่มีค่ายิ่ง
ปภารัตน์ แปลว่า
รัศมีแก้ว
ภัทร์ชญาณ์ภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากปัญญาอันประเสริฐ
ฐิติพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง
พงศ์วัชร แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเข้มแข็งดุจเพชร
ภคชญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเจริญงอกงาม
ธนกมลาสน์ แปลว่า
ทรัพย์ของพระพรหม,ทรัพย์ที่บริสุทธิ์
เรวินทร์ แปลว่า
ภคจิรา แปลว่า
มีโชคตลอดกาล
เมธิสรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากนักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
สุรพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความสามารถมาก
สุรพัศพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความสามารถมาก
ณัฏฐ์ธยาน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้พินิจพิจารณาด้วยปัญญา
สรพัศ แปลว่า
ผู้มีความสามารถมาก
โสวภา แปลว่า
[เสาวภา]
อัสกรณ์ แปลว่า
การกระทำของม้า
พิรัชพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เกิดมากล้าหาญ
พิรัชพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เกิดมากล้าหาญ
พิมาศพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งแสงทอง
ศศิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายพระจันทร์
เตชินท์พจน์ แปลว่า
ถ้อยคำของผู้มีอำนาจเหนือคนอื่น
สุรัฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความสามารถมากและมั่นคง
พาน แปลว่า
ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด บางชนิดมีรูปทรงคล้ายจาน บางชนิดมีรูปทรงคล้ายขัน เชิงมีรูปร่างต่าง ๆ กัน ใช้สําหรับใส่สิ่งของมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
ศุพิชญ์พงศ์ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์ที่ดี
สหัสพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
สิงหพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีอำนาจดุจราชสีห์
สิงขรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความมั่นคงดุจภูเขา
สุพิชญ์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์ที่ดี
พงษ์พิรัช แปลว่า
เชื้อสายของผู้เกิดมากล้าหาญ
พงศ์ระวี แปลว่า
เชื้อสายของพระอาทิตย์, เชื้อสายของผู้มีความรุ่งเรือง
พงษ์ทวี แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความเจริญงอกงาม
วิรัชพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เกิดมากล้าหาญ
แสงสุริย์ แปลว่า
แสงพระอาทิตย์
วิชญาพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยนักปราชญ์
โปลัญญา แปลว่า
ปัณณ แปลว่า
หนังสือ, ตำรา, ปัญญา
พลอยพัดชา แปลว่า
พลอยและเพลงพัดชา
ศรีศุขพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความสุขความเจริญงอกงาม
ศิลป์พงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของศิลปิน
พงษ์วิริยะ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเพียร
พงศ์พิม แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นแบบอย่าง
พงศ์สุรัส แปลว่า
ผู้เชื้อสายของพระสุรัสวดี
พงศ์สุพัศ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้มีความสามารถดี
พงศ์วายุ แปลว่า
เชื้อสายแห่งลม
พงศ์พิรัช แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้ที่เกิดมากล้าหาญ
รัตนฉัตร์ แปลว่า
ร่มเงาแห่งแก้วมณี
นโรตม์ แปลว่า
คนที่อยู่สูงสุด, พระเจ้าแผ่นดิน
ธิดาธรณ์ แปลว่า
บุตรสาวที่ทรงไว้
ยุภาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและส่งเสริมความรุ่งเรือง
อนังคณ์ แปลว่า
ผู้ปราศจากสิ่งเศร้าหมอง
สุรีรัช แปลว่า
สมบัติของเทวดา
ภรผกา แปลว่า
ดอกไม้ที่ค้ำจุน
พาใจ แปลว่า
นำพาจิตใจ
เพ็ญนีดิ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ด้านกฏหมายพร้อม
เป็นหนึ่ง แปลว่า
เป็นที่หนึ่ง
วารีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาสายน้ำ
วารีพร แปลว่า
สายน้ำที่ประเสริฐ
วารีนุช แปลว่า
น้องสาวที่เปรียบเหมือนสายน้ำ, สตรีที่เปรียบเหมือนสายน้ำ
วิริยภาพ แปลว่า
ผู้มีความเพียรพยายายาม
พริมพิศา แปลว่า
ผู้มีความงดงามอันประเสริฐ
นุชวารี แปลว่า
น้องสาวที่เปรียบเหมือนสายน้ำ, สตรีที่เปรียบเหมือนสายน้ำ
พิชญณัฏฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรอบรู้ในความรู้ทั้งปวง
พรหมศรี แปลว่า
บริสุทธิ์และนำมาซึ่งความเจริญ
พัฒน์ธนัฐ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์ที่มั่นคง
อชิรวดี แปลว่า
ผู้มีความรวดเร็ว
พัชชากร แปลว่า
ผู้สร้างกฏระเบียบ
ภูษณรดี แปลว่า
ผู้ยินดีในเครื่องประดับ
ภัทรลภา แปลว่า
ลาภอันประเสริฐ
ศิร์อัญญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงสุด
พงษ์นรินทร์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นใหญ่เหนือคนทั้งหลาย
วุฒิธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
วรรณบัญชา แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้ออกคำสั่ง
แวววรีย์ แปลว่า
แพรวาวด้วยสิ่งประเสริฐ
ตุลาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งความยุติธรรม
บุญอ่อน แปลว่า
บุญอ่อน
รชตวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีเงิน,ผิวเงิน
มณีวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งแก้วมีค่า
ณัทสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งในการให้ความรู้
อภิรชัย แปลว่า
[อภิชัย]
อำนวยพร แปลว่า
ให้พร
ทองพูล แปลว่า
[ทองพูน]
ทัชชญานินทร์ แปลว่า
ผู้เกิดมาให้ความรู้อันยิ่งใหญ่
อัจฉรารัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่นางฟ้า
อคนาท แปลว่า
มีชื่อเสียงมาก
สุรีพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของเทวดา,วงศ์ตระกูลของผู้กล้าหาญ
อัญชลา แปลว่า
สายน้ำแห่งความรู้
หนึ่งนุช แปลว่า
น้องสาวที่เป็นหนึ่ง, หญิงที่เป็นที่หนึ่ง
พิมพ์ทิพพ์ แปลว่า
งดงามมาก
วิริยนารี แปลว่า
สตรีที่มีความเพียร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี