");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 39701-39800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธรภครส แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความไพเราะและเจริญงอกงาม
ดิศพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่
ศิริศักดา แปลว่า
ความสามารถอันงดงาม
ปริมสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ได้รับสิทธิ์คนแรก
ธนาภพ แปลว่า
ทรัพย์ในแผ่นดิน
ภาณุพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรื่องดุจพระอาทิตย์
ันันทพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความยินดี
นิศากานต์ แปลว่า
กลางคืนอันเป็นที่รัก
อาณาเขต แปลว่า
เขตแดนในปกครองของรัฐบาลหรือเจ้าของแห่งหนึ่งๆ, แดนหรือเขตแดน
พุทธิพัชญ์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งในความรู้ที่อยู่ในกฏระเบียบ
พรรณรวีตา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใส
พลอยภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของแสงที่เกิดจากพลอย
พงษ์ทิพย์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของเทวดา
ทิพาวารี แปลว่า
น้ำทิพย์
โพธิ์เงิน แปลว่า
โพธิ์เงิน
เดือนนภา แปลว่า
ดวงจันทร์บนฟ้า
ปัญจพล แปลว่า
กำลัง ๕ ประการ
สัณหธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความสุภาพ
พิมพ์พงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นแบบอย่าง
สุนันทชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความสุขดี
ป้องเพชร แปลว่า
รักษาเพชร
พรศิริภัท แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเจริญงอกงาม
ระวี แปลว่า
พระอาทิตย์
ศิวะพิมพ์พงศ์ แปลว่า
ผู้ที่เป็นแบบอย่างอันบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส
ศรีสุระพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความงดงามยิ่ง
พนัสศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากป่าไม้
อรรถญากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำด้วยความรู้อันเป็นประโยชน์
ศรีสุพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ดีและงดงามยิ่ง
สุภารัตน แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความเจริญงอกงาม
อรณัฐชา แปลว่า
สตรีที่เกิดแต่นักปราชญ์
ณพิชชา แปลว่า
ปัญญาความรู้
สุภัส แปลว่า
สว่างดี, รุ่งเรืองดี
พิฆเณศวร แปลว่า
ผู้อยู่เหนืออุปสรรคทั้งปวง
นิจวิภา แปลว่า
งดงามเสมอ
สุพัศ แปลว่า
อำนาจที่ดี, มีความสามารถดี
รุสิตา แปลว่า
[รสิตา]
พิมพวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นแบบอย่าง
เบญญาพัตร์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยปัญญา
พนาวลัย แปลว่า
กำไลที่เกิดแต่ป่า
เลิศมงคล แปลว่า
นำมาซึ่งความเจริญสูงสุด
เวชยันต์ แปลว่า
ธงของพระอินทร์
สายรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาวงศ์ตระกูล
พัชธรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการทรงไว้ด้วยกฏระเบียบ
พุธนิสา แปลว่า
ดาวพุธยามค่ำคืน
สุรัสพงศ์ แปลว่า
สัณห์จุฑา แปลว่า
ผู้มีความนอบน้อมมาก
พงษ์ระวี แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง,วงศ์ตระกูลผู้รุ่งเรือง
จรรยาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความประพฤติ
พงษ์กวิน แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ดีงาม
ระวีพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง,วงศ์ตระกูลผู้รุ่งเรือง
ศิวะพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของพระอิศวร,เชื้อสายของผู้ปราศจากกิเลส
ประสิทธิ์พงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
วรรณสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีผิวพรรณงาม,ลูกสาวที่มีชาติตระกูล
พงศ์คีรี แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความหนักแน่นดุจภูเขา
พงศ์วีระ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความกล้าหาญ,เชื้อสายของผู้กล้าหาญ
พงศ์พิสัย แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความสามารถ
ระวิพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้รุ่งเรือง
พงศ์ปวิตร แปลว่า
วงศ์ตระกูลของเจ้านาย
พงษ์ปวิตร แปลว่า
วงศ์ตระกูลของเจ้านาย
พงศ์ศรี แปลว่า
ูผู้ที่นำพาซึ่งความเจริญ
ณัฏฐ์ชานันท์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดแต่นักปราชญ์
ศิริระวี แปลว่า
รุ่งเรืองและเป็นมงคล
ดิษฐพันธ์ุ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายเกี่ยวกับท่าน้ำ
ปวิตร์ระวี แปลว่า
ดลญาพร แปลว่า
ผู้บันดาลความรู้อันประเสริฐ
พงษ์พานิช แปลว่า
เชื้อสายผู้ทำการค้า
วระวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
วระวรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
ภิญณภัทร แปลว่า
ผู้มีปัญญาและความรู้ที่ประเสริฐ
พงษ์วิรัช แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้เกิดมากล้าหาญ
พงศ์ระวิ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง, เชื้อสายพระอาทิตย์
พงศ์ปริตร แปลว่า
ผู้ป้องกันรักษาวงศ์ตระกูล
ปวิชพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลผู้สร้าง
เพชรรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาเพชร
ณัชญ์ชาภัสส์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาเป็นเครื่องนำทาง
ศุภวิชพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีปัญญาที่นำมาซึ่งความเจริญ
สรวิชพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีปัญญามาก
ศิริวิชพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีปัญญาดี
พงศ์พิมพ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นแบบอย่าง
ปวินพงศ์ แปลว่า
[ปวินท์พงศ์]
ปวินท์ณพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่พบความรู้
ปณพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
ประทินพงศ์ แปลว่า
ผู้ทำให้วงศ์ตระกูลสะอาดหมดจด
วินท์ณพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ได้รับปัญญา
โมลีพัฒน์ แปลว่า
เจริญสูงสุด
อังศณา แปลว่า
[อังสนา]
พิมาลย์ แปลว่า
มาลัยวิเศษ, พวงดอกไม้วิเศษ
สิฐาพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
นิตาพร แปลว่า
ผู้ฝึกตนอันประเสริฐ
รักษ์พงศ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องวงศ์ตระกูล
พัชร์วรัล แปลว่า
[พัชร์วรัญ]
ดุจมณี แปลว่า
้มีค่ายื่งเหมือนแก้วมีค่า
สุภัศจี แปลว่า
ผู้งดงามดุจชายาของพระอินทร์
เบ็ญจรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้ว ๕ ประการ
วนิชพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยการค้าขาย
นภัสวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐบนฟ้า, เทวดา
พิมนิภา แปลว่า
งดงามเสมอ
พงษ์รวี แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง, เชื้อสายพระอาทิตย์
สหัสรวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญารุ่งเรืองมาก
พงศ์รวี แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง, เชื้อสายพระอาทิตย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี