");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 3801-3900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เครือฟ้า แปลว่า
เชื้อสายของเทวดา
คำบาง แปลว่า
น้ำทอง
คันธรส แปลว่า
กลิ่นหอม
คุณศักดิ์ แปลว่า
อำนาจความดี
คณิตพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในการคำนวณ
คำพร แปลว่า
ประเสริฐดั่งทองคำ
คุณอัญ แปลว่า
ความรู้และความดี
คมชรัณ แปลว่า
การต่อสู้อันแหลมคม
คำภาษา แปลว่า
ภาษาอันทรงคุณค่า,คำที่ใช้สื่อสาร
แคนคำ แปลว่า
แคนทองคำ
แคนชมพู แปลว่า
แคนที่ทำจากไม้หว้า
คมเดช แปลว่า
มีอำนาจอันแหลมคม
คีตศิลป์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถในการขับร้อง ,ศิลปะในการขับร้อง
คมศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันแหลมคม
คณิศรา แปลว่า
เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คทาเทพ แปลว่า
กระบองของเทวดา
คทาธิป แปลว่า
เจ้าแห่งกระบอง
คำแปง แปลว่า
สร้างทองคำ
คุณายุทธ แปลว่า
รบด้วยความดี
คุณาวัฒน์ แปลว่า
เจริญในความดี
คณิศสิต แปลว่า
รอยยิ้มของผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
คิมตามณี แปลว่า
[คินตามณี]
คำสิงห์ แปลว่า
สิงห์ทอง
คณเดช แปลว่า
กลุ่มผู้มีอำนาจ
คมกฤษณ์ แปลว่า
มีความฉลาดดุจพระกฤษณะ
คมชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาฉลาด
คะนอง แปลว่า
แสดงอาการร่าเริง
เครือทิพย์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
คฑาเทพ แปลว่า
คทาของเทวดา
คำศุกร์ แปลว่า
พระศุกร์และทองคำ
คณิตเขต แปลว่า
คำนวณเขตแดน
คีริน แปลว่า
[คีรินทร์]
คุณธีร์ แปลว่า
ความดีของนักปราชญ์
คณาวุฒิ แปลว่า
มีความรู้มาก
คามิน แปลว่า
[คามินทร์]
คุณัชญ์ชยกิณห์ แปลว่า
ผู้รู้ธรรมและรุ่งเรืองในชัยชนะ
คชรัตน์ แปลว่า
ช้างแก้ว
คมกฤช แปลว่า
มีปัญญาเฉียบแหลม
ครองสุข แปลว่า
ดำรงอยู่อย่างมีความสุข
คมน์พิสิฐ แปลว่า
การไปถึงสิ่งประเสริฐ
จิตติพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความคิด
จิรัชยา แปลว่า
มีชัยชนะตลอดกาล
จันทนา แปลว่า
ไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม บ้างเรียกจันทน์ขาว
จรรยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความประพฤติดี
จันท์แรม แปลว่า
พระจันทร์ข้างแรม
จีระวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามตลอดกาล
จำนง แปลว่า
ประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจ
จอมพญา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ที่สุด
จารุพิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ที่งดงาม
จุฑามณี แปลว่า
ปิ่น
จุฑานิษฐ์ แปลว่า
ประสบความสำเร็จสูงสุด
จารุวรรณ แปลว่า
ผิวงามดั่งทอง
จิราพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดีตลอดไป
จันทราวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามดุจดวงจันทร์, ผู้มีเชื้อสายพระจันทร์
จีรกันยา แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์ มีความงดงาม มีทรัพย์และอายุยืนยาว
จีระนันท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขตลอดกาล
จิรวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง, ผิวพรรณดีตลอดกาล
จตุพร แปลว่า
พร ๔ ประการ
จำลอง แปลว่า
ถ่ายแบบ แทน
จิระพันธุ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่คงอยู่ตลอดกาล
จักรพันธ์ุ แปลว่า
เชื้อสายพระนารายณ์
เจริญรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความเจริญ
จิระพันธ์ แปลว่า
ผูกพันตลอดกาล
จิรพรพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันอันประเสริฐตลอดกาล
จิระพันธ์ุกรณ์ แปลว่า
การกระทำของวงศ์ตระกูลอันยั่งยืน
จีรายุส แปลว่า
ผู้มีอายุยืนยาว
จรีรัตน์ แปลว่า
ศาสตราวุธแก้ว
จรัสศรี แปลว่า
งามผุดผ่อง
จิณห์จุฑา แปลว่า
เครื่องหมายสูงสุด
จิรพันธ์ แปลว่า
ผูกพันกันตลอดไป
จีระภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐตลอดกาล
จิรธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่อยู่ยืนนาน
จิรธิญา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์ที่อยู่ยืนนาน
จิรายุ แปลว่า
มีอายุยืนยาว
จิตติมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในความคิด
จิรปรียา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักตลอดไป
จหมื่นไวย แปลว่า
ตำแหน่งขุนนางในอดีต
จิรวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญตลอดกาล
จีระศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจยั่งยืน
จรรยพรกมล แปลว่า
ผู้มีใจและความประพฤติที่ประเสริฐ
จันทร์เพ็ญ แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
เจนจิรา แปลว่า
ชำนาญตลอดไป
จอมขวัญ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันสูงสุด
จักรพรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายพระนารายณ์
จิตฤทัย แปลว่า
จิตใจ
จิตรเลขา แปลว่า
งดงามดั่งเขียน
จิรัชญาคม แปลว่า
การมาถึงของความรู้ที่ยั่งยืน
จักรพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยจักร,ผู้ผูกพันด้วยแว่นแคว้น
จันทนิภา แปลว่า
เสมอด้วยดวงจันทร์
จีรวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญตลอดกาล
จิตพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยใจ
จิรพัฒน์ แปลว่า
ควาเจริญอันยั่งยืน
จักรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายพระนารายณ์
จินห์นิภา แปลว่า
[จิณห์นิภา]
จิรัสย์ แปลว่า
ผู้อยู่อย่างมั่นคง
จเร แปลว่า
ผู้ดูแลทั่ว ๆ ไป ผู้ตรวจตราทั่ว ๆ ไป
จิติพร แปลว่า
ความคิดประเสริฐ
จุฑารัตน์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย
จุรีรัตน์ แปลว่า
ศาสตราวุธแก้ว, ดาบแก้ว มีดแก้ว
จิราวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง, ผิวพรรณดีตลอดกาล
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี