");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 38301-38400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อธิชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมายิ่งใหญ่
ปริญญ แปลว่า
ผู้รู้รอบ
อรุณรัสมิ์ แปลว่า
แสงสว่างยามเช้า
ธัญญ์จุฑา แปลว่า
สูงสุดด้วยความเจริญ
ธณศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากความรู้ของพระราชา
วิรุฬห์รักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความเจริญงอกงาม
ศิรภพ แปลว่า
ผู้ที่สูงสุดเหนือคนทั้งปวงในแผ่นดิน
ธัชธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งธงชัย
ธันยเทพ แปลว่า
เทวดาที่คอยปกปักรักษา, ผู้ที่ถูกเลี้ยงดูด้วยเทวดา
วงศ์จันทร์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของพระจันทร์, เชื้อสายพระจันทร์
ศักดิ์พสิษฐ์ แปลว่า
อำนาจสูงสุด
ศิรีรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
ฐิติมณฑ์ แปลว่า
เครื่องประดับอันมั่นคง
สุภัทรดา แปลว่า
ความสุขที่ประเสริฐยิ่ง
ณัทชารีย์ แปลว่า
หญิงที่เป็นคนรักและปราถนาในการเป็นผู้ให้ความรู้
ปรีย์ชญา แปลว่า
ผู้รักในวิชาความรู้
วีระกิจ แปลว่า
ผู้กระทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ
เพ็ญสุข แปลว่า
ผู้ที่มีความสุขบริบูรณ์, ผู้ที่เต็มไปด้วยความสุข
ศัลยกิจ แปลว่า
ศัลยแพทย์, ผู้ทำงานเกี่ยวกับการผ่าตัด, แพทย์ผ่าตัด
เปรื่องปราชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์
ณัฎฐชารีย์ แปลว่า
ผู้ที่เป็นหญิงคนรักและมีความปราถนาในการเป็นนักปราชญ์
พิมลณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่บริสุทธิ์
นภาจรีย์ แปลว่า
ผู้ความประพฤติกว้างไกล
ฐิชาพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงในความผูกพัน
อินทุกัญจน์ แปลว่า
ทองคำของพระจันทร์
อรุณวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความรุ่งเรือง
สุเชษฐ์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่มาก
ทิพภาพร แปลว่า
ประเสริฐดุจแสงสว่างจากสวรรค์
บงกชกันย์ แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
สิริมาส แปลว่า
พระจันทร์ที่งดงาม
พัชพล แปลว่า
กำลังที่อยู่ในกรอบ
ธีระบดี แปลว่า
หัวหน้านักปราชญ์
ณิช์ภาวันต์ แปลว่า
ผู้ละเว้นความชั่วด้วยเครื่องนำทางอันบริสุทธิ์
สิตาภัทร แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐด้วยรอยยิ้ม
นลภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในการเปล่งแสง
ณัชกฤตารัตน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาประสบความสำเร็จในความรู้ที่มีค่า
ณัฐภาวินี แปลว่า
ผู้มีความเจริญดุจนักปราชญ์
สิรินนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันงดงาม
วิวัชรา แปลว่า
เพชรวิเศษ
ณัฐสุชวัฒน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเจริญงอกงามดีดุจนักปราชญ์
ณัชวลัญช์ แปลว่า
หนทางของผู้เกิดมามีความรู้
ึดนุสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของตนเอง, ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน, ผู้พึ่งตนเอง
ธชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นธงชัย
นันทภัช แปลว่า
การจำแนกที่น่ายินดี
บุญเลื่องลือ แปลว่า
ความดีที่เลื่องลือ
อรรถเนตร แปลว่า
ประโยชน์ของดวงตา
บวรพช แปลว่า
ระเบียบแบบแผนอันประเสริฐ
บัวใหญ่ แปลว่า
บัวที่มีขนาดใหญ่, ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
สามเรือน แปลว่า
บ้านสามหลัง
ธันย์สินี แปลว่า
หญิงที่เลี้ยงดู
ธนวัสส์ แปลว่า
ผู้ที่มีฝนเป็นทรัพย์
ฐานรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันมั่นคง
เฮง แปลว่า
โชคดี
ปาณสินี แปลว่า
หญิงที่เป็นลมหายใจ
พงศ์พินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดียิ่งในวงศ์ตระกูล
ภัทรณี แปลว่า
การรบที่ประเสริฐ
สยบ แปลว่า
ซบลง ฟุบลง
อุษาศรี แปลว่า
ยามเช้าที่งดงาม, แสงเงินแสงทองที่งดงาม
พุทธยา แปลว่า
ผู้รู้แจ้งเกี่ยวกับยา
ปรีย์ชนา แปลว่า
คนที่เป็นที่รัก
อัฑฒ แปลว่า
ครึ่ง, ชายที่ร่ำรวย
ทัศดาว แปลว่า
ดาวทั้ง ๑๐
รต แปลว่า
ความยินดี, ความสุข, ความพอใจ
อิรชา แปลว่า
ผู้เกิดมาในโลก, ผู้เกิดมาจากน้ำ
มีคุณ แปลว่า
มีพระคุณ
แซม แปลว่า
แทรกขึ้นมาในระหว่าง
เสาร์คำ แปลว่า
พระเสาร์และทองคำ
สุทธิภากร แปลว่า
ผู้สร้างแสงสว่างบริสุทธิ์
บุญสืบ แปลว่า
ความดีที่ต่อเนื่องมา
ศักดิ์รัตน แปลว่า
ดวงแก้วแห่งอำนาจ
ปณัทภูมิ แปลว่า
โลกของผู้ให้ความรู้
เมษาพัชร์ แปลว่า
เพชรเดือนเมษายน, ผู้ที่เกิดเดือนเมษายนอันเข้มแข็ง
พบศิลป์ แปลว่า
พบศิลปะ
ศัตวรรษ แปลว่า
ร้อยปี
ยุทธยง แปลว่า
ผู้เก่งในการรบ
สร้อยงาม แปลว่า
สร้อยที่สวยงาม
อุสรา แปลว่า
พระอาทิตย์
ภัสอันน์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งข้าว
แพรวพัชร์ชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาเข้มแข็งและงดงาม
พงศ์สนิท แปลว่า
ผู้สนิทกับวงศ์ตระกูล
พัชร์มณี แปลว่า
เพชร
ปัณณัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญา
วงษ์พักตรา แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่น่ายกย่องนับถือ
สันติรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความสงบ
วรรณนรี แปลว่า
สตรีที่มีผิวพรรณงาม, สตรีผู้เกิดในตระกูลที่ดี
วรรณนารี แปลว่า
สตรีผู้มีผิวพรรณงาม, สตรีผู้เกิดในตระกูลที่ดี
พนิชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการค้าขาย
อิรวดี แปลว่า
ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในประเทศพม่า, มีน้ำ
ยุคลฉัตร แปลว่า
ฉัตรคู่
นันท์นภัชสรณ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดและมีฟ้าเป็นที่พึ่ง
ภชญะ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดปัญญา
อรสุธีร์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความรอบรู้เหมือนนักปราชญ์
ณัฏฐญา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
อภิดุลย์ แปลว่า
มากจนมิอาจประมาณได้
ฐานิศาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์มีเป็นใหญ่ในความมั่นคง
เหมือนแพร แปลว่า
ดุจดั่งแพร
เทียมจิต แปลว่า
เสมอใจ
ธรณ์ธนนันท์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดีที่เกิดแต่ทรัพย์
ภัตรา แปลว่า
[พัตรา]
ภัตตา แปลว่า
อาหาร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี