");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 38201-38300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภัทรวลัย แปลว่า
กำไลที่ประเสริฐ
นฤมิต แปลว่า
เนรมิต
บรมบุตร แปลว่า
บุตรที่ประเสริฐ
ภีมมังกร แปลว่า
มังกรที่น่าเกรงขาม
บรมวุฒิ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
สิรพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่สูงสุด
ภูมิชัชวาล แปลว่า
ความรุ่งเรืองในแผ่นดิน
อัคฐเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่และมั่นคง
สุรนัยน์ แปลว่า
ดวงตาของเทวดา
ศิธารัตน์ แปลว่า
ความสำเร็จที่มีค่ายิ่ง,ดวงแก้วแห่งความสำเร็จ
ตุลย์ลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความยุติธรรม
ดุษณีย์ แปลว่า
[ดุษณี]
ภานุสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่รุ่งเรือง
ฐิติกัญญ์ แปลว่า
หญิงที่มีความมั่นคง
ศศิอาภา แปลว่า
แสงจันทร์
ทัต แปลว่า
การให้
อธิบดินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือหัวหน้าทั้งปวง
นิลัยรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษานิลที่ยิ่งใหญ่
ธนกาญจน์ แปลว่า
ผู้มีทองคำเป็นทรัพย์
ธัญนิษฐา แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในความเจริญงอกงาม
พิพัฒนพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้เจริญรุ่งเรือง
วาสนาศิริ แปลว่า
ผู้มีวาสนาดี
ศิรินวลี แปลว่า
ถ้อยคำที่งดงาม
ละมุล แปลว่า
[ละมุน]
ธัญตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งโชค
เพ็ญณภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่างแห่งความรู้ที่เต็มเปี่ยม
ปฐมชัย แปลว่า
ผูัมีชัยชนะครั้งแรก
นิติวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในระเบียบแบบแผน
พิชญ์สินิตา แปลว่า
ผู้เป็นนักปราชญ์สตรี
วริฏฐชญา แปลว่า
ความรู้ที่มั่นคงในสิ่งประเสริฐ
ณพลเดช แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากพลังความรู้
จวง แปลว่า
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง กลิ่นหอมร้อน ใบหอมคล้ายใบสะระแหน่ ใช้ทำยา, เทพทาโร
ศิวัชญ์ แปลว่า
ความรู้ในการกำจัดกิเลสให้สิ้นไป, ความรู้ของพระอิศวร
วงจันทร์ แปลว่า
มีลักษณะคล้ายพระจันทร์
หนามเตย แปลว่า
หนามของต้นเตย
นุ้ย แปลว่า
เล็ก น้อย(ภาษาถิ่นใต้),อวบ,อ้วน
พนิฏฐา แปลว่า
ผู้ปราถนาในการอยู่ป่า
พลอยพายัพ แปลว่า
พลอยที่มีแห่งกำเนิดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
รัชอาภา แปลว่า
แสงสว่างของพระราชา
พิรุฬห์วิทย์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามด้วยความรู้
บุญยอด แปลว่า
ความดีที่สูงสุด, บุญสูงสุด
ภานุรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาแสงสว่าง
ปภาวินท์ แปลว่า
ผู้พบแสงสว่าง
ภูเบศรารมย์ แปลว่า
ความยินดีของผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, ความยินดีของพระเจ้าแผ่นดิน
วชิรพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยเพชร, ความผูกพันอันเข้มแข็ง
ศุภวิชญ์กิจ แปลว่า
หน้าที่ของนักปราชญ์ที่ดี
สด แปลว่า
ชุ่มชื่น, ใหม่, ไม่ใช่แห้งเหี่ยว, สดๆ ร้อนๆ, ทันทีทันใด
เทพพล แปลว่า
กำลังของเทวดา
สุทธิ์ศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันบริสุทธิ์
ดาริณกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและเป็นเจ้าหนี้ดวงดาว
รวงข้าว แปลว่า
ช่อของข้าว
เพ็ญตะวัน แปลว่า
พระอาทิตย์เต็มดวง
อภิปรัชญ์กรณ์ แปลว่า
การกระทำด้วยความรู้อันยิ่งใหญ่
ธนิษฐ์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในฤกษ์ธนิษฐะ
ไทแทน แปลว่า
ตอบแทนด้วยความยิ่งใหญ่
ปวรวรรษ แปลว่า
ฝนที่ประเสริฐ
เทพรักษา แปลว่า
ผู้ที่เทวดารักษาคุ้มครอง
สิดาพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลแห่งรอยยิ้ม, วงศ์ตระกูลที่มีรอยยิ้ม
รชตวัน แปลว่า
วันแห่งเงิน
ณัฐพัช แปลว่า
กรอบของนักปราชญ์
วรรณารีย์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
วรรณารี แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเอื้อเฟื้อ
ศรพร แปลว่า
ศรที่ประเสริฐ
ณัฐวินี แปลว่า
[ณัฐวินทินี]
ปุลดา แปลว่า
มากมาย
พีร์ชญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้อันกล้าหาญ
ธันยวงศ์ แปลว่า
ผู้เลี้ยงดูวงศ์ตระกูล
ณัฏฐพรรัต แปลว่า
ผู้ยินดีต่อนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
ณัฐวินทินี แปลว่า
หญิงที่ได้พบนักปราชญ์
จอน แปลว่า
ชายผมข้างหูที่ระลงมาที่แก้ม
วนิชกรณ์ แปลว่า
กระทำการค้า
มานิจ แปลว่า
มาสม่ำเสมอ
วรรธนะ แปลว่า
ความเจริญงอกงาม
เย็นใจ แปลว่า
ชื่นใจ
วัลลภาพร แปลว่า
หญิงผู้เป็นรักอันประเสริฐ
สิรภา แปลว่า
แสงสว่างสูงสุด
พลอยภัทร์ชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาประเสริฐดุจพลอย
ปวีณวัต แปลว่า
ผู้มีความประพฤติที่ชาญฉลาด
วรธีร์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประเสริฐ
ธรรมวินทินี แปลว่า
หญิงที่ได้พบธรรมะ
วรินี แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
ปิยวินทินี แปลว่า
หญิงที่ได้พบผู้เป็นที่รักยิ่ง
วินทินี แปลว่า
หญิงที่ได้พบ
ปานสวรรค์ แปลว่า
เหมือนสวรรค์
ณัฎฐกุลภรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ค้ำจุนวงศ์สกุล
มิตรา แปลว่า
เพื่อน
นันท์ภัส แปลว่า
แสงสว่างที่น่ายินดี
สิงห์ทน แปลว่า
มีความอดทนดุจราชสีห์
ภพนิพิฐ แปลว่า
ผู้ตั้งใจมั่นในแผ่นดิน, ผู้มีความรักยิ่งต่อแผ่นดิน
ศิร์พิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างที่สูงสุด
ธีมนภัส แปลว่า
ผู้มีปัญญากว้างไกล
พิษณุวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามดุจพระนารายณ์
ปรัญญา แปลว่า
ความรู้อื่น
สิริภาพร แปลว่า
แสงสว่างที่งดงามและประเสริฐ
ปัญญพร แปลว่า
ผู้มีปัญญาที่ประเสริฐ
อติวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามมาก
ยุทธพัช แปลว่า
ระเบียบแบบแผนในการรบ
ประถม แปลว่า
ลําดับแรก, ลําดับเบื้องต้น
สมสุภา แปลว่า
เสมอด้วยสิ่งที่ทำให้เจริญงอกงาม
ปณิศรา แปลว่า
เจ้าแห่งตำรา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี