");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 38101-38200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปริณตรา แปลว่า
เครื่องหมายของผู้รู้รอบ
วิมณฑา แปลว่า
ผู้แต่งกายดี
ณัฏฐธมล แปลว่า
ผู้ที่งดงามดุจนักปราชญ์
บุญเทียน แปลว่า
เทียนแห่งความดี
นาราธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งแสงสว่าง
เทพอาทิ แปลว่า
ผู้มีเทวดาเป็นตัวอย่าง
นฤบดี แปลว่า
ผู้เป็นหัวหน้าของคนทั้งหลาย
พงษ์วิสุทธิ์ แปลว่า
ความบริสุทธิ์ของวงศ์ตระกูล
ธรรม์สินี แปลว่า
หญิงที่มีธรรมะ
พัชร์ชศักดิ์ แปลว่า
เพชรที่ทำให้เกิดอำนาจ
ปิ่นพงศ์ แปลว่า
สิ่งสูงสุดของวงศ์ตระกูล
นันทน์เทพ แปลว่า
เทวดาผู้มีความยินดี
เทพกฤต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จเหมือนเทวดา
เหรียญไทย แปลว่า
เหรียญของไทย
สุภาญา แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
นัทธวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในความผูกพัน
นัทธวัธน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในความผูกพัน
อริยสัจจ แปลว่า
ความจริงแท้
อิสรนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นอิสระ, ผู้มีความยินดีในการเป็นใหญ่
นวียา แปลว่า
ผู้ปรารถนาสิ่งใหม่ๆ
ภูน้ำทิพย์ แปลว่า
ผู้เป็นดั่งน้ำทิพย์ของแผ่นดิน
ภาณีภัค แปลว่า
ผู้มีโชคที่เกิดจากการกล่าว
นลินีนาถ แปลว่า
เป็นที่พึ่งของดอกบัว
อัครบุญ แปลว่า
ผู้มีบุญที่ยิ่งใหญ่
วนิยา แปลว่า
ผู้ชื่นชอบการอยู่ในป่า
เดชณดล แปลว่า
บันดาลความรู้ที่ทำให้เกิดอำนาจ
ปิยภ้สร์ แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่รัก
พัตราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับคือเสื้อผ้า
เดชเมฆา แปลว่า
เมฆที่มีอำนาจ
พันธุ์อร แปลว่า
หญิงที่เกิดมาในวงศ์ตระกูลที่ดี
เดชาดล แปลว่า
บันดาลอำนาจ
เทพบัญชา แปลว่า
คำสั่งของเทวดา
เดชาเดชน์ แปลว่า
ลูกศรที่มีอำนาจ
ศศพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระจันทร์
บุญนำพา แปลว่า
ผู้นำพาความดี
สิราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับสวมศีรษะ
สหบดี แปลว่า
เป็นใหญ่ร่วมกัน
ภานุวัต แปลว่า
ความประพฤติที่รุ่งเรือง
เพชรกนกวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีทั้งเพชรและทอง, วงศ์ตระกูลที่ร่ำรวย
ธนพัชญ์ แปลว่า
ความรู้อันเกี่ยวกับทรัพย์ที่อยู่ในกรอบ
อชิรเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งความเร็ว, เจ้าแห่งความเร็ว
ปราวีณา แปลว่า
[ปวีณา]
ศรีอัมพร แปลว่า
ท้องฟ้าที่งดงาม
อดุล แปลว่า
ชั่งไม่ได้, ไม่มีอะไรเปรียบ, ไม่มีอะไรเท่า
ศราวัลย์ แปลว่า
สายศร
วดี แปลว่า
มี
พรพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
วิญญัติ แปลว่า
การเคลื่อนไหวให้รู้ความหมาย
วรเวทย์ แปลว่า
พึงเรียนรู้ในสิ่งประเสริฐ
อรัญญานาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของป่าไม้
พิมพกร แปลว่า
ผู้กระทำตนเป็นแบบอย่าง
ลักษณ์ณภัทร แปลว่า
ลักษณะของผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ณมนภา แปลว่า
แสงสว่างของใจที่ปัญญา
อ้วน แปลว่า
มีเนื้อและมันมาก, โตอวบ
ดารินภ์ แปลว่า
แสงดาว
พิทักษ์ราษฎร์ แปลว่า
ผู้ปกป้องประชาชน
ดารินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งดวงดาว
ดารินช์ แปลว่า
ผู้เกิดจากดวงดาว
ไปรย์ชญา แปลว่า
ผู้รักในวิชาความรู้
อธิชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ปณิตชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความรู้
เทพเกษม แปลว่า
มีความสุขเหมือนเทวดา
เอกปวีณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในปัญญา
ธงเทพ แปลว่า
ธงของเทวดา
ภวัตธรรมพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลผู้ที่มีความเจริญในธรรม
พรชาญวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดความชำนาญอันประเสริฐ
ดากานดา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักมาก
วนิชากร แปลว่า
ผู้ทำการค้า
อสิตาพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีกระบี่
ศุภทัต แปลว่า
ผู้ให้สิ่งอันเป็นมงคล
มโนชย์ แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากความคิด
อัปสรชล แปลว่า
น้ำของนางฟ้า
นวสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จในสิ่งใหม่ๆ, ความสำเร็จ ๙ ประการ
ศุภพิสิษฐ์ แปลว่า
ผู้ดีเลิศในการนำมาซึ่งความเจริญงอกงาม
ธนงค์เดช แปลว่า
อำนาจแห่งองค์ประกอบของทรัพย์
ธามเดช แปลว่า
อำนาจแห่งยศศักดิ์
สกุลเดช แปลว่า
อำนาจของวงศ์ตระกูล
้เศรษฐฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
ณปุโรหิต แปลว่า
พราหมณ์ที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ที่มีความรู้
ฐานะเดช แปลว่า
มีอำนาจมั่นคง
พญาสิงห์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือราชสีห์ทั้งปวง
ราศีสิงห์ แปลว่า
ราศีที่ ๕ ในจักรราศี มีรูปสิงโตเป็นสัญลักษณ์
สุทธิกาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่บริสุทธิ์
ศิวพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยพระอิศวร, ผู้ผูกพันกับพระนิพพาน
เทพสิงห์ แปลว่า
เทวดาแห่งราชสีห์
สิงหบดี แปลว่า
พญาราชสีห์
ธนาสิงห์ แปลว่า
ราชสีห์ที่มีทรัพย์
เอกสิงห์ แปลว่า
ราชสีห์ที่เป็นหนึ่ง
ศุภสิงห์ แปลว่า
ราชสีห์ที่นำมาซึ่งความเจริญ
นามสิงห์ แปลว่า
ราชสีห์ผู้มีชื่อเสียง
อิษฎาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่น่าปรารถนา
อัญลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
เพลินพร แปลว่า
ผู้เพลิดเพลินในสิ่งประเสริฐ
สำมะโน แปลว่า
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติ โดยการแจงนับ จากทุกหน่วยเกี่ยวกับเรื่อง นั้น ๆ
ฐิดายุ แปลว่า
ผู้มีอายุยืนยาว
วรัตม์ชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะที่ประเสริฐสุด
วรางกูร แปลว่า
หน่อเนื้อที่ประเสริฐ
ตฤณภัท แปลว่า
ประเสริฐดุจต้นหญ้า
นิธินาท แปลว่า
ชื่อเสียงอันเกิดจากขุมทรัพย์
ลำดวล แปลว่า
[ลำดวน]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี