");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 38001-38100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วสนต์ แปลว่า
ฤดูใบไม้ผลิ
อสมากร แปลว่า
ผู้สร้างที่ไม่เหมือนใคร
ธัญญธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
พยุหล แปลว่า
ลมพายุและแผ่นดิน
นิฎฐา แปลว่า
ความสำเร็จ
ภัททพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
สิดาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยรอยยิ้ม
พลอยธัญชา แปลว่า
พลอยที่เกิดจากสิ่งที่ดี
ทวิตา แปลว่า
มีสอง
ึสุนันท์ แปลว่า
มีความสุขดี
ธีรพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบของนักปราชญ์
ธัญวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรือง
วาทิตย์ แปลว่า
[วาทิศ]
วรัตธนา แปลว่า
ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
วาทิศ แปลว่า
เจ้าแห่งถ้อยคำ
สมสมัย แปลว่า
วลีย์ แปลว่า
ผู้มีถ้อยคำที่ดี
สรามล แปลว่า
ศรที่บริสุทธิ์
นนทวัส แปลว่า
ฝนที่น่ายินดี
ปัณยา แปลว่า
[ปัญญา]
ปรีย์ชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันเป็นที่รัก
ผิง แปลว่า
ทำให้อุ่นหรือร้อนด้วยวิธีอังไฟ
พุทธจิต แปลว่า
ผู้รู้แจ้ง
ทัชฤทัย แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาให้ดวงใจ, ผู้ที่เกิดมาให้ความรัก
ภคณ์อวัศยา แปลว่า
โชคที่เกิดจากหมอกความรู้
พิณพิสุทธิ์ แปลว่า
พิณที่บริสุทธิ์
ณพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลผู้มีความรู้
ยิหวา แปลว่า
ดวงชีวิต, ดวงใจ
สุุรวิทย์ แปลว่า
ความรู้ของเทวดา, ผู้ที่มีความรู้มาก
แสงนิล แปลว่า
แสงจากนิล
เมราณี แปลว่า
พระราชินีผู้เป็นดั่งมารดา
ณัฐพน แปลว่า
ป่าไม้ของนักปราชญ์
สรณรมย์ แปลว่า
ผู้มีความสุขเป็นที่พึ่ง
ลัทธพรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณงาม, ผู้เกิดมาในวงศ์ตระกูลที่ดี
ยวงคำ แปลว่า
ยวงทอง
วัชรพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เข้มแข็ง, เชื้อสายแห่งเพชร
เอกศักย์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นหนึ่ง
อักษรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งตัวอักษร, ผู้เป็นใหญ่เหนือตัวอักษร
ศิริพัชร แปลว่า
เพชรที่งดงาม, เพชรที่นำมาซึ่งความเจริญ
นิชาพร แปลว่า
ประเสริฐตลอดกาล
วจี แปลว่า
การกล่าว
ศิลาพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้เข้มแข็ง, เชื้อสายของหิน
เบ็ญจวรรณ แปลว่า
๕ สี
ทรงเกียรติ แปลว่า
มีเกียรติ
ณัฏฐ์สิตา แปลว่า
รอยยิ้มของนักปราชญ์
ปุณณภัสสร์ แปลว่า
เต็มไปด้วยแสงสว่าง, เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง
อิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จ
ณัชยภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งชัยชนะที่เกิดจากความรู้
ธนรท แปลว่า
ผู้มีช้างเป็นทรัพย์
เดือนเต็มดวง แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
อัครกร แปลว่า
ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่
เตรียมใจ แปลว่า
เตรียมตนและจิตใจให้พร้อม
พิรุณทิพย์ แปลว่า
ฝนจากสวรรค์
ดวงภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนดวงชะตา
สุขศรี แปลว่า
งดงามด้วยความสุข
สุทธิมณฑน์ แปลว่า
ผู้ประดับตนดวยความบริสุทธิ์
วินิตรัตน์ แปลว่า
ผู้อบรมมาดีและมีคุณค่า
นวรัศมิ์ แปลว่า
รํศมี ๙ ประการ
เพ็ญโฉม แปลว่า
รูปร่างสมส่วน
หนูนิด แปลว่า
ชื่อเรียกเด็กหญิงเล็ก ๆ ที่ชื่อนิด
ณัฎฐ์วรัญญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความรู้อันประเสริฐ
ศุวัฒน์ชัย แปลว่า
ชัยชนะที่นำมาซึ่งความเจริญ
พุทธธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่ตื่นรู้
พิมพ์พิลาวัณย์ แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
วัศกร แปลว่า
ผู้สร้างอำนาจ, กำราบ
ปิยพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
เพชรพรรณราย แปลว่า
เพชรที่ส่องประกาย
วนัฐ แปลว่า
ป่าไม้ที่คงอยู่ตลอดไป
หวง แปลว่า
หวงแหน
ฐิติญากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้อันมั่นคง
ขิง แปลว่า
พืชพวกว่าน รสเผ็ด ใช้ประกอบกับเครื่องอาหารและทำยา
นันท์นรี แปลว่า
สตรีที่มีความยินดี
เสงี่ยมศักดิ์ แปลว่า
ระมัดระวังในการใช้อำนาจ
ศิวณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่หมดสิ้นจากกิเลส
พงษ์พิสิษฐ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นเลิศ
ธนกิตติ์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงชื่อเสียงในทรัพย์
ธิษณ์ชัญญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
ภวินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
นิติศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันเกิดจากกฎหมาย
วรวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ปริฐา แปลว่า
มั่นคงโดยรอบ
ปูรณ์ภัสสร แปลว่า
มีแสงสว่างเจิดจ้า
ภูวิชชญา แปลว่า
นักปราชญ์ของแผ่นดิน
มหรรณพ แปลว่า
ทะเลใหญ่, ห้วงน้ำใหญ่
สุทธิธาร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์, สายน้ำที่บริสุทธิ์
ปัณชยชญ์ แปลว่า
ตำราความรู้แห่งชัยชนะ
ธันย์ธนิต แปลว่า
มีทรัพย์ที่เลี้ยงดู
ดำรงทรัพย์ แปลว่า
ทรัพย์ที่คงอยู่
พชรธฤต แปลว่า
มั่นคงเหมือนเพชร
พชรหฤษฎ์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในเพชร
เเพรวพริมา แปลว่า
ประเสริฐและแวววาว
พนวรรธน์ แปลว่า
ความเจริญของป่าไม้
สุภสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จในสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
ปรางคณิน แปลว่า
แก้มของหมู่คณะ
ธริณญดา แปลว่า
นักปราชญ์ที่ทรงไว้ซึ่งการเป็นเจ้าหนี้
มนภัทร แปลว่า
ผู้มีใจประเสริฐ
หนูไกร แปลว่า
ชื่อเรียกเด็กหญิงเล็ก ๆ ที่ชื่อไกร
ภคภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในโชค
พรรณฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงในวงศ์ตระกูล
ยศวิญญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีเกียรติคุณ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี