");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 37901-38000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทอวดี แปลว่า
มีการทอ
วันวรัศมิ์ แปลว่า
วันที่มีความรุ่งเรือง
นภัสวลัย แปลว่า
กำไลสวรรค์
พิชยะ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
หมี แปลว่า
สัตว์ป่าสี่เท้า ขนหนา ขึ้นต้นไม้ได้ มีหลายชนิด
พนธ์ แปลว่า
ผูกพัน
นันทนัทธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยความสุข
พัฒนพรพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้มีความเจริญประเสริฐ
มนัสมนต์ แปลว่า
ผู้มีความหลงไหล
ทัตธนา แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์
พรรณธิวา แปลว่า
[พรรณทิวา]
พิศลยาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้ที่ไม่มีความทุกข์ร้อน
ไพรพนา แปลว่า
ป่าไม้
สุวีชนี แปลว่า
พัดที่ดี
ณัทดาวิก แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ที่งดงาม
ณัฏฐ์ชาญา แปลว่า
ปัญญาอันเกิดแต่นักปราชญ์
เวชสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเป็นแพทย์
วิษณุกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำการคุ้มครอง, การกระทำของพระนารายณ์
สุวะดี แปลว่า
[สุวดี]
เทียมเพ็ญ แปลว่า
ผู้ที่เต็มแล้ว
ธยานี แปลว่า
ผู้ที่ใช้สติปัญญาคิดไตร่ตรองโดยแยบคาย
นรันต์ภัทร แปลว่า
คนที่ถึงที่สุดแล้วในสิ่งประเสริฐ
ณัชกานต์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันเป็นที่รัก
ณัฐศรัญญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรอบรู้เรื่องศร
ปริมรยา แปลว่า
ณัฐวัชร์ แปลว่า
เข้มแข็งดุจนักปราชญ์, เพชรของนักปราชญ์
นนท์ณภัทร แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้อันประเสริฐ
เดชาวัชร์ แปลว่า
อำนาจของเพชร
ณัฏฐ์ติชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้ ๓ ประการ
ณัฏฐ์เตชิน แปลว่า
อำนาจของนักปราชญ์
ศิร์ณัฐกมล แปลว่า
ยอดดวงใจของนักปราชญ์
ฐาเตชิน แปลว่า
มีอำนาจอันมั่นคง
ณัฏฐ์ธัญญา แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
ณัฐธัญญา แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
รินธาร แปลว่า
น้ำที่ไหลเรื่อยๆ
ธฤตติ์ แปลว่า
ผู้ที่ตั้งมั่นใน ๓ ประการ
สุนทรีพร แปลว่า
หญิงงามที่ประเสริฐ
สุนทรีย์พร แปลว่า
ความงามอันประเสริฐ
มาฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของพระจันทร์
สุทธิ์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่บริสุทธิ์
ทัศน์ดาว แปลว่า
มองดวงดาว
สาริตา แปลว่า
มีสาระ, เป็นแก่นสาร
ณฤทธพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจอันเกิดจากความรู้
ปริมฉัตร แปลว่า
ภณภวินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโลกด้วยการพูด
พรรณประภา แปลว่า
แสงสว่างของวงศ์ตระกูล
ณัชสุคนธ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ที่หอมหวล
สุพิชญ์การ แปลว่า
หน้าที่ของนักปราชญ์
มณีอร แปลว่า
หญิงสาวที่มีคุณค่า
รวิววรณ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส, เชื้อสายพระอาทิตย์
ปีมงคล แปลว่า
ปีที่นำมาซึ่งความเจริญ
วิรทยา แปลว่า
ผู้มีความเอื้อเฟื้อและกล้าหาญ
พิรุฬห์พร แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามที่เป็นเลิศ
ไพพรรณ แปลว่า
สีเงิน
ศุภกฤษฎ์ แปลว่า
ข้าวกล้าอันเป็นมงคล
ลภัสสา แปลว่า
ลาภ
สิริสัมพันธ์ แปลว่า
ความสัมพันธ์ที่ดีงาม
ธันยภัทร์ศิริ แปลว่า
เลี้ยงดูด้วยความงดงามอันประเสริฐ
้กร แปลว่า
แสงสว่าง, ผู้สร้าง
ศิริภัคร์ แปลว่า
แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่และเป็นมงคล
ธันยภัทร์สินี แปลว่า
หญิงที่มีโชคอันประเสริฐ
ศิริธันยภักษ์ แปลว่า
งดงามด้วยอาหารที่ดี
สาว แปลว่า
หญิงวัยรุ่น
ศรีทอง แปลว่า
ทองที่งดงาม
พัชชฎาภรณ์ แปลว่า
สิ่งสูงสุดที่อยู่ในกรอบ
นัยภัค แปลว่า
โชคที่สำคัญ
สุจิรดา แปลว่า
งดงามมาก
ศิริธันยธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งโชคอันเป็นมงคล
ศีรฉัตร แปลว่า
ยอดฉัตร, ฉัตรสูงสุด
ธันยศิริภักษ์ แปลว่า
เลี้ยงดูด้วยอาหารที่ดี
ใบเงิน แปลว่า
ใบเงิน
อัมพาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนมารดา
ภาสวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญที่รุ่งเรือง
สุธารัฐ แปลว่า
น้ำทิพย์ของประเทศ
โสภาวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
อภิราม แปลว่า
พระรามผู้ยิ่งใหญ่
สิรินท์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เป็นเจ้าแห่งความงาม
ปาณวัช แปลว่า
ผู้ใช้ชีิวิตอยู่ในกรอบ
วนิชา แปลว่า
ผู้ทำการค้า
สิริวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
สัณห์สินี แปลว่า
หญิงที่สุภาพเรียบร้อย
ภัสรียา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง, ผู้มีความรุ่งเรือง
สุภัสรียา แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรืองดี
มนรัตน์ แปลว่า
ใจแก้ว
พีรอนงค์ แปลว่า
หญิงงามที่มีความกล้าหาญ
น้อง แปลว่า
ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดทีหลัง ลูกของอาหรือของน้า
เเข แปลว่า
พระจันทร์
ภูสุดา แปลว่า
ลูกสาวของแผ่นดิน
ประชิด แปลว่า
เข้าถึงตัว, เข้าชิดตัว
พัชธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่อยู่ในกรอบ
พันวา แปลว่า
สองพันเมตร, ยาวมาก
ต้อม แปลว่า
นาริสรา แปลว่า
สตรีผู้เป็นใหญ่
ธนารัช แปลว่า
ทรัพย์สมบัติ
สหวรรธน์ แปลว่า
เจริญร่วมกัน
ไพรวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มาจากป่า
ภูมิธเนศ แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในแผ่นดิน
พัฒน์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความเจริญงอกงาม
ศุภมิตรา แปลว่า
เพื่อนที่นำมาซึ่งความเจริญ
พัชทิพา แปลว่า
กรอบเวลากลางวัน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี