");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 37301-37400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นิมมาน แปลว่า
การสร้าง การแปลง การทํา การวัดส่วน
วิรชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันกล้าหาญ
ธิญาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้ของนักปราชญ์
พัฒน์ราณี แปลว่า
ราชินีแห่งความเจริญเรือง
ปดิวรัดา แปลว่า
ภริยาที่ซื่อสัตย์และภักดีต่อสามี
ธัญญากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักแห่งโชคชะตา
สิรณี แปลว่า
สิกานต์ แปลว่า
[ศิกานต์]
พิชญามณี แปลว่า
ดวงแก้วของนักปราชญ์
ณภิญญ์ญา แปลว่า
ปัญญาความรู้
สัญห์สินี แปลว่า
หญิงผู้มีความสุภาพ
สุรตา แปลว่า
ความยินดียิ่ง, ดวงตาของเทวดา
สุภวัทน์ แปลว่า
คำพูดที่เป็นมงคล
ตระการชาติ แปลว่า
เกิดมางดงาม
ศันศนีย์ แปลว่า
[ศันสนีย์]
โศภนิศ แปลว่า
[โสภณิศ]
สฐะ แปลว่า
ผู้ทุจริต,ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม
อโศกา แปลว่า
ผู้ไม่โศกเศร้า
พรจิตร แปลว่า
ผู้งดงามอันความประเสริฐ,ผู้ที่มีจิตใจประเสริฐ
ทิพย์พิยา แปลว่า
ธนัณพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้ในทรัพย์
เบญญิศา แปลว่า
เจ้าปัญญา
เพ็ญพิศุทธิ์ แปลว่า
บริสุทธิ์และเต็มเปี่ยม
ลิขิตภัททิ์ แปลว่า
ผู้เขียนสิ่งประเสริฐ
เอกริน แปลว่า
เอกรินทร แปลว่า
บัวตอง แปลว่า
ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง ดอกมีสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวันแต่มีขนาดเล็กกว่า
พัชรศรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันเข็มแข็ง
ปิยะเดช แปลว่า
อำนาจอันเป็นที่รัก
เศรษฐะวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
วลิตา แปลว่า
ผู้มีถ้อยคำ
บุญอนันต์ แปลว่า
ความดีมากไม่สิ้นสุด
วลัญชาภรณ์ แปลว่า
ประดับด้วยเครื่องหมาย
รพีพัตร แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความรุ่งเรือง
พิมดา แปลว่า
แบบอย่าง
ธรพัต แปลว่า
ผู้รักษาความประพฤติดี
พาวิณี แปลว่า
[ภาวินี]
วิยะนา แปลว่า
[วิยะดา]
พิมพ์ญาณี แปลว่า
ผู้ที่มีนักปราชญ์เป็นแบบอย่าง
พงศ์ณัฐ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
ภูเก็ต แปลว่า
จังหวัดภูเก็ต
พรรณดี แปลว่า
ผิวพรรณงาม
ปราลี แปลว่า
[ปะราลี]
ทิชดา แปลว่า
ธราทร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความห่วงใย
พิธา แปลว่า
ความรุ่งเรือง
วิสรรชนีย์ แปลว่า
เครื่องหมายสระรูปดังนี้ ะ ใช้ประหลังอักษร
น้ำ แปลว่า
น้ำ
อรสินีย์ แปลว่า
[อรสินี]
ลภาภัช แปลว่า
ผู้จำแนกลาภผล
ฐานพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มั่นคง
บัญญวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในปัญญา
เอียด แปลว่า
เล็ก
ประภัทชายา แปลว่า
ภรรยาผู้ประเสริฐ
วิสรรชนี แปลว่า
[วิสรรชนีย์]
ชัด แปลว่า
ประจักษ์แจ้ง แจ่มแจ้ง
สุนีย์กานต์ แปลว่า
ที่รักผู้มั่นคงในความดีงาม
วัชรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษากรอบ,ผู้รักษากฏระเบียบ
ศิริศาสตร์ แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ภัณทิรา แปลว่า
[ภัณฑิรา]
รัฐวุฒิชัย แปลว่า
ประเทศที่ชนะด้วยความรู้
ประโชค แปลว่า
มีโชคมาก
ทัศนนันท์ แปลว่า
ยินดีในความคิดเห็น
ปารินทร แปลว่า
ราชสีห์
แพรรดา แปลว่า
แพรที่งดงาม
สุรพศ แปลว่า
มีอำนาจเข้มแข็ง
อรจิตรา แปลว่า
หญิงผู้งดงาม,หญิงที่มีจิตใจงาม
อรุโณชิตา แปลว่า
เริ่มมีชัยชนะ
ณัชวรัตม์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันประเสริฐและสูงสุด
ต้น แปลว่า
ลำต้นของต้นไม้
อมิตรา แปลว่า
ผู้ไม่มีเพื่อน
พรยมล แปลว่า
คู่ที่ประเสริฐ
นารามาศ แปลว่า
น้ำทอง
ปรางค์สุธีร์ แปลว่า
เจดีย์ของนักปราชญ์
ปทิตชัย แปลว่า
ชัยชนะอันรุ่งเรือง
ธารานิรมิตร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งมิตรที่ไม่ดี->[ธารานิรมิต]
อัมพกาวดี แปลว่า
มารดา
อภิรติ แปลว่า
ผู้ยินดียิ่ง
วัย แปลว่า
เขตอายุ, ระยะของอายุ, ช่วงของอายุ
ธารานิรมิต แปลว่า
สายน้ำที่เกิดจากการดลบันดาล
รุ่งลักษณ์ศิริ แปลว่า
ลักษณะอันรุ่งเรืองและเป็นมงคล
ธันยปพร แปลว่า
ผู้มีโชคอันประเสริฐ
ปุณณกิจ แปลว่า
ผู้เต็มที่ในการทำงาน
ธัญศยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและอาศัยโชค
สม แปลว่า
เสมอ
สรัญรัช แปลว่า
พระราชาผู้ทรงรอบรู้เรื่องศร
ปุณธีรา แปลว่า
ผู้มีความรู้เต็มเปี่ยม
พรนรินทร์ แปลว่า
พรของพระราชา, พระราชาผู้ประเสริฐ
ธนัญกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักในความรู้เรื่องทรัพย์
ธนินกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของเศรษฐี
ธนันญา แปลว่า
ความรู้อันทำให้เป็นเศรษฐี
วรรณวษา แปลว่า
สายฝน
วันลียา แปลว่า
[วลียา]
วยุรฉัตร แปลว่า
[มยุรฉัตร]
นนทิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความยินดี
ณฐภคพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยโชคของนักปราชญ์
นิษฐ์ชิตา แปลว่า
ผู้ชนะในความสำเร็จ
ศุภรัช แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงนำมาซึ่งความเจริญ, สมบัติิอันเป้นมงคล
สหภาพ แปลว่า
การอยู่ด้วยกัน, หมู่คณะที่ร่วมกัน
สหยศ แปลว่า
มีเกียรติและศักดิ์ศรีร่วมกัน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี