");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 3601-3700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กลทีป์ แปลว่า
เปรียบเสมือนแสงสว่าง
กลรัตน์ แปลว่า
เป็นดุจดั่งรัตนะ ประเสริฐสุด
กลวิชร แปลว่า
ดุจดั่งเพชร
กลิกา แปลว่า
ดอกไม้ตูมกำลังจะบาน
กวิดา แปลว่า
กาพย์กลอน
กวิตา แปลว่า
กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธ์
กวิน แปลว่า
ดีงาม
กวินทรา แปลว่า
จอมกวี นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ๋
กวินธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ดีงาม
กวินนาฎ แปลว่า
หญิงสาวผู้ดีงาม
กวินภพ แปลว่า
มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม
กวิสรา แปลว่า
ยอดกวี ยอดผู้ฉลาด
กษมา แปลว่า
อดทน อดโทษ อดแผ่นดิน
กษิดิศ แปลว่า
เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กษิดิ์เดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจในแผ่นดิน
กษิตินาถ แปลว่า
ที่พึ่งของโลก
กษิรา แปลว่า
น้ำนม
กสานติ์ แปลว่า
ความสงบ
กสิณา แปลว่า
ทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ
ก่อกุศล แปลว่า
สร้างความดี
ก้องภพ แปลว่า
มีชื่อเสียงก้องโลก
กังสชิต แปลว่า
ผู้ชนะพระยากงส์ คือพระกฤษณะ
กัชชลา แปลว่า
กนกนาถ แปลว่า
มีทองเป็นที่พึ่ง
กัญจนพร แปลว่า
ประเสริฐดุจทองคำ, ทองคำอันประเสริฐ
กัญจน์อมล แปลว่า
ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดั่งทอง
กัญชพร แปลว่า
ประเสริฐสุดดั่งน้ำดอกไม้
กัญชรส แปลว่า
น้ำดอกไม้
กัญญ์วรา แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กันติชา แปลว่า
เกิดมาด้วยความรัก
กันติศา แปลว่า
เจ้าแห่งความรัก
กันติทัต แปลว่า
ผู้ให้ความรัก
กันตินันท์ แปลว่า
ยินดีในความรัก
กันติยา แปลว่า
ความรัก
กันทร แปลว่า
ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันทรา แปลว่า
ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันธิชา แปลว่า
เกิดใกล้ทะเล
กันยกา แปลว่า
หญิงวัยรุ่น
กัลย์สุดา แปลว่า
ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
กาจพน แปลว่า
มีพลังกล้าแข็ง
กานดิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กานต์กนีย์ แปลว่า
น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก
กานต์ชนิต แปลว่า
ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บัลดาลสิ่งปราถนา
กานต์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กานต์ธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กานต์มณี แปลว่า
แก้วงาม
กานต์ยุพน แปลว่า
ความสวยกันน่ารัก
กานต์รวี แปลว่า
พระอาทิตย์อันงดงาม
กานต์สิรี แปลว่า
เป็นมิ่งขวัญเป็นที่น่ารัก
กานติมา แปลว่า
งามน่ารัก
การัณยภาศ แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรืองแห่งการงาน
การิต แปลว่า
ให้กระทำแล้ว
การิน แปลว่า
ผู้สร้างผู้กระทำ
กิตติกวิน แปลว่า
งามด้วยเกียรติ
กิตติธัช แปลว่า
มีชื่อเสียงปรากฎ
กิตติธรา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
กิตติกา แปลว่า
ผู้มีเกียรติ
กิตติพศ แปลว่า
มีชื่อเสียงและอำนาจ
กิตติพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติภณ แปลว่า
มีชื่อเสียงด้านการพูด
ขวัญชนกนันท์ แปลว่า
ความยินดีของผู้ให้กำเนิดและเป็นมิ่งขวัญ
ขจรจิตต แปลว่า
ความคิดที่กระจายไป
ขัตติยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของผู้เป็นเชื้อกษัตริย์
เขมวดี แปลว่า
หญิงผู้มีความเกษม
เขมิศดา แปลว่า
มีความสุขมาก
ขวัญณัทกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญ เป็นที่รัก และให้ความรู้
ขวัญฟ้า แปลว่า
มิ่งขวัญของสวรรค์
ขวัญประภา แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นมิ่งขวัญ
ข้าวหอม แปลว่า
ข้าวที่มีกลิ่นหอม
ขันตี แปลว่า
ความอดทนอดกลั้น
ขวัญกมล แปลว่า
ดอกบัวที่เป็นมิ่งขวัญ,ขวัญใจ
ขวัญญามนัส แปลว่า
ใจที่มีปัญญาเป็นมิ่งขวัญ
ขจรวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่แผ่ออกไป
ขยานี แปลว่า
ขวัญภิรมย์ แปลว่า
มิ่งขวัญที่พอใจยิ่ง
เข็มอัปสรณ์ แปลว่า
เข็มที่มีน้ำเป็นที่พึ่ง
ขวัญรตา แปลว่า
มิ่งขวัญที่น่ายินดี
ขวัญแก้ว แปลว่า
มิ่งขวัญอันสูงสุด
เขมนรินทร์ แปลว่า
พระราชาผู้มีความสุข
เขมมา แปลว่า
มีความเกษมดุจพระจันทร์
เข็มเพชร แปลว่า
เข็มที่มีความแข็งดั่งเพชร, เข้มแข็งและฉลาดเฉียบแหลม
เขมณิช แปลว่า
มีความสุขอันบริสุทธิ์
ขจรพิชญ์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือเหมือนนักปราชญ์
ขจีเนตร แปลว่า
ตางาม
ข้าวอุ่น แปลว่า
ข้าวที่อุ่น
ข้าวเหนียว แปลว่า
ข้าวเหนียว
ขวัญสกุล แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญของวงศ์ตระกูล
ขันทอง แปลว่า
ขันทองคำ
ขวัญข้าว แปลว่า
ข้าวอันเป็นมิ่งขวัญ
ขุนน์พัฒน์ แปลว่า
ขวัญเนตร แปลว่า
ขวัญตา,รักมาก
ขจรศรี แปลว่า
ผู้มีความงามอันเลื่องลือ
ขวัญสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญนิดา แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งการฝึก
เขมร แปลว่า
คนชาติหนึ่งอยู่ระหว่างไทยกับ ญวน
ขวัญเวียง แปลว่า
เป็นมิ่งขวัญของเมือง
แข่งแข แปลว่า
ประชันโฉมกับพระจันทร์
เขมากร แปลว่า
บ่อเกิดของความปลอดภัย, ผู้สร้างความสุขสบาย
ขจรยศ แปลว่า
เกียรติคุณที่กระจายไป
เขาทอง แปลว่า
ภูเขาทอง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี