");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 36701-36800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณภัทรกาญจน์ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐดั่งทอง
ภัทรศศิ แปลว่า
พระจันทร์ที่ประเสริฐ
เมธดี แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดี
นิชชยา แปลว่า
ผู้ชนะตนเอง
ลูกน้ำ แปลว่า
ลูกของยุง
นาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งนา
สัณห์สิริ แปลว่า
งดงามและสุภาพ
นุชเนตร แปลว่า
ดวงตาของหญิงสาว
สุชนะ แปลว่า
ชัยชนะที่ดี
นันทิ แปลว่า
ความยินดี
นิทัศ แปลว่า
[นิทัศน์]
ณิชากช แปลว่า
ดอกบัวที่บริสุทธิ์
วรรณติศักดิ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ ๓ ประการ
นภาเกศ แปลว่า
สูงส่งดุจท้องฟ้า
หญิง แปลว่า
เพศหญิง
พลชัยย์ แปลว่า
ชนะด้วยกำลัง
ณัฎฐธัช แปลว่า
ธงชัยของนักปราชญ์
วุฒิเกียรติ แปลว่า
สรรเสริญในความรอบรู้
ปิยรมณ์ แปลว่า
รู้สึกรัก
รดากุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความสุข
ปรัชญชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากความรู้
ไปรยารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นที่รัก
ณภัคภัทร แปลว่า
ประเสริฐด้วยโชคและความรู้
ณัทดาวิกา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ที่งดงาม
ณัชนิภาพร แปลว่า
การเกิดของความรู้อันงดงามและประเสริฐ
ปานปรียา แปลว่า
เหมือนเป็นที่รัก
มุนีนุช แปลว่า
น้องสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ภณพสิษฐ์ แปลว่า
คำบอกกล่าวที่ดีที่สุด
รุ่นภัทร แปลว่า
รุ่นที่ประเสริฐ
ศิริดา แปลว่า
งดงามมาก
มยุดา แปลว่า
ปพนธ์ แปลว่า
[ปพน]
ปพณ แปลว่า
[ปพน]
วิภาศินีย์ แปลว่า
[วิภาสินี]
ศิวังกูร แปลว่า
หน่อเนื้อของพระอิศวร
วัฒน์ธนพล แปลว่า
เจริญในกำลังทรัพย์
อาทิตย แปลว่า
พระอาทิตย์
ทองกูล แปลว่า
ทองที่ฝั่ง
มัญชุสา แปลว่า
หีบสมบัติ
อาจิน แปลว่า
[อาจินต์]
อิทธิบดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ
รักจิตต์การ แปลว่า
มีใจรักในงาน
รักจิตต์ แปลว่า
ใจรัก
ฐานวล แปลว่า
ขาวมั่นคง
อัคนีรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาไฟ
วิรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากความกล้าหาญ
อาจินต์ แปลว่า
ประจำ, สม่ำเสมอ
พรรณคำ แปลว่า
ผิวพรรณงามดั่งทองคำ
อรชยา แปลว่า
ชัยชนะของหญิงสาว
พรรณธิดา แปลว่า
บุตรสาวผู้มีผิวพรรณงาม,บุตรสาวที่มีชาติตระกูล
อนุศร แปลว่า
ศรขนาดเล็ก
ณิชาบูลย์ แปลว่า
ผู้เต็มเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์
พรรณพิลาส แปลว่า
ผู้งดงามด้วยผิวพรรณ
สุริยเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
พินิจคม แปลว่า
พิจารณาโดยแยบคาย
นิชการณ์ แปลว่า
เหตุแห่งตน
ธนเศรษฐ์ แปลว่า
ประเสริฐด้วยทรัพย์
ปรัชญารีย์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความรู้
นภาลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะงดงามดุจท้องฟ้า
อ่องคำ แปลว่า
ทองคำที่เปล่งปลั่ง
นางคำ แปลว่า
หญิงที่งดงามดุจทองคำ
วรัญญ์ภร แปลว่า
ค้ำจุนความรู้อันประเสริฐ
ณภัทรมน แปลว่า
ใจที่ประเสริฐด้วยปัญญา
ปวีร์นิพัทธ์ แปลว่า
กล้าหาญตลอดไป
ปรรณภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งตำรา
เมต แปลว่า
[เมธ]
ณภาพ แปลว่า
โลกแห่งความรู้
ภทรพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
วินทัส แปลว่า
ตระกูล แปลว่า
เชื้อสาย, วงศ์
วัชร์ธนวินท์ แปลว่า
ได้เพชรเป็นทรัพย์
สุวโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองดี
พุทธาภพ แปลว่า
แผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนา
ธญาณ์กานต์ แปลว่า
[ธยาน์กานต์]
ปฐมวรรษ แปลว่า
ปีแรก,ฝนห่าแรก
ภูรินทร์ทิพย์ แปลว่า
กล้าหาญและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ณิศรา แปลว่า
เจ้าปัญญา, ผู้มีปัญญามาก
ประกายพฤกษ์ แปลว่า
ต้นไม้ที่มีประกาย
รุ่งรัตนา แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความรุ่งเรือง
ธยาน์กานต์ แปลว่า
เป็นที่รักด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาโดยแยบคาย
ศิรินญา แปลว่า
ความรู้ที่งดงาม,ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
วิชาญาดา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
อภินันทิชัย แปลว่า
ชัยชนะที่น่ายินดียิ่ง
วรุณกาญจน์ แปลว่า
ฝนทอง
มงคลชนก แปลว่า
บิดาผู้นำมาซึ่งความเจริญ,ผู้ทำให้เกิดความเจริญ
ปวินท์รัตน์ แปลว่า
ได้รับในสิ่งมีค่า
ณวิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐในความรู้
นภาคณา แปลว่า
ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
ปวิณรัตน์ แปลว่า
[ปวินท์รัตน์]
รัสพร แปลว่า
สั้นและประเสริฐ
ภัทรกมลรัตน์ แปลว่า
ดอกบัวแก้วอันประเสริฐ
ณวรรณกร แปลว่า
ผู้สร้างเชื้อสายของผู้มีปัญญา
อารีรัตน แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อที่มีค่า
อมิตลดา แปลว่า
สุกฤชพัฒน์ แปลว่า
เจริญดั่งกริชที่ดี
ศมานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสงบ
สุดาทิพ แปลว่า
ลูกสาวของเทวดา
ศวณิก แปลว่า
ศมนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสงบ
สายสวรรค์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี